POSINKOLACTIES

Het Positieve Ingreep Kollektief (Posinkol)

De eerste actie. Verkleed als chirurgen en verpleegkundigen bood het Posinkol aan mannen met kwaliteit te bevrijden van het lichaamsdeel dat, vanwege de positieve aktie voor vrouwen, hun carrière in de weg stond. Aula Universiteit van Amsterdam, 25 maart 1988.

Visitatie door het Posinkol

Het Positieve Ingreep Kollektief als visitatiekommissie, op zoek naar professoren van de UvA. 13 april 1988.

Potloodventers

Het Posinkol als potloodventers bij het Maagdenhuis in Amsterdam, waar het College van Bestuur zou vergaderen. Dat bleek gevlucht naar een andere lokatie. 9 juni 1988.

Huldiging Brunt

Het Posinkol 'huldigde', met plantjes en potaarde, in de aula van de UvA, Lodewijk Brunt. Niet hij maar mevrouw Woodward had daar immers een oratie moeten houden. 8 juni, 1989.

Wilde Ada

Het Posinkol samen met veel anderen, tijdens de Amsterdamse gemeenteraadszitting over de benoemingskwestie van een rectrix – die een geheel eigen haardracht had - aan het Barlaeusgymnasium. 'Wilde Ada' was een gelegenheidsnaam, ontleend aan de naam van Amsterdams onderwijswethouder Ada Wildekamp. 25 april 1990.

Weg met Bolkestein

Het Posinkol laat Bolkestein even verdwijnen, tijdens de twintigste verjaardag van Opzij. 27 november 1992.

Over deze aktie: het radiointerview met Marijke Ekelschot en Astrid Roemer geluidsclip