logboek landelijk stakingskomitee

 

[Vooraf: Op 8 maart 1981 riepen de Bonte Was, de Vrouwenkrant en de Vrijwilligstersbond i. o. op tot een landelijke vrouwenstaking op 30 maart tegen de abortuswet, die op 31 maart in de Eerste Kamer behandeld zou worden. Die oproep werd gedaan in het Amsterdamse Paradiso, maar de dagen daarvoor was al gebleken dat overal in het land vrouwen plaatselijk aan de slag wilden. De hierboven genoemde groepen vormden met elkaar het coördinerende 'landelijk stakingskomitee' dat, vanaf de avond van 8 maart, in een logboek de stakingsvoorbereidingen én de 'naweeën' van de staking, van dag tot dag bijhield. Dat logboek geeft een fascinerend verslag van het in actie komen van de toenmalige vrouwenbeweging - van Garrelsweer tot Maastricht en Bruinisse én van de reacties van vakbonden, 'de' politiek, en de (internationale) pers.

Hieronder vind je de overgetikte tekst uit dat logboek. De 20 verschillende handschriften zijn 'teruggebracht' tot de namen van de schrijfsters die ik per dag toegevoegd heb. De witregels corresponderen met de ruimtes tussen de verschillende berichten in het logboek. De verschillende spellingen en slordigheden heb ik in grote lijnen gehandhaafd, tenzij het om fout gespelde namen ging. Aan de data zijn dag en jaar toegevoegd. Tussen vierkante haken staan toevoegingen en verklaringen. Verder heb ik links aangebracht naar op radicaalfeminisme.nl al aanwezige dokumenten over de staking, zoals de stakingskranten en -affiches. Wie het echte logboek wil bekijken en trouwens ook het logboek van het Amsterdamse stedelijke komitee en nog veel meer over de staking - kan terecht in het archief van De Bonte Was bij het IIAV. Maart 2006, Marijke Ekelschot.]

 

Zondag 8 maart 1981

Notulen [ingeplakte vellen. Notuliste Sabeth Klant]

Reakties in Paradiso zeer positief, vele plaatselijke komité's opgericht (zie persbericht [hieronder])

 

's avonds op vergadering in vrouwenhuis[1]:

[stedelijk] aktiekomité Amsterdam[2] opgericht, dat vermoedelijk de telefoon van Katijf [driemaandelijks feministies blad] kan gebruiken. Hendrikje Houting, Marja Vuysje, Liesbeth van der Waals, Tineke [?], Hetty Klemlo, Tonny Verhagen, vergadert morgen.

 

Vrouwentelefoons worden gebeld door Netty Veltkamp uit Ilpendam (184531), Liesbeth belt haar op om het op antwoordapparaten te zetten.

 

Nijmegen is toegesproken geworden door Selma [Hinderdael], maar zij willen een staking op alle punten. Het argument dat een staking op alle punten symbolies is, omdat je niet kan zien of het helpt, of de abortuswet nu aangenomen wordt of niet, kon hen niet overtuigen. Dus: met Nijmegen moet opnieuw worden begonnen, om vrouwen te vinden die wél willen. Marga vd Erve belt morgen Blijf van mijn lijf Nijmegen.

 

We krijgen de lijst van WVE [Wij Vrouwen Eisen]-kontaktpunten van Sabeth [Klant], afchecken met getypte lijst of iedereen geweest is.

 

Cinemien [vrouwenfilmcollectief] zet de staking op het antwoordapparaat en stopt stencils in alle dozen (NB: hebben ze nog niet) 

ABVA [Algemene Bond van Ambtenaren]-vrouwen worden via een meisje op de trap van Tonny gebeld, maar er moeten lijsten gemaakt worden. Sabeth begint te verzamelen.

 

Telefoonvrouwen: begin met de adressen uit de SARA [feministiese uitgeverij]-agenda - dus niet boekhandels, WVE's, vrouwenhuizen en blijf van mijn lijfs, als ze op de lijst van gebelde vrouwen staan.

Sabeth begint een lijst te maken van allerlei andere vrouwengroepen, zoals pol. partijen-vrouwen en VOS [Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving]. Iedereen moet zoveel mogelijk zoeken naar adressen, om zo mogelijk enthousiaste vrouwen te vinden. Zo mogelijk nemen ze hun organisatie mee, maar het hoeft niet.

Wie heeft adressen van Rooie Vrouwen [vrouwenorganisatie binnen de PvdA]? Doen de Plattelandsvrouwen nog iets? NVB-afdelingen[Nederlandse Vrouwen Beweging] bellen? Heleen [Buijs] probeert PSP [Pacifistisch Socialistische Partij]-vrouwen-adressen te vinden.

 

Vrouwenhuis Alkmaar heeft bedacht:

-gaan een week posten bij alle winkelcentra in Alkmaar om op te roepen om mee te doen

-muurkrant plakken met informatie en verzoek tot giften

-telefoon in vrouwenhuis

 

Lijst die moet worden aangevuld en in boek overgebracht

Den Helder: Rooie Vrouwen+Bijstandsvrouwen+Vrouwencentrum

Schagen: Rooie Vrouwen

Maastricht: NVB+WVE+8 maart komitee

Zaandam: Meidenkafé

Delft: Vrouwenstudies TH Bouwkunde+Vrouwenhuis (Molslaan)

Deventer: Vrouwenhuis Menstraat 2 (tel 05700-12120 (mimi nolten)

Leiden: Vrouwenhuis en -studies Nieuwe Rijn 20 A

WVE Groningen

 

[Hieronder het persbericht, de stakingsoproep en de toelichting. Alledrie de dokumenten lagen niet in het logboek, maar wel in map 178 van het Bonte-Wasarchief in het IIAV:]

 

PERSBERICHT

 

30 MAART VROUWENSTAKING

Tijdens de viering van Internationale Vrouwendag (8 maart) is de organisatie van een algemene vrouwenstaking van start gegaan tegen het abortuswetsontwerp dat op 31 maart in de Eerste Kamer wordt behandeld.

De stakingsaktie werd geopend met een toespraak op de 8 maart manifestatie in Paradiso in Amsterdam door een van de vrouwen van het Amsterdamse vrouwenhuis die de afgelopen dagen vrouwen en vrouwenorganisaties in het hele land bereid hadden gevonden om met de staking mee te doen.

De aktie wordt aktief gesteund door Wij Vrouwen Eisen op plaatselijk, landelijk, en internationaal nivo.

In de loop van zondag zijn er aktie-komitees opgericht in: Amsterdam, Diemen, Bodegraven, Castricum, Ooststellingwerf, Abcoude, Baambrugge, Lelystad, West-Brabant, Zaandam, Delft, Wageningen, Deventer, Leiden, Middelburg, Ilpendam, Arnhem, Breda, Den Helder, Maastricht, Groningen, Heiloo, Schagen, Alkmaar, Den Haag, Utrecht.

De staking zal een algemene vrouwenstaking zijn. Vrouwen zullen niet alleen hun betaalde werk staken maar ook hun onbetaalde en onzichtbare werk, dus niets meer doen van wat van ze verwacht wordt. In plaats daarvan zullen zij met haar allen de straat op gaan om met vrouwen te praten en verdere akties te beramen.

Het landelijk vrouwenstakingskomitee is elke dag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds te bereiken in het Amsterdamse vrouwenhuis, tel. 252066.

Voor deze aktie is geld nodig. U kunt ons steunen door geld te storten op postgiro 2982358 t.n.v. Vrouwenhuis Amsterdam onder vermelding van: staking.

Bijgaand treft U de toespraak aan die in Paradiso in Amsterdam gehouden is met daarbij suggesties voor de staking.

 

[De toespraak die op 8 maart 1981 in Paradiso werd voorgelezen en in groten getale landelijk verspreid, plus de stakingstoelichting:]

 

30 maart 1981: algemene vrouwenstaking

 

8 maart - de internationale vrouwendag - heeft meestal een feestelijk karakter. De laatste maanden gingen we steeds vaker denken: wat hebben vrouwen eigenlijk te vieren? Er is al twaalf jaar een vrouwenbeweging. Maar zijn we ook maar één stap dichter bij ons doel gekomen? Het doel was toch de bevrijding van alle vrouwen: ekonomiese zelfstandigheid, beschikking over eigen lichaam. We wilden toch dat er een eind kwam aan al het geweld tegen vrouwen: aan verkrachting, porno, mishandeling, gedwongen moederschap, gedwongen heteroseksualiteit. Ieder van jullie kan waarschijnlijk nog wel tien dingen noemen waarvan ze vindt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn.

Maar in plaats van dat de positie van vrouwen verbetert, wordt alles gewoon steeds slechter. Er is een gigantiese werkloosheid onder vrouwen. Hij stijgt twee keer zo hard als die van mannen. De meisjeswerkloosheid is zelfs drie keer zo groot als die van jongens.

De alimentatie wordt langzaam maar zeker afgeschaft, zodat iedere man gratis zijn vrouw kan inruilen voor een nieuwe. Het omgangsrecht wordt op 1 april - en dat is geen grap - door de tweede kamer gejaagd. Dat omgangsrecht betekent dat gescheiden vrouwen hun mannen nooit meer kwijt raken zolang hun kinderen minderjarig -zijn, omdat die mannen het recht krijgen zich met die kinderen en dus met hun moeders te blijven bemoeien, en dat wanneer vrouwen dit weigeren ze de overheid in de vorm van een hulpverlener op hun dak krijgen.

Vrouwen in de w.w.v. en de bijstand worden altijd al gekontroleerd op de aanwezigheid van tandenborstels in hun badkamer. Want iedere man over de vloer - en iedere vriendin op de verdieping - kan betekenen dat haar uitkering ingetrokken wordt. In plaats van dat daar nu eindelijk eens een eind aan gemaakt wordt en dat iedere vrouw als zelfstandig wezen behandeld wordt, wordt de uitbuiting van en kontrole op vrouwen nog versterkt. Via het begrip ekonomiese eenheid zal binnenkort duizenden vrouwen hun werkloosheids- en w.a.o.-uitkeringen, waarvoor ze jaren premie hebben betaald, worden afgepakt. Dit allemaal volgens de plannen van van der Doef en Den Uyl, met instemming van het PvdA-kongres en geheel overeenkomstig het streven van VVD en CDA.

Het gaat gewoon steeds slechter met vrouwen. De uitbuitingsgraad wordt verhoogd, de onderdrukking neemt toe. Er valt dus niets te vieren. Vrouwen worden steeds moedelozer en machtelozer. We hebben in al die jaren een vrouwenbeweging opgebouwd, moeten we nu gaan wachten op de derde feministiese golf? Moeten we wachten totdat de verrechtsing, het opkomend fascisme, de ekonomiese krisies vanzelf weer ophouden? De geschiedenis leert ons dat dat niet zo 'vanzelf' gaat; dat ekonomiese krisis en oorlog vaak samengaan. Alleen zal een oorlog deze keer waarschijnlijk de laatste zijn. Dat is dan wel het eind van de vrouwenonderdrukking - maar zonder hoop dat het daarna weer beter wordt.

Bij ons drong pas echt goed door dat we niets gewonnen hebben en alleen maar verloren, toen de abortuswet door de tweede kamer op 18 december werd aangenomen. Tot een paar dagen tevoren hadden we niet willen geloven dat de volksvertegenwoordiging ons dát zou willen aandoen. Waar zijn we al die jaren eensgezinder over geweest dan juist over de vrije abortus: abortus uit het wetboek van strafrecht, abortus in het ziekenfondspakket, de vrouw beslist. Ieder van ons kan de eisen van Wij Vrouwen Eisen slapend opnoemen. Maar ondanks onze eensgezindheid, al onze demonstraties en manifestaties, werd die wet toen gewoon aangenomen, een wet die vrouwen dwingt om vijf dagen na te denken over iets wat zij al beslist hebben, een wet die buitenlandse vrouwen nu al naar de breinaald terugverwijst, een.wet die vrouwen blootstelt aan bedreiging en chantage door huisartsen en ziekenhuizen. Op dat moment wisten we dat we nooit iets zouden krijgen, maar dat we zelf zullen moeten nemen wat wij willen hebben: dat wij onze eisen zullen moeten afdwingen.

We zullen iets terug moeten doen. We zullen eindelijk gebruik moeten maken van het enige wapen dat degenen die onderdrukt en uitgebuit worden tot hun beschikking hebben. Hoe kunnen we anders de wereld ooit organiseren zoals wij die willen hebben, dan door niet meer te doen wat van ons verwacht wordt: dan door te staken! Op 8 maart 1908 staakten tienduizenden meisjes en vrouwen in New York en Chicago, bezetten hun bedrijven, gingen de straat op met hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden en kiesrecht. Zij hadden daar de moed voor. Waarom zouden wij er in 1981 niet de moed voor hebben - wij hebben niets te verliezen.

Afgelopen donderdagavond hebben we in het Vrouwenhuis Amsterdam besloten om op 30 maart een stakingsdag te organiseren, op de dag voordat de abortuswet in de eerste kamer behandeld wordt. Als die wet daar aangenomen wordt gaat hij uitgevoerd worden. Wij willen die wet niet. En alle vrouwen die wij de afgelopen dagen opgebeld hebben in Vrouwenhuizen, Blijf van m'n Lijfhuizen, Wij Vrouwen Eisen-komitees, en Vrouwenboekhandels - al die vrouwen willen die wet ook niet. En al die vrouwen waren bereid om te staken en om in hun plaatsen die staking te organiseren. Dat gaf ons de moed om door te gaan en om vandaag algemeen bekend te maken dat 30 maart een algemene stakingsdag van alle vrouwen moet worden.

Laat die eerste stakingsdag een zo groot sukses worden dat de wet er door tegengehouden wordt en dat we daarmee een nieuw middel veroveren om aan de onderdrukking en uitbuiting van vrouwen een eind te maken.

 

Toelichting bij het stakingsvoorstel

 

Wat te doen bij staking.

In de eerste plaats: niets doen wat je anders doet. Dus niet naar je werk gaan, niet naar school, niet naar je vrijwilligsterswerk, niet je huishouden doen, geen boodschappen doen. Maak het bed niet op maar hang het laken uit het raam met daarop de mededeling: ik staak vandaag tegen de abortuswet. Ga vervolgens naar je plaatselijke kontaktcentrum om daar kranten, buttons, stickers etc. op te halen, en ga met groepjes vrouwen naar kantoren, scholen, markten, winkels en fabrieken om andere vrouwen over te halen om ook te staken: de sneeuwbal.

Als je betaald werk hebt: bedenk dan met hoe meer je staakt, hoe minder risikoos je loopt. Denk anders aan ziekte en ongesteldheid. Wat te doen met de kinderen: je zou ze, zoals een komitee bijstandsvrouwen voorstelde, naar het stadhuis kunnen brengen. Wanneer dat niet kan, vraag dan 'solidaire' mannen om op ze te passen. Organiseer in het ergste geval een krèche.

Voorbereiding van de staking

a) Bel zoveel mogelijk vrouwen op om daarmee zoveel mogelijk plaatselijke komitees op te richten. Vraag elke vrouw die je opbelt om ook haar vriendinnen op te bellen. Bloemenhove heeft laten zien hoeveel vrouwen in korte tijd aktief en enthousiast gemaakt kunnen worden.

b) De komitees. Zodra je een paar enthousiaste vrouwen bij elkaar hebt, richt dan zoveel mogelijk. buurt-, school-, kantoor-, bedrijfs-, en andere komitees op. Ieder komitee kan alle inlichtingen krijgen in het Vrouwenhuis Amsterdam, Nieuwe Herengracht 95, tel: 020-252066. Wij zijn alle dagen van 10 uur s'ochtends tot 10 uur s'avonds bereikbaar. Zodra je je opgeeft bij ons krijg je materiaal toegestuurd.

c) Materiaal. Begin met de bijgaande toespraak in zo groot mogelijke getale te vermenigvuldigen en te verspreiden. We denken voorlopig aan een grote sticker met daarop bijvoorbeeld: ik staak tegen de abortuswet, die elke vrouw op haar jas kan spelden. We maken zo snel mogelijk een gratis aktiekrant in een zo groot mogelijke oplage om uit te delen. De oplage hangt ook af van hoeveel geld er binnen komt.

d) Bestook de plaatselijke pers met zoveel mogelijk informatie en verhalen.Het gaat niet alleen om een persbericht in de krant maar het gaat erom zoveel mogelijk stukken met achtergrondinformatie in de pers te krijgen over waar we nu ineens kwaad over zijn geworden.

e) Maak een stempel met daarop 'Vrouwenstaking' voor al je post.

 

Let wel: Waarschijnlijk komt het abortuswetsontwerp op 31 maart in de Eerste Kamer. Misschien wordt het een week uitgesteld. In beide gevallen staken we op 30 maart. Het kan zijn dat de behandeling van het wetsontwerp wordt uitgesteld tot na de verkiezingen op 26 mei. Dan wordt de staking uitgesteld tot nadere oproep. Als dat zo is hoor je nog van ons.

 

GELD. Voor deze aktie is ontzettend veel geld nodig. De Amsterdamse Vrouwenkrant en de Feministiese Uitgeverij De Bonte Was zijn bereid geld voor te schieten maar we hopen dat heel veel vrouwen ons zullen steunen. Het gironummer van het Vrouwenhuis Amsterdam is: postgiro 2982358, onder vermelding van: STAKING.

 

Voor meer achtergrondinformatie: lees de Amsterdamse Vrouwenkrant van februari 1981 (nr. 70) en het komende maartnummer (nr. 71). Te bestellen bij: Vrouwenkrant Amsterdam, Nieuwe Herengracht 95, door overmaking van fl. 3,35 per stuk, inkl. porto op giro 3625920 tnv Vrouwenkrant, onder vermelding van het desbetreffende nummer.

 

Voor alle inlichtingen: tel: 020-252066 van 10 tot 10

 

Maandag 9 maart 1981

[pag 1 t/m 4 logboek]

10.00-12.30 uur Sjoukje [Postma], Elles [] [plus Frederike van Leeuwen, Pauline Vos, Marga vd Erve, Saar Goedewaagen, Marieke Griffijn]

 

Abop [Algemene Bond van Onderwijzend Personeel] afdeling A'dam 253478

Esther v/d Vaart 864280 Luzactraat 10 II A'dam. Gaat vanavond staking inbrengen in het bestuur.

 

Effrun Jacobs, buitenlandse journaliste -zie adressenboek, wil op 30 maart gaan filmen in Den Haag (als er iets te filmen valt). (op het binnenhof)

 

Annemiek Paping van Nieuws v/d Dag Basisweg 30, heeft opgebeld voor informatie. Wordt waarschijnlijk in krant opgenomen.

 

We hebben het telefoonnummer opgevraagd van het Losa = Landelijk Overleg Sociale Akademies in Culemborg. 03450-5841. Er was niemand aanwezig. zoz (blz 2)

 

Kontaktvrouw Hum[anisties] Verbond: Margreet de Leeuw 02159-45433 was ook niet thuis (gebeld)

 

Greetje v/d Veen (050-18811 toestel 449) schrijft voor morgen een stukje in Nieuwsblad van het Noorden. Als er wat te melden valt wil ze graag nog even teruggebeld worden. Ze wil ook graag een aktiekrantje toegestuurd krijgen.

 

Hennie de Swaan heeft opgebeld, zij gaat bellen naar de VIDO [Vrouwen In De Overgang], NVB, FNV-Vrouwensekretariaat om ze voor het stedelijk overleg uit te nodigen. Vanavond dus.

 

Vanuit Bloemstraat 123-127 (Sandra, Marthy, Jantine, Pol, Eva) proberen we de hele Jordaan mee te slepen.

 

Robertine [Romeny] van Vrij Nederland probeert een stukje in de krant te krijgen en wilde nieuwtjes hebben omdat het anders niet opgenomen wordt.

 

Bijstandsvrouwen (vanmorgen hier aanwezig) wilden een grote manifestatie/demonstratie om staking zichtbaar te maken. Ze waren ietwat gepikeerd omdat iemand van het aktiekomité ze had opgebeld over de staking en op de vraag hoe dat dan met de kinderen moest geantwoord had dat kinderen een handikap waren. De bijstandsvrouw had dat achteraf in verband gebracht met het strijden voor vrije abortus.

 

Sjoukje wil graag het geld voor dit logboek en adressenboek terug. Giro: 4165686 f 33,40. Bon voorin dit boek.

 

De emancipatie-cie is gebeld (070-949225). Stakingsmiddelen kunnen zij helaas niet hanteren, geld hebben ze niet, ze kunnen ook geen solidariteitsverklaring afleggen en of ze zelf gaan staken weet ze nog niet, maar het wordt allemaal doorgegeven. Ze hadden al twee keer officiële aanbevelingsnota's aan de regering gestuurd over abortus en drie keer zou vervelend worden (?!) Ze geeft het in ieder geval door.

 

Ingrid Heitlager, Boeroestraat 15, 1521 SJ Wormerveer, tel: 075-212755, Zaanstreek, wil graag de toespraak en persbericht opgestuurd krijgen. Ik maak de enveloppe klaar.

 

Idee van een vrouw: op de Serpentine [feministisch maandblad] die dinsdag uitkomt, stakingsstickers plakken. Tel. Serpentine: 254391 (er was geen plaats meer om het bericht in Serpentine zelf te plaatsen). (Gaat niet door, S. komt morgen al uit.)

 

 

12.30-17.00 uur Marga vd E[rve]/ Saar [Goedewaagen]

 

Greetje v.d. Veen (050-18811 toestel 449). Of we ook Huisvrouwenverenigingen en Plattelandsvrouwen bellen!

Plattelandsvrouw in Drenthe: Mevr. Boesjes 05241-1244 is voor Abortuswet en tegen Vrouwenbelangen!

Landelijke Plattelandsvrouwen, Jan v. Nassaustraat Den Haag

 

Hum. verbond, Margreet de Leeuw kan niets meer doen op landelijk nivo. Wel plaatselijk te Bussum: Vrouwentrefpunt, Brinklaan 83, tav Lucia Plat (13721 thuis). Graag zo snel mogelijk stencils, stickers, actiekrantje. Doen mee!

 

Weekblad Margriet: Jeanne Roefs was niet aanwezig, collega ... van Ravestijn zei dat het waarschijnlijk niet meer zou lukken om het berichtje te plaatsen in Margriet Idee, omdat ze al met het aprilnummer bezig waren. Ze zou het nog wel proberen. (De vrouw die de rubriek verzorgt heet Anneke Groen).

 

Jaap Verduin, Wagenaarstraat 17 II, 654548, wil graag op kinderen passen. We bellen hem dus!

 

Landelijk Overleg Sociale Akademies, Postbus 131 Culemborg 03450-5841 - Ineke Veerman. Evt. Vakbond Soc. Akademies, via Hanke van Eemeren, thuisadres: Mauritsstraat 63, Utrecht; werk Jongerencentrum Kreatum, Oude Gracht 364 bis, Utrecht, 0303-310535

 

Rektificatie: Humanisties Verbond gaat de Staking omroepen tijdens hun radioprogramma morgen. Hum. Verbond, Oude Gracht 152, 3511 AZ Utrecht. tel. via Margreet de Leeuw 02159-45433

 

Dimphy van de Lobele uit Boxtel (N.Br.) belde, werkt op vormingscentrum waar veel vrouwengroepen komen. Was enthousiast, gaat vrouwen opwarmen + comitee opzetten. Wil graag nog wat gele stencils (had ze nog niet) en later aktiekranten. Adres: Postbus 154, 5830 AD Boxtel. (stencils gestuurd)

 

Voorstel: Brief aan koningin Beatrix sturen, Staakt U maandag ook mee? Prinses Irene, Ivabo! Uitnodigen?

 

Naardense Vrouwentrefpunt p/a Marga Bus, Gen. Krayenhoffstr. 35, 1411 BA Naarden. tel.

Tineke Braaksma, Info toegestuurd, nog bellen wat ze kunnen doen. Buurthuis De Keverbak, Majoor Kampstraat 3.

 

Vrouwenhuisje Almerehaven, Tineke de Lange, Roosenwerf 8, 1355 AA Almerehaven, tel. 03240-10776 > Stakingskomité

 

Ans Pelzer (woont in A'dam, Adres op presentielijst van zondagavond [ontbreekt]) wil stencils verspreiden en komitee opzetten in Utrecht. Vertelde dat er geen toespraak is gehouden in de RASA en dat de Utrechtse vrouwen wat afwachtend doen. Ze doet het werk voorlopig met haar collega's en houdt ons op de hoogte.

 

Sietske Land, Advokate die ons bijstaat. Prinsengracht 468, 1017 KG, tel. 232605.

1)komt vanavond wschlijk. 2)belt andere advokatenkollektieven. 3)als ze niet komt moeten we morgen even bellen.

 

Nel van Bemmel van Utrechts Nieuwsblad belde voor meer info. Bericht heeft vanmorgen al in de krant gestaan maar misschien wil ze meer schrijven. Ze neemt kontakt op met Ans Pelzer van Utrechts komitee. Had onze brief nog niet gekregen. Die stuur ik haar. Adres: Utrechts Nieuwsblad, Postbus 69, 3500 CD, Utrecht. te. 030-335833. privé: 030-318803

 

Freeke Kingma, Sociale Dienst Amsterdam, gaat vrouwen aldaar mobiliseren. tel. crisisteam: 263473

 

Wouter Klootwijk, Volkskrant Dag In Dag Uit, tel. 5622579 WIL ELKE DAG GEBELD WORDEN, OMDAT HIJ ELKE DAG WIL SCHRIJVEN OVER DE STAKING IN DAG IN DAG UIT. Elke dag nieuwe ontwikkelingen doorgeven, tegen het eind van de dag, met spannende ontwikkelingen.

 

In Eindhoven is op 8 maart door WVE aldaar bekend gemaakt dat de staking niet doorging. Hoe kan dat? nachecken! Wel zijn er op het feest 's avonds handtekeningen verzameld van vrouwen die direkt inzetbaar zijn voor akties. Vrouwen hebben vandaag ons stencil gekregen en er wordt misschien een komitee opgericht. Het misverstand is dus weer rechtgebreid. Dit was een bericht van Elisabeth B[oender], onze activiste aan het front.

 

JAC [Jongeren Advies Centrum], Zwolle, Kamperstraat 14, Zwolle, Jet van Doornik 05200-18600. Doet mee, stakingskomitee! Gaat ook de Zwolse Vrouwenhuisvrouwen nogmaals bewerken en port de meiden op te gaan staken.

 

Den Haag belde, daar zijn ze hard bezig. Ze maken eigen aktiekrant die ze overal verspreiden. Ze zitten alle werkdagen van 8 - 1/2 10 ('s avonds) bij de telefoon in hun vrouwenhuis. Ze gaan eigen buttons maken en onze stikkers bestellen. Ze denken erover om een demonstratie op het Binnenhof te houden, en wilden weten hoe wij daarover dachten. Heb ze verteld dat wij erover nagedacht hebben maar nog nix georganiseerd, en dat het leuk is als vrouwen niet alleen op het Binnenhof liggen te bloeden maar in de hele stad. Ze zullen het er nog over hebben.

 

Voorstel Marijke [Ekelschot]: Aan de Populier vragen of we eventuele manlijke reporters daar te woord mogen staan. Volgens barkeeper kon dat waarschijnlijk wel, maar we moeten morgen (dinsdag) even het sekretariaat bellen (254438) tussen 10 en 5.

 

's avonds - Marieke [Griffijn]

F.N.V. (Tonny [Verhagen] gaf dit door) adviseert: neem maar een vrije dag op! De etterbakken. Morgen hierover het vrouwensekretariaat bellen.

 

De Staking op de universiteit van A'dam (GU) wordt georganiseerd door Suzan... en Adri van den Haak (telnrs zoeken we op). Ze zijn vanavond met een aantal vrouwen aan het vergaderen. Tel. nr. Suzan: 259293

 

Klusje voor dinsdag: Sietske Land bellen (zie 2 bl. terug) (ze was er niet gisteravond)

 

Een meisje uit Den Bosch belde, ze zaten met een groepje bij elkaar; hadden wel iets gehoord van de staking maar wisten niet zo goed hoe en wat. Van alles verteld; ze zou vanavond nog terugbellen om een kontaktvrouw op te geven. Ze heeft dit nog niet gedaan, misschien belt ze morgen. Ze weet dat er van 10 tot 10 iemand aanwezig is.

 

Notulen 9 maart 1981

Besluitenlijst vergadering 9 maart

[Losse vellen, ingeplakt op pag. 10 t/m 13 van het logboek. Notuliste Ilona Scharree]

 

1 Van Plattelandsvrouwen en verenigingen van huisvrouwen niet de bonzen bellen, maar de basis.

 

Solidaire mannen moeten met elkaar krèches organiseren

 

De Open School, de Groene Kan, in Utrecht roept op tot staking

 

Robertine Romeny (VN) moet gebeld.

 

Advokate (Sietske Land) moet morgen gebeld worden over wanneer ze aanwezig is en waar.

 

Heleen belt advokate in Utrecht om mee te doen.

 

Morgen (dinsdag) wordt in Eindhoven komitee (WVE) opgericht.

 

In de Populier [voorloper van de huidige Balie en toen de buren van het Vrouwenhuis] worden mannelijke journalisten ontvangen en worden perskonferenties op vantevoren afgesproken tijdstippen gehouden. Hierover moet dinsdag a.s. met sekretariaat v.d. Populier nog gebeld worden, 254438.

 

Vrouwenhuis Zwolle wordt alsnog benaderd door Zwolse vrouw.

 

F.N.V. vrouwensekretariaat adviseert vrouwen maar een vrije dag te nemen. (Ze kunnen niet achter een politieke staking staan). Wij: staak níet onbetaald.

Hiertegen moeten ABOP- en ABVA-basisvrouwen georganiseerd en gebeld worden, om vandaaruit de FNV onder druk te zetten. Voor ons blijft 't: staken of anders ziek melden.

Adressen zijn geregeld (morgen).

 

Ook van de Rooie Vrouwen moeten de basisvrouwen gebeld worden (w.b. a.s. vrijdag: we gaan niet, geen spreektijd)

 

De G. U. [Gemeentelijke Universiteit = UvA] wordt gemobiliseerd door Adri [v.d. Haak] en Susan[de Boer?] van het Vrouwenhuis

 

Vanuit het Vrouwenhuis A'dam worden alle landelijke komité's van WVE gebeld en geïnformeerd.

 

Friesland is door Vrouwenhuis A'dam benaderd (Leeuwarden was nog niet op gang, maar beleggen een na-vergadering).

 

Nijmegen, Blijf van m'n Lijf, gaan akkoord met A'dams komitee Vrouwenhuis.

 

Emma (Dtsl) [feministisch maandblad] plaatsen de speech en komen de 30ste om reportage te maken.

8 mrt in Frankfurt: demonstratie verboden, vrouwen durfden de straat niet op.

 

't gerucht gaat dat het Omgangsrecht (1 april) wordt uitgesteld in de 2e kamer.

 

Heleen [Buys] houdt kranteknipsels bij

 

2 De Pers én doorgeven aan alle vrouwen:

De Abórtuswet is het punt waarom gestáákt wordt. De dag dat je staakt tegen de abortuswet kun je natuurlijk allerlei akties en manifestaties houden tegen allerlei aktuele onderdrukkende vrouwenzaken.

De abortuswet is typerend voor wat er allemaal met vrouwen gebeurt. Een staking tegen allerlei punten zou slechts een symboliese staking zijn. Zie verder punt 7

 

3 De stikker

100.000 stik. (5 bij 7 cm) f 1700,= donderdag klaar en kan telefonies besteld worden zoveel mogelijk exemplaren. Betalen: 20 cent per 10 stuks/vel + portokosten, zo snel mogelijk na ontvangst per giro v.h. Vrouwenhuis o.v.m. stikkers (giro: 2982358)

Frederike [van Leeuwen] ontwerpt en stencilt fakturen.

 

4 Stencil stikkers

worden naar pers en alle aktiecentra tot nu toe verstuurd. Zie verder stencil.

 

5 De Stakingskrant

De Waarheid [dagblad met eigen drukkerij] drukt de krant: direkteur Pothoven. Kosten: 8 1/2 pag. Waarheid (= 44 vel A4 , 1 1/2 regelafstand, exclusief foto's) f 6350,= Morgen wordt doorgebeld hoeveel extra een steunkleur kost + prijsopgave 100.000 meer.

Als wij opgeven hoeveel kranten elk aktie/verspreidingscentrum (en dat moet zo centraal mogelijk geregeld worden) dan bundelt de Waarheid ze voor ons en zet de plaatsnaam erop.

De krant wordt betaald door De Bonte Was en de Vrouwenkrant.

Wat erin komt:

3 pg. abortus - ideologies + parlementaire bonje-weg

3 pg. aktuele misstanden (omgangsrecht, de werkloosheid, meisjesonderwijs + inkapselingsthema's.)

2 pg. stakingsnieuws + vermelding Vrouwenkrant en Bonte Was

Eindredaktie: Anneke [van Baalen] en Marijke [Ekelschot]

 

6 Autoklup voor verspreiding van kranten. (bijv. Els Thissen, Yvon Zuidscherwoude)

 

7 De Pers:

Zoveel mogelijk aandringen op interviews. Interviews moeten door ervaren vrouwen gehouden worden.

Geen mannelijke pers en kameralieden in het vrouwenhuis.

Brandpuntuitzending [KRO-TV-aktualiteiten] (morgen redaktievergadering) Anneke [van Baalen].

Madeleine [Maurick] benadert Cisca Dresselhuys [Trouw] w.b. berichten en stukjes.

De middag-belvrouw moet voor 16.20 uur Wouter Klootwijk van de Volkskrant bellen om het dagelijkse bericht voor Dag in Dag uit [toenmalige Volkskrantrubriek] door te geven. Zet 't bericht van te voren even op papier. Laat je niet omlullen door Klootwijk!

 

8 Surinaamse Belangenbehartiging moet nog op de lijst.

 

Dinsdag 10 maart 1981

[logboek pag. 4 t/m 9 + 14 +deel 15]

Dinsdagochtend Pol [Pauline Vos] / Frederike [later op de dag Anneke van Baalen, Marijke Ekelschot, Marga van Rijen, Heleen Buys, Pauline Harmsen]

 

Gerard Pothoven van de Waarheid belde:

een krant van 8 "weekend"pagina's kost bij 100.000 exemplaren 6350,- Elke 1000 meer kosten 54,-, dus bij 100.000 erbij: 5400,- extra

een steunkleur bij 8 pagina's voor 100.000 exempl kost 1600,- Elke 1000 meer kost 8,- dus bij een oplage van 200.000 kost 't 2400,-

Hij wil vóór a.s. vrijdag een orderbevestiging (aantal pagina's, oplage, al of niet steunkleur). Er moet dan gebeld worden naar De Waarheid 262565, vragen naar Frans Brink of Peter de Droog (van de bedrijfsleiding). De kopij moet dan woensdag de 12e ingeleverd worden, een gedeelte liefst al dinsdag. Dan komt de krant vrijdag de 20ste uit (een deel do-avond al).

We moeten per pagina een lay-outje maken (hoe ingedeeld, wat de koppen zijn, we hoeven 't niet helemaal uit te rekenen) en we moeten een krantekop bepalen: als die nl. getekend wordt moeten ze daar een aparte plaat van maken en dat willen ze dan ook liefst wat eerder doen.

 

Een Rooie vrouw in Utrecht - wie - wil proberen vanavond de landelijke werkgroep Rooie Vrouwen op te porren mee te doen, en anders wil ze via individuele kontakten ertoe oproepen.

 

De gemeentelijke Opleidingsschool kleuterleidsters wil eerst info voordat ze een komitee opricht.

 

Sietske Land wil gaan uitzoeken wat precies de rechten, etc. zijn, hoe je dat 't best kunt inkleden, hoe je je taktiek rechtelijk kunt bepalen. Ze heeft het vrijdag uitgezocht - daar wil ik wel naartoe gaan om 10 uur - en 't leek haar een goed idee om daar dan een verhaal van te maken op stencil (of misschien voor in de krant). En volgende week vrijdag hebben ze vergadering met sociale rechtshulp.

 

Frederike heeft achter in dit boek lijst met stickeradressen.

 

Carolien Geurtsen, Weertsingel, Oostzijde 83, Utrecht. Wil voor f 10,- stickers (en 50 kranten). Ze organiseert iets op haar akademie (de akademie voor expressie door Woord en Gebaar) en houdt nog kontakt.

 

Comenius, Prinsengracht 227, Amsterdam wil 20 vellen stickers. Ze kwam Bonte Was boeken halen, en organiseert iets op het pedagogies instituut. Doorgeven aan Amsterdam.

 

Marjan van Lith wil 50 stickers, en kranten rondbrengen in de Bijlmer. Adres: Kikkenstein 370, 1104 AR Amsterdam. Doorgeven aan Amsterdam.

 

Marjolein Jacobs, Kievitstraat 21, Utrecht, wil 100 stickers, waar ze alle treinen mee gaat volplakken want ze werkt bij de spoorwegen. Ze gaat zelf ook staken, ze vindt het jammer dat er maar zo weinig vrouwen bij de spoorwegen werken want anders konden ze alle treinen laten staken. Maar ze probeert zoveel mogelijk vrouwen mee te krijgen. [ander handschrift:] Alle lokettistes!!

 

Ans de Vries, Papenhulst 28 073-136921, of Bethaniestraat 14, 073-136689, belt op. Zij is het kontaktadres voor Den Bosch maar het gaat niet zo goed. Ze heeft een oproep in de Bossche krant gezet en wil info. Belt nog terug over kranten, stickers e.d. Is nu wel weer opgeleefd en wil 500 stickers.

 

De Populier is in principe bereid - er kunnen daar mannenperskonferenties gehouden worden. Hun ervaring is: dat de na-middag het prettigste is voor perskonferenties, dat de dinsdag meestal moeilijk ligt bij de weekbladen en dat de meeste kranten op woensdag redaktievergadering hebben. Ik heb voorgesteld dat onze as. 1ste perskonferentie wel op as. vrijdagmiddag gehouden kan worden: dat moeten we dus vanavond even bespreken. Hij zou het ook bij hun inbrengen en morgen moeten we dan weer bellen: zo rond 1/2 11, vragen naar Joost.

 

Tera Wolf van de ASVA[Algemene Studenten Vereniging Amsterdam]-vrouwensektie wil samen met de ABVA-vrouwen en vrouwen van de Dienstenbond de hele universiteit plat krijgen. Wil de komende 2 1/2 week daar continu aan besteden en zet berichten in Folia [informatieblad van de UvA]. Neemt kontakt op met alle vrouwenoverleggen en met alle vrouwen op subfakulteiten. Wil 2500 stickers. Houdt ons op de hoogte.

 

Liesbeth v. Houten uit Veessen ? maakt zich bezorgd over hoe alle vrouwen op de boerderijen rond haar dorp mee kunnen staken. Maar ze gaat 't proberen, via Zwolle's aktiekomitee, via de vrouw van de hoofdonderwijzer, etc. Ze zag 't hardstikke zitten.

 

De Open Vrouwenschool trommelt allemaal voormalige deelneemsters op.

 

Radio Luxemburg wil een gesprek van 2 minuten. Karel Heinz Holmann belt tegen 18.20 uur in de Bonte Was op [= naar het telefoonnummer van/in de Bonte-Wasruimte].

 

Elfrun Jacobs [?]

Perskombinatie [?]

 

Karin van Huisstede, Noorderweg 40, 8262 BT Kampen. tel: Zit op soc. ac. Kampen; belt terug over al dan niet oprichten v. stakingskomitee. Overboeken.

 

Willen jullie aantekeningen die al in 't boek zijn overgeschreven doorkrassen of weggooien en bij alle adressen noteren of ze stakingskomitee of wat dan ook zijn, want 't wordt anders een chaotiese troep!!

 

Laurence van Haren belde op dat ze alle vrouwen van Trouw, Volkskrant, Parool op gaat roepen om te staken!! Als dat lukt komen die kranten op die dag niet uit!

 

Utrecht: Zondagavond 1/2 9 vergadering in vrouwenhuis Twijnstraat. Vanaf maandag is vrouwenhuis kontinu bereikbaar. Utrecht gaat zoveel mogelijk vrouwengroepen in de omgeving aanschrijven, en ook in het hele land.

 

punt vergadering: alleen aktiekomité's in adressenboek, notulen in boek inschrijven.

 

SOL [Stichting Opleiding Leraren] Utrecht. Vrouwen huishoudkunde enthoesiast, 2 vrouwen gaan SOL doen, krijgen materiaal van vrouwenhuis Utrecht.

 

Marian ter Haar, van Alphenstraat 1, Utrecht. Landelijk buro NIVON wil evt. gaan staken. Vrouwenvergadering. Naar VH Utrecht verwezen.

 

Thera Wolf ASVA gaat naar studentenbondenoverleg: belt rond voor stickers, nu 4000.

a.s. dinsdag motie UR [universiteitsraad] staking ondersteunen. Geen vrouw die staakt zal ontslagen worden.

 

Joke de Vries gem. Amsterdam: willen gemeentevrouwen bewerken en weten of iets in Amsterdam is. Naar boven (A'damse komitee)

 

Deventer: VJV Raamstraat 5, 7411 CS, 05700-16768. Thea Bogaard. Krijgt alle stencils. Aktiekomitee.

 

Martien vd Does [radio. AVRO?]: in 10 minuten luisteraarsterstijd diskussie met VOS vrouwen óf vrijdag ervoor in aktualiteiten gesprekje over staking. belt begin volgende week terug wat het wordt.

 

Janke Wagenaar Goudsmidgilde 22, 1671 LS Medemblik 02274-3728 laat weten als zij aktiecentrum wordt. Stencils gestuurd.

 

Er zijn persberichten I + toespr + suggesties gestuurd naar: vrouwenboekhandels, vrouwenhuizen, Blijf van mijn Lijfhuizen, WVE-komitees en wat individuen.

Persberichten II naar aktiekomitees, Blijf van mijn Lijfhuizen, Vrouwenhuizen, vrouwenboekhandels (vrouwentelefoons) + pers

Persberichten II + toespr + suggesties: naar vrouwenwerksters lijst Lorette [Jongejans] achterin het boek.

 

Kresj. EWB[?] wordt kresj; FSWA[Faculteit Sociale Wetenschappen Amsterdam] misschien ook. Misschien alle universiteitsgebouwen. A'dams komitee.

 

Alle vrouwenkafees + alle WVE komitees moeten worden opgebeld. Morgen gebeuren! Is afgesproken.

 

FNV-vrouwensekretariaat opbellen dat ze moeten ophouden met hun gezeur.

 

Petra Branderhorst, St Laurensdreef 49, Utrecht, 611807 werk. Anneke zei dat ze kontakt moest met vrouwenhuis of Ria Potma. Anneke heeft info gestuurd.

 

Truus Zielhuis wil centraal kontaktadres zijn in Utrecht (op haar werk) en een afhaaladres organiseren in Utrecht. Belt daarover terug en bestelt ook stickers. Onder Utrecht, adres komt.

 

ABOPvrouwen: A'dam. Eline Raaphorst tel 934636, L. Nekstraat 64 hs, 1092 GZ Amsterdam, komt vanavond stencils halen + brengt het ook bij de ABOPvrouwen in. Andere vrouw van de Abop, Annemarie ..[wrs Bloemhof], belegt a.s maandag alhier een vergadering met vrouwen uit alle vakbonden. We horen hiervan via ons Amsterdams komitee.

 

Wij Vrouwen Eisen Breda. Gaan vanavond aktiekomité organiseren in het Bredaase Vrouwenhuis. Anders is Wij Vrouwen Eisen aktiekomité. Adres WVE Hennie Teunisse, Ploegstraat 96, tel 076-614328. Wil ook stickers. Adres vrouwenhuis, Pasbaan 17, Breda, 076-148448.

 

Monique van der Kroef wil affiesje maken, 450,- per 1000. 020-731683. werk 726608

 

Anneke Pot, De Stelle 26, Joure > Vrouwenkamp Oosterwalde, Ingrid Pos, Drij[?]weg 51, Oosterwalde, tel. 0516-3828 enveloppe+info: doet Ilona. informatie opgestuurd.

28 maart Vrouwenkontaktdag in Oosterwalde v. alle vrouwenkafé's[?] Friesland en de IJsselmeerpolders (en de Eilanden)

 

Er moeten stencils v.d. Toelichting worden gemaakt. Er moeten enveloppen komen + stencilpapier

 

Meisje Fokker personeelschef gezien bij Italiaan, inf. gestuurd die ze doorgeeft aan meisje ondernemingsraad. Ben benieuwd?

 

Ingrid Heetlage, Boeroestraat 15, Wormerveer meldt zich. Is kontaktadres voor Zaanstad. tel. 075-212722. Belt do.avond of vrijdag om alle andere aktiekomitees te bellen en stikkers en kranten te bestellen. Wil ook afhaaladres zijn. Is geboekt.

 

Stakingskomitee in Heerlen opgericht. WVE. Is geboekt.

 

Stakingskomitee in R'dam opgericht. ABVA-vrouwen in samenwerking met Wij Vrouwen Eisen. Kontaktvrouw Alie Kuiper, Aelbrechtskolk 21 e, 3025 HA Rotterdam. Staat in klapper.

5000 stickers sturen naar Alie Kuiper.

Ze belt wo. 11 terug of het Vrouwenhuis-R'dam een centraal afhaaladres wordt. Ze geeft dan meteen door hoeveel aktiekranten ze willen (vermoedelijk 10.000). Probeert iemand op vrijdag 20 maart per auto deze te laten ophalen. Zal druk uitoefenen op de vakbond om de stakingskassen open te krijgen.

Er is al het laatste nieuws stencil naar hen opgestuurd.

 

PTT-008 heb ik gebeld. Ze wil meestaken! Maar durft verder niets te doen. Heb gevraagd of er stencils uitgedeeld kunnen worden door één van hen. Kon ook niet.

Misschien is het een idee daar te gaan staan voor de deur als ze uit hun werk komen ( 10.00 uur 's avonds). Ik wil dat in ieder geval wel gaan doen. Wie nog meer? Madeleine.

 

 

Notulen 10 maart 1981

[notuliste Pauline Harmsen. Logboek pag 14-18]

 

England National Abortion Campaign organiseert op 30 maart een picketline voor de Ned. Ambassade.

 

Naar alle buitenl. abortus-kontaktadressen stencils gestuurd> solidariteitsbetuigingen gevraagd.

 

De afspraak vrijdag met Sietkse Land gaat Roswitha [Pudlat] heen. 'Verwarrende' informatie over politieke stakingen, gaatjes in de wet? zal naar vakbonden gestuurd worden; hele belangrijke, opluchtende info gaat op stencil; is het 'ertussenin' dan in de stalingskrant.

 

Alle bestellingen voor stickers achter in boek! (Amsterdam houdt zelf bestellingen bij)

 

Dit boek moet bijgehouden worden. Kruis door/bij berichtgeving als het afgehandeld is, bijv. als infostencils verstuurd zijn. Nieuw opgerichte komitees meteen overboeken naar klapper, op alfabet per plaats! Zet een plusje (+) bij een opgericht komitee, een streepje (I) bij kontaktadres wat er misschien een wordt.

 

Alle telefoontjes voor Amsterdam meteen naar boven doorverwijzen! tel nr. fem soc 240382. Het stedelijk komitee zit er van 12 tot 10 uur.

 

Het Amsterdamse komitee stuurt eerst algemene info-stencils, maakt nog apart stencil. Maakt stempel met eigen tel.nr. Zit nog in de belfase buurthuizen worden afgebeld voordat informatiestencils verstuurd worden. Maken dus eigen stickerbestellijst/moeten worden opgehaald+kontant betaald.

 

Vakbondsvrouwen gaan we niet verder achter de broek zitten. Abva- en Abopvrouwen zijn al bezig, rolt vanzelf wel. Wel belt Frederike woensdag de FNV vrouwensekretariaat.

 

WVE komitees in den landen worden door Sabeth gebeld (dus inklusief de heraktivering van WVE Eindhoven!). Neemt verder kontakt op met Truus Divendal, NVB Utrecht, met het advies zélf NVB vrouwen te benaderen! en komitees op te richten - Geldt dus ook voor Rooie Vrouwen (gewest Amsterdam).

 

Heleen moet alle PSP vrouwen/meiden bellen (is daarover gebeld).

 

Perskonferentie Donderdag 3 uur in de Populier. Ilona belt wo.ocht. Joost vd Populier.

Ilona, Marga, Pauline bellen de pers - landelijke - weekbladen - ANP - en GPD + Brandpunt. Vragen dan tevens om kranten toe te sturen ingeval van berichten over staking.

Woensdagavond moet er een nieuw persbericht gemaakt worden.

Frederike belt Wouter Klootwijk van Dag In Dag Uit.

 

Kranteknipsels Heleen waren er niet, één maal per vier dagen is te weinig ivm foute berichtgeving, zorgen we allemaal samen voor.

 

Alle vrouwenhuizen + kafees, Blijf van m'n lijfhuizen belt Lucy [Kok].

 

We gaan géén affiesje maken, teveel werk, vrouwen aanraden er zelf (plaatselijk) te maken!

 

Alle stencils die we verder nog maken moeten gedateerd worden.

 

Mariska Milikowski [journaliste dagblad De Waarheid] gaat voorstellen dus om stakingsverloop etc. bij te houden. Morgen in ieder geval stuk met van alles erin (betaald vaderschap en zo) in de Waarheid.

 

('Solidaire' mannen dus in kontakt brengen met die ene pief > jaap verduin, wagenaarstraat 17 II 654548. Wij organiseren niks, híj wél)

 

De Stakingskrant

Vrijdag moet de bevestiging over het aantal paginaas en zo er zijn bij de Waarheid.

De indeling was dus: 3 delen abortus+staking; 3 delen 'verslechtering' v. vrouwen;

2 delen akties/alternatieven?

Wat er in moet - alle informatie/feiten moet wo.av. binnen zijn!

omgangsrecht; info via Nonja [Meintser]

abortus; info via Sabeth (reeds binnen, morgen stuk?)

vrijwilligstersbond; info via Madeleine

werkloosheid; recente cijfers via Roswiet

bijstandsvermindering; info Marian N[ieuwenhuis]

uitkeringen schoolverlaatsters/partieel leerplichtigen; Elske ter Veld. Marijke>Nel Bakkes

vd Doefvoorstel+Rooie Vrouwen amendement [betrof tweeverdienerswet]. Marijke belt ook Jeltje van Nieuwenhoven.

buitenlandse /Surinaamse vrouwen; Pauline verzamelt info.

automatisering/kantoorvrouwen ?

alimentatie

hoerenbond; Pauline belt Ineke Mot voor info.

porno/geweld > groot kapitaal > subtiele vormen

depolitisering: terug naar de natuur (geboortecijfers?); kinderopvoeding/verzorging > voeding; eisen hoger; E.E.R. [emotioneel erotiese revolutie]/hulpverlening; miljeu> afwenteling huisvrouwen (baksteen in de plee, gordijnen dicht etc.)

kernwapens/kernenergie

opkomend fascisme

verkiezingen (stem niet op CDA en partijen die daarmee in zee willen)

afvalsters/gesar vrouwen en kinderen met kloteonderwijs.

 

Wat betreft het landelijk stakingskomitee - wíj dus - !het permanente aantal vermindert - liever niet willen we deze periode overleven, dan met zoveel mogelijk blijven - dus Snoepreisjes Parijs e.a. uitstapjes en zielerust UITSTELLEN!!

[in ander handschrift] Ahh, zielige Madeleine.

 

Info voor Stedelijk komitee - woensdag doorgeven - 2 meisjes van kraakstersspreekuur in Weesperbuurthuis waren hier, heb stencils en informatie meegegeven - misschien wel slim om te bellen of ze kontaktpunt/buurtkomitee willen worden. Weesperbuurthuis dus.

 

0016, internationale telefoon, moet nog gebeld, iets voor Iloon of stedelijk?

 

Woensdag 11 maart 1981

[logboek pag. 16-26]

woensdagochtend Ilona Scharree [later op de dag Claar Valkhoff, Frederike van Leeuwen, Lucy Kok, Marion de Ras, Pol Vos]

 

tel.nr. Joost thuis 255901 (De Populier) (was en is nog niet bereikbaar)

 

Nonja [Meintser]: thuis > belt A+M [Anneke en Marijke] en brengt informatie.

 

Ingeborg Tak KRO: tel. 035-713911

 

Raufaser H[ilversum] 3 (KRO) > via telefoon gesprekje vanavond (279511 [=telefoon in Bonte-Wasruimte].

Nieuwe vorm: presentator praat met iemand van ons. Luisteraars kunnen zich direkt in het gesprek mengen. 19.30 (uitz. 7-10 uur) ( 10-15 min). Vincent van Merwijk. [onleesbaar] Hans Wijnands. Technisch: als hij ons opbelt, radio zachtjes. Uitzending wordt onderbroken door platen!

 

Ingeborg Tak: Brandpunt. Belt vanmiddag terug. Uitslag.

 

Loes Larings uit Hoorn. Komité is gevormd v. R.V./Vrouwenhuis, VrouwenKA en Vrouwenschool. Bespreking: afspraken Plaatselijke Pers. 18 mrt: vergadering: hoe gaan we het aanpakken, stencils drukken. 17 mrt Nata [Natascha] Emanuels: vrouwen er naar toe met spandoeken. [18 mrt] Hoor Haar [feministies VARA-radioprogramma] is in Hoorn > oproep door de radio, 's morgens. tel. 19781. tel. 32951 Loes Larings Baljuw 86 Hoorn. Geboekt.

Hoorn: verschill. buurtkomité's moeten uit de 18e voortkomen.

Komen wrs. kranten zelf halen en over stickers wordt gebeld.

>moeten laatste stakingsnieuws + nieuwe persbericht ontvangen!

 

Hedda v. Gennep belde. 5 april uitzending [feministies VARA-tv-programma Kijk Haar]. Wil iets spektakulairs verfilmen. Doorverwezen naar boven [= Amsterdamse komitee]

 

We krijgen ook al post! Heline [?] de Cloedt uit Delft maakt zich er druk over dat wij geen recycling papier gebruiken. Ze gaat wel door met de staking.

 

Yvon Zuid[scherwoude] wil kranten vervoeren. Wil exemplaren van stencils om ze zelf te verspreiden.

 

Jannie Tuin Bovenkruier 45, Noord 1035 AB doorverwezen naar boven!!

 

Joost v.d. Populier: Marijke [Linthorst?] en Felix zijn aanwezig dodag. 14.30 uur donderdag 12 maart (want om 17.00 uur Radio Stad in Populier).

 

Wageningen (geboekt) Barbara v. Koppen - landbouwhogeschool, boerinnengroep

1ste pl. korte termijn, 2e pl. hoe staking. Gaat moeilijk. Worden verspreidingscentrum v. Ede/Wageningen/Renkum/evt Arnhem. Belt terug over aantal kranten. Heeft stickers besteld.

 

Bettie van Laar uit Dordrecht (geboekt) Nieuwstraat 23, 3312 XY Dordrecht/ tel.nr 078-130009. 10 vel stickers. Vrouwenhuis 078-148354

 

Eefje Engelen uit Heerlen wil subsidie voor W.V.E. Belde verkeerde nummer.

 

Sekretaris v d F.N.V. belde, een man, J. Ackerman, Tarthorst 254, 6708 JH Wageningen. Info gestuurd.

N.V.V. Vrouwenbond afd. Wageningen, Pluvierenweide 34, 7608 BW Wageningen willen informatie. (nog niet gedaan)

 

Annemiek Blaas uit Workum heeft gebeld. Ze staat in de grote klapper, maar heeft nog geen info ontvangen. Alsnog opgestuurd én ze heeft ook stickers besteld. Ze wil weten of Sneek en/of Leeuwarden iets ondernemen. Doorverwezen naar vrouwenhuizen[?]. Dus: bel haar nog een keer want ze is in haar eentje. Evenals Yda v. Spangen uit Abcoude, die ook nog in haar eentje staat en 't moeilijk heeft.

 

Annemiek Paping Nieuws v. d. Dag voor vanmiddag, de verkrachtingszaak [?]. Ze komt morgen op de perskonferentie.

 

Monnickendam, vrouwenkafee Joke v.d. Zwaag kwam stencils afhalen en komen nog stikkers halen. Kluphuis De Bolder, 't Spil 14, tel. 02995-1122. Geboekt.

 

An v. Duin, VIDO, Heemstede, Korhoenlaan 57, 2104 BG Heemstede (geboekt). Met VIDO en met school (dagmavo) iets ondernemen en het vrouwenkomitee. Willen informatie. Gedaan. 100 stikkers.

 

Agenda-punt: komité's moeten briefje erbij krijgen dat ze de stikkers voor méér geld moeten verkopen, en de rest voor de stakingskas bestemmen.

 

Als er vrouwen uit Amsterdam om informatie/stencils etc. komen - of die naar boven gestuurd kunnen worden. Anders is niet meer duidelijk wie wat heeft gekregen.

 

Marjo Visser, free-lance journaliste belde voor: vrouwen sta sterk op je werk. Geïnformeerd over de staking. Die komt morgen wrs. op de perskonferentie.

 

Brood en Rozen in Dordrecht wil afhaaladres zijn in Dordrecht. Organiseren al iets.

 

Er is een meisje geweest van de V.L.-V.U.[? Vrije Universiteit] die nog niets wist over de staking!! Op school ook niets over bekend. Stencils meegegeven en ze zou ermee aan de gang.

 

Sappho [vrouwenboekhandel Leeuwarden] wil afhaaladres zijn, praat nog over de staking.

 

ABVA-vrouwen Utrecht belden en wilden het komitee-adres in Utrecht.

 

Sjan Katien, Haarlem, zie klapper (is geboekt).

Haarlem: volgende week dinsdag weer vergadering; doorgegeven aan vrouwengroepen en -bonden. Stencil gemaakt, maar maken nieuw stencil voor buurthuizen e.d. (verkorte uitgave krant).

idee: met sandwich-borden [?] en op de markt e.d. rondlopen, en dan kranten verspreiden.

afhaal-aktiecentrum op 30 mrt. - verspreidingsadres kranten (voorlopig 5000)

idee voor affiche: lege waslijn met knijpers met 1 papiertje: maandag 30 maart: vrouwenstaking tegen de abortuswet. (met lege ruimte voor plaatselijke aankondigingen)

(wit met 1 kleur kost p. duizend f 150,- Elke duizend erbij f 60,-. Als nog meer dan goedkoper.)

 

Sjan Luiten [?], tel. Soest: 02155-15754, uit Amersfoort. Vrouwenhuis Amersfoort, Stadsring 31 A 033-12789. f20,- p. 1000. Geboekt. Aktiekomitee, kranten, stickers, en folder etc., worden afhaaladres (de krant kan door [?] in Utrecht gehaald worden). In weekend bijeenkomst met verschillende groepen. (Krijgen nog te horen hoeveel kranten).

 

Miret [?] Emanuel (verbinding met boven lukte niet, kreeg steeds kwade mijnheer aan de tel.) Dan. Stalpertstr. 83, 1072 XC Amsterdam, wil staking op Akad. v. Fysiotherapie. (moet alle stencils.)

 

Trees Jansen, Middenmavoprojekt uit Oss. tel. 04120-27975. Informatie/stikkers 100 stikkers. Stakingskrant 100 kranten (belt nog voor afhaaladres) Vrouwenprojekt in Midden Maasland, Parallelweg 5, 5349 AD Oss. Voor Nigtemode[?], Snegen [?], Lith, Ravestein, Heesch, Schaik, Berghem, Geffen (9 dorpen waar jullie kranten verspreiden).

 

Dikke Trui [vrouwenboekwinkel], Groningen, wil aktiecentrum zijn voor Groningen, en afhaaladres.

 

Pieter Maarsen 't Parool, belde nav Rooie Vrouwenaktie. Insinueerde dat er vrouwen onder stonden die er niets van af wisten van die ondertekening. Heb geantwoord dat we wel met wat belangrijkers bezig zijn, nl. een vrouwenstaking organiseren. Dat het er nu om ging dat alle vrouwen van Nederland gaan staken op 30 maart en dat een heleboel Rooie Vrouwen hieraan meewerken. N.a.v. a.s. vrijdag - of we nog akties gingen houden in Utrecht op het R.V. kongres. Geantwoord dat we niet uitgenodigd waren en geen spreektijd hebben, dus niet gaan, dat we nl iets veel belangrijkers te doen hebben, nl een algemene vrouwenstaking te organiseren.[3]

 

[Sabeth Klant kwam langs en schreef het volgende in het logboek:]

a.Heb met Truus Divendal van de N.V.B. gepraat. We hebben eerst de gram doorgepraat. Ze zijn er niet gelukkig mee dat ze niet van tevoren gewaarschuwd zijn. Want, zeggen ze, 'wij hebben verstand van staking'. Verder vonden ze de sfeer negatief. 'We hebben best wat bereikt'. Het krantje moet dus méér in de trant van 'We laten ons wat we bereikt hebben niet afnemen.' Ik dacht dat dat niet onredelijk was.

Als ze achter de inhoud van het krantje kunnen staan, willen ze wel afhaalpunt worden. Verder zullen ze hun best doen de staking, die ze liever werkonderbreking willen noemen, te doen slagen. Zaterdagavond wordt het in het C.P.N.[Communistische Partij van Nederland]-bestuur besproken.

b.Ik ben nog lang niet klaar met bellen van Rooie Vrouwen en W.V.E.-comité's. Blijf daarvoor morgenochtend thuis. Zit, terwijl jullie dit lezen, te zweten bij de Rooie Vrouwen.

Sabeth

 

Elske ter Veld vrouwensekretariaat FNV ligt dwars! (zeker ook nog vanwege de Rooie Vrouwenaktie). Formeel standpunt: achter de mannen-bond!!! FNV heeft geen standpunt over abortus (schande). Tegen vrouwen die opbellen zeggen ze dat het niet kan en ziekmelding is ook tegen de wet. (Marijke had haar voor iets anders aan de telefoon). Dus wat moeten we nog met het vrouwensekretariaat? Ze laten wel zien waar ze achter staan. Dit komt ook op de perskonferentie.

 

Marianne van Ophuysen [journaliste] is gebeld nav haar artikel in DNL [weekblad De Nieuwe Linie]. Had het zondag al geschreven. Vandaar warrige info over stakingsmotieven - schrijft in volgende nummer in de rubriek 'aangekondig' praktiese info, tel nrs., stakingkomitee etc. En in het nummer voor de 30ste een uitgebreid artikel over abortus, met daarbij de staking natuurlijk. Verdere persinfo komt nog.

 

Hoera, heel Oostgroningen is ook gemobiliseerd: Garrelsweer, Appingedam, Delfzijl, Hoogezand etc. p/a .

 

Medemblik heeft SK

 

Aletta Jacobshuis A'dam wil stakingskomitee worden en Rutgersstichting mobiliseren. Doorverwezen naar boven.

 

Suzanne Bach. Nieuwe > doorverwezen naar boven.

 

Marga is op de radio, lang. Ze komt steeds prima terug op het kernpunt. Er bellen allerlei vervelende mannen op, als reaksie. Daarna eentje naar het Vrouwenhuis die 't zo rot vond dat al die mannen zo negatief reageerden, hij wist niet of we erop zaten te wachten, maar hij vond het prima, kon geen kreche doen want ...hij werkt!

 

Haaksbergen. Zus Stegeman belde. Gaat allerlei dorpen in de omgeving mobiliseren, de Open School + Vrouwenkafé Haaksbergen. donderdagmorgen belt ze terug wie het stakingskomitee wordt + waar het centrale afhaaladres komt.

 

Annet de Waard, gemeenteraadslid A'dam. Is enthousiast. Gaat de [?] van B&W mobiliseren, de vrouwenoverleggen, de vrouwen van het stadhuis + ze wil zorgen dat het stadhuis werkelijk een Kinderverblijf wordt.!! 'De portiers bewaken de uitgang wel.' Verder schrijft ze aan de hand van onze stencils een stuk in Het Parool. Wordt morgen vervolgd.

 

 

Notulen woensdagavond 11 maart 1981

[notuliste Marijke Ekelschot. Logboek pag. 26-28]

 

Marga van de Erve heeft prachtig interview met KRO-radioprogramma Rauhfaser gehad.

 

Frederike heeft vanavond om 9 uur interview met Gerda Telgenhof van het NRC gehad. Komt vrijdag 13-3 in de krant,

 

Elske ter Veld: Marijke E kreeg haar per ongeluk aan de telefoon, op zoek naar werkloosheidsinformatie. Elske neemt keihard vakbondsstandpunt in: a)FNV heeft geen abortusstandpunt; b)vrouwen mogen niet staken, tenzij met instemming van de werkgever; c)ziekmelden is tegen de wet. Ik heb gevraagd of ze gvd wilden ophouden met te zeggen dat vrouwen 1 dag vrij moeten vragen. Dat beslissen ze zelf wel, evenals 'n abortus. Elske: 'Ik heb geen zin om straks zo'n 300.000 rechtszaken te doen.'!

 

Pijkel Schröder [voorzitter] v.d. Rooie Vrouwen vroeg of we op maandagavond geen centrale manifestatie konden organiseren. Nee. Vrouwen staken dan door. Juist voor huisvrouwen + dubbelwerkende vrouwen zo belangrijk. Onderlinge kontakten belangrijker dan massale onpersoonlijke meeting. Staking is 16-uursstaking.

 

Annette de Waard, PvdA-gemeenteraadslid. Stadhuiskresj? Dient motie in dat gemeentepersoneel niet ontslagen wordt. Mobiliseert vrouwelijke gemeenteraadsleden.

 

7 Via Adri v.d. H. komt het bericht dat het stadhuis kresj wordt.

 

8 Solidaire mannen mogen voor de kinderen zorgen

broodjes smeren

postduif zijn

 

9 Marianne v. Ophuysen heeft in de Nieuwe Linie zich enigszins misdragen. Kop: tegen abortus+kernwapens. Komt wel op perskonferentie.

 

10 Perskonf. donderdag 12/3 om 14.30 uur in de Populier. Marga v.d. E/Pauline/Anneke/Marijke

 

11 Picketline in Londen Zwitserland en andere landen via Icasc [International Contraception Abortion and Sterilisation Campaign].

 

12 Als je opdrachten hebt voor de vrouwen van de volgende dag schrijf ze dan onder kopje volgende dag.

 

13 100.000 stakingsbordjes à 3 ct per stuk worden gedrukt en worden vrijdag 20/3 tegelijk met kranten uitgeleverd.

 

14 Frederike maakt persbericht

 

15 Buitenlandse vrouwen niet vergeten. Bertien van M[aanen] neemt voor Surinaamse vrouwengroep informatie mee.

 

16 Denk om je deklaraties. Als je iets koopt waar je BTW op moet betalen, laat rekeningetje/bon maken op naam Bonte Was, dan krijgen we de BTW terug.

 

17 Pauline H. koopt postzegels, ook voor stikkers.

 

18 Marieke maakt fakturen.

 

19 Lorette probeert nog een telefoontoestel erbij te krijgen.

 

20 School in de Indiese buurt gaat plat.

 

21 Rooie Vrouwen, gewest Amsterdam gaan achter de staking staan! (Sabeth woensdagnacht 1 uur)

 

 

voor donderdag, te doen:

bellen:

Annemiek Blaas, uit Workum en Ida v. Sprangen, uit Abcoude hebben steuntel. nodig.

Sjan Katien uit Haarlem bellen en zeggen dat ze zelf affiches in Haarlem moet maken/ dat wij bekend kunnen maken dat ze in Haarlem verkrijgbaar zijn.

Wil je Haaksbergen boeken als S.K. in de klapper.

Pijkel Schröder ivm haar verzoek tot een landelijke manifestatie > banden tussen vrouwen > geen massale toestanden > huisvrouwenstaking is 16-uursstaking.

Alie Kuipers R'dam bellen. 5000 stikkers bij haar thuis afleveren? Kan iemand ze komen halen?

(Niet meer ingaan op diskussies Rooie Vrouwen. Er is nu wat belangrijkers aan de hand.)

Annette de Waard bellen.

Mathilde Blank Surinaams Vrouwenkomitee bellen. Werk 826651 Privé 739369

Sietske Land bellen. 232605. Is ze ook al landelijk bezig advokaten te mobiliseren?

Stakingsbordjes maat 9-13 [cm] Oplage 100.000. Wordt verzonden bij de pakken kranten. Liefst minimaal de helft v.d. hoeveelheid laten bestellen. Mag natuurlijk wel meer. 0,03 per stuk.

 

927028 of 234608 tel. nummers van solidaire mannen. Elke man die opbelt moet hiermee kontakt opnemen.

 

Judy Ellington belde -woensdag 11-, engelse: 071-143753. Voor april schrijft ze stuk in Spare Rib. Ze zit nu in Leiden waar ze de vrouwen aan het opwarmen is. Zondag was ze in Paradiso en zou het liefst een vrouwenstaking in Europa willen van een week! Ze kwam heel enthousiast uit Paradiso vandaan. Ze heeft kontakt gehad met Londen. Icasc en NAC (national abortion comitee) zijn bezig picket-lines te organiseren voor Nederlandse ambassades in Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Italië.

 

 

Donderdag 12 maart 1981

[Madeleine Maurick, Roswitha Pudlat, Marga van Rijen, Frederike van Leeuwen, Pauline Harmsen, Lorette Jongejans, Marga vd Erve, Saar Goedewaagen. Logboek pag 28-36]

 

Nora Holtrust, Noordkouderingen[?]laan, 3722 BP Bilthoven. Studentassistent op de fak. Rechten in Utrecht gaat proberen studenten+docenten te laten staken. Stencils gestuurd. Doet niets in Bilthoven, alleen op de universiteit. Begin volgende week eens bellen hoe het ermee staat.

 

Boukje Hiemstra Proosdijkerveldweg 39 II, 6713 CN Ede, is nu stakingskomitee. (Anjo Hermans die belde heeft het weer opgegeven). Ze wil 1000 stickers hebben + 1000 kranten (deze worden misschien in Wageningen - centraal afhaaladres - gehaald, ze belt hierover nog terug.

 

Vrouwenhuis Breda wordt St.K + afhaaladres. Wil 2000 kranten. Zal proberen iemand deze te laten halen. tel. 076-148448. Pasdaan[?] 17 4811 GM. Zie boek. Via Henny Theunisse.

 

Sluis Amsterdam gaat plat. tel. 160404. Alle medewerksters staken. Ze gaan proberen ook de vrouwen die daar zitten mee te krijgen. Verder gaan ze nu ook kontakt opnemen met andere docenten om die ook op te roepen te gaan staken. Laatste stakingsnieuws gestuurd. 100 stickers besteld + 50 kranten. Worden allebei opgehaald. Adres Amstelveenseweg 7 (avond- en nachtkliniek) 1054 MB. Dit wordt doorgegeven aan het Amsterdamse komitee.

 

Provinciale Vrouwenraad, Lange Nieuwstraat 63, 3512 TD Utrecht. Graag voorlichtingsmateriaal (opgestuurd) (aktiekranten) wil het verspreiden.

 

Blijf Venlo, mevr. van der Weijden, Schiperstraat[?] 2 Sevenum. 1 pak (50) aktiekranten.

 

Castricum wil stikkers en aktiekranten.

 

Blijf - IJmond, Postbus 44, tel. 02510-42627 (medewerksters 02510-45573) wil graag kontakt krijgen met vrouwen die in Heemskerk iets doen. Dit wordt doorgegeven door Pauline aan Annemieke Taal die daar een stakingskomitee wil opzetten.

 

Vrouwenbond NVV, Postbus 8110, 1005 AC Amsterdam. De Vrouwenbond NVV gaat al haar leden oproepen om te staken. Ze willen graag een lijst met stakingskommitees hebben zodat hun leden daar naar toe kunnen gaan.

 

Loes Friederich belde voor Sietske Land. Doorgestuurd. Zij (en haar dochter) zitten allebei in hun proeftijd, vandaar. Haar dochter, Carla Choudron, Aalsmeerweg 103 III, Amsterdam, tel. 157540 probeert stencils in het Anth. v. Leeuwenhoekziekenhuis te verspreiden.

 

Ada v/d Weijer, Vormingscentrum Rapenburg. Doorgegeven aan boven. Ze wil ook andere vormingscentra aktief krijgen.

 

Sietske Land gebeld. Ze is bijna klaar met het juridies advies-stencil. Morgen komt ze hier. Ze wil het stencil wel opsturen aan alle adv. in het land met daarbij de oproep om mee te doen en te steunen.

 

Pauline Krabbe (v/der Kerk) uit Den Bosch belde. Afgelopen maandag vergadering geweest. Kleine opkomst. Ze hebben nu veel publiciteit gemaakt + as. maandag weer vergadering uitgeropen. Afhankelijk daarvan wordt er ook in Den Bosch (dus de Vries [?]) een stakingskomitee opgericht. Dan bellen ze nog terug.

Adres Vrouwenhuis Den Bosch klopt niet. Pand is afgebroken. Dus van de lijst schrappen.

 

Utrecht, NVB-vrouw belde, doorgestuurd naar Vrouwenhuis om daar nu eindelijk SK op te richten en niet langer te zeuren over landelijke demo/mani[festatie] in Den Haag. Ze meldde verder het feit dat 'Ons Tehuis', FIOM-huis voor mishandelde vrouwen, platgaat. Mannen gaan diensten draaien o.i.d.

 

Vrouw uit Joure heeft op verzoek van Ilona alle vrouwenkafés in Friesland doorgegeven. Zit in de map van Roswitha.

 

Tineke Veenstra komt stickers halen a.s. zaterdag. Den Helder (via Frida Kok).

 

Haaksbergen Vrouwenkafé (Ottink, maar vrouwenkafé) Molenstraat 1. St.Kom. Op de markt gaan staan met setncils. Proberen ook vrouwen v/d gemeente erachter te krijgen + te laten staken. 500 stickers. 1000 kranten versturen. Kontaktvrouw Zus Stegeman, Cornelis Trooststraat 28 tel. 05427-2903.

 

WVE - Delft: Willemstraat 53 C, 2613 DN Delft, afhaaladres voor kranten.

 

Connie de Jonge, 10.30 uur. 013-353825. School voor de Journalistiek wil een interview via de telefoon. Het interview is alleen lesmateriaal, dus veel zin heeft 't niet.

 

Info Dinie Zevenhek, v. Halslaan 9, 1412 CS Naarden. 1000 kranten (Laren en Huizen), 250 vellen met stickers, persbericht. Contactpersoon Naarden, Bussum, Laren, Huizen, Blaricum, Hilversum. (tel. boek onder Gooi).

 

Lisette Hensen, Koningshoef 314, 1104 EN, contactvrouw in de Bijlmer,wil kranten en stickers. tel. 992260. (zie achterin) (SC)

 

Tera Wolf: wil 5500 stickers voor 5 universiteiten. Heeft kontakt met vrouwenoverleggen op de universiteiten van Groningen, Leiden, Wageningen, Utrecht.

 

Ombudsvrouwen: willen netwerk van tel.nummers voor juridies advies opzetten. Heb het telnr. van Sietske Land gegeven. Gaan ook vrouwen oproepen om te staken. tel.nrs. Lida vd Broek, A'dam 020-737600. Assen 05920-10020.

 

WVE Delft Willemstraat 53 C 2613 DN Delft.

 

Stakingscie opgericht in Hengelo. Lidia Dijkstra, Colensostr. 10, 7552 HA, 074-436264. Vrouwenhuis Hengelo en Enschede hebben zondag vergadering over acties. Ze willen de hele dag radiouitzendingen over de staking via de plaatselijke radiozender. Zondag belt ze over bedachte acties.

 

Marja Jordans, Week In Week Uit, of er iemand beschikbaar [is] voor een interview - of via de telefoon of in de studio.

In principe de afspraak gemaakt dat ze morgen tussen 10.00-11.00 uur naar De Bonte Was belt en dan komen we direct in het programma. Hing nog af van Martien v/der Does.

 

N.a.v. persconferentie belde de Gooi en Eemlander nog over de achtergronden van de stakingen.

 

Suggestie van 't Amsterdams comitee: 'Sonja's goed nieuws show' benaderen.

 

Amstelhorn wil staken, naar boven verwezen.

 

Tanja Steenland werkt in het Vormingscentrum de Vonk, Westeinde 97, Noordwijkerhout, 2211 XS, wil proberen het vormingscentrum te laten staken, wil graag informatiestencils.

 

Week In-Week Uit. Misschien morgen in de uitzending.

 

Perskonferentie: [aanwezig] Nieuws van de Dag, NRC + fotograaf, Volkskrant, Hoor Haar, Radio Stad, Margriet, ANP, Lisette Gotschalk v. Gooi en Eemlander (020-443213) geeft het door [aan] GPD, Waarheid, Robertine Romeny van Vrij Nederland.

 

We weten veel te weinig van de komitees in het land. Dus heeft Marijke stencils gemaakt voor alle aktiekomitees. Verzoek om nieuws over de staking+verzoek om bestellingen kranten + verzoek om bordjes voor de staking te bestellen. We dreigen een symbolies stakingskomitee [te worden.]

 

Sabeth heeft goed nieuws uit den lande. In Enschede is voor het eerst een 8-maart viering geweest en de vrouwen die dat hebben georganiseerd gaan nu ook de staking voorbereiden. Ook uit Hoofddorp, Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam heel goed nieuws.

 

Alle stakingskomitees moet naar hun adres, tel.nr en postkodenummer [gevraagd worden] - en moet verteld worden wat ze bij ons kunnen bestellen.

 

Elisabeth organiseert afhaaladressen in heel Nederland - belt verschillende vrouwencentra waar we kranten kunnen sturen.

 

Marga en Ilona maken samenvattingen van alle info die er is - een handig stencil voor alle stakingskomitees (morgen)

 

Klara [Valkhoff . Ook wel Claar, Claartje of Clara] en Marieke gaan de toespraak heruittikken en stencillen (morgen).

 

Martje [Wubbe] brengt de lijst van alle stakingkomitees bij de NVV-Vrouwenbond, Plein 40-45 + laatste persberichten. Zij gaan al hun leden oproepen om te staken en ze op de hoogte stellen van de dichtstbijzijnde stakingskomitees. nee: geen adressen

 

Lucy's zusje gaat proberen alle bibliotheekvrouwen in Amsterdam te laten staken.

 

Proloog [toneelgezelschap] in Eindhoven gaat dicht en wordt een krèche.

 

Roswitha houdt kontakt met de Ombudsvrouwen over het juridies advies dat ze willen gaan geven, en over stencils die ze willen gaan rondsturen.

 

Pauline gaat Praatpaal 15 en Sonja's Goed Nieuws Show proberen te bereiken.

 

Heeft Lorette een infostencil gestuurd aan Tanja Steenland?

 

Frederike heeft f 152,- geïnd voor stikkers.

 

[?]Manifestatie in samenwerking met de PvdA. Maar 't is erg onpersoonlijk; veel vrouwen gaan dan naar de manifestatie ipv dat ze gaan staken.

 

Jeltje van Nieuwenhoven: behandeling [abortuswet eerste kamer] wordt misschien wel uitgesteld.

 

Open School in Groenekan gaat gezellig uit op 30 maart.

Utrecht gaat slecht. Lucy belt Truus en Ans, om te vragen hoe het gaat. Heleen belt het Utrechtse Vrouwenhuis.

 

Heleen: Vrouw bij het buro voor Rechtshulp gaat proberen vrouwen bij alle rechtsburo's te laten staken.

 

Tonnie gaat morgen op het CS een uur lang stencils uitdelen over de staking.

 

Sabeth gaat door met WVE-komitees te bellen.

 

Robertine Romeny komt morgen langs. Het is nog niet duidelijk wat Vrij Nederland doet.

 

Zaanstreek heeft 8 stakingskomitees.

 

Groep vrouwen stelt zich beschikbaar voor noodklussen en rondrijden met autoos. (volgende bladz.)

 

NVB heeft alle mannen opgeroepen om geen besmet werk te doen, maar alleen op kinderen te passen en broodjes te gaan smeren > dat laatste moeten wij zeggen. Moet in de stakingskrant!!

 

SK Diemen (kontaktvrouw Karin van Kesteren. Zie adresboek) heeft plannen gemaakt voor de stakingsdag zelf:

richten een aktiecentrum + afhaalcentrum in waar ook leuke dingen gebeuren voor vrouwen die willen uitpuffen.

posten bij scholen en bedrijven, verkleed

kinderen naar het gemeentehuis (voor vrouwen die dat willen)

posten bij winkelcentra

's avonds feest

geven die dag ook aandacht aan de positie vangescheiden vrouwen.

 

Eindhoven woensdagavond SK gevormd door WVE. Telefoonketen vanaf heden. ma. avond grote vergadering in Vrouwenhuis. resultaat wordt uiteraard doorgegeven.

Proloog Eindhoven: vrouwen staken. Gebouw wordt waarschijnlijk creche. Er zijn plannen voor een act om die vóór 30 maart aan bedrijfspoorten en bij winkelcentra te spelen.

 

Robertine van VN komt morgen eind v/d dag langs over dat artikel.

 

Klussen. Jantien Lodder (of Carol, Mieke, Marian) 225631 kun je bellen voor korte, overzichtelijke noodklussen, zoals post-pieken en autoklussen (als het kan vooraf doorgeven!)

 

Stadsblad, Echo en Aspect [huis-aan-huisbladen in Amsterdam] moeten een persbericht krijgen. Dit moet je doorgeven aan het stedelijk.

 

Sjan [Bijman] komt morgen praten over haar affiche. Wel gezegd dat wij niet zorgen voor verspreiding, wel eventueel in een persbericht bestelmogelijkheden doorgeven.

 

Het Vrouwenhuis in Deventer heeft haar stencils weggegooid. Later zijn ze opgebeld door veel vrouwen en willen dus nu toch wat gaan doen. Ze willen dus graag opnieuw alle voorgaande stencils en andere bestellingen doen ze samen met het stakingscie (vjv) in Deventer.

 

Hilversums Vrouwenhuis open op 30 maart. Regionale bijeenkomst op 18 maart: blaricum, Bussum.

 

Deventerse Vrouwenkrant gaat stakingseditie maken, 20.000 exemplaren huis-aan-huis verspreiden. Ze bellen zondagavond om onze laatste informatie, zodat ie er nog in kan, en geven dan tevens hun aktiviteiten in Deventer door voor onze Stakingskrant.

 

Den Haag denkt erover om een landelijk affiesje te maken. Heb gezegd dat wij geen affiesjes maken en dat als zij een behoorlijke oplage maken en die zelf verspreiden (met onze adreslijsten) dat mooi meegenomen is. Als ze het doen bellen ze nog om over de tekst te overleggen. Er komt dan in elk geval een blanko stukje op om zelf te beschrijven. Verder vroegen zij zich af of ze op 30 maart een landelijke demonstratie moesten organiseren. Heb ze dat afgeraden + gezegd dat alles beter plaatselijk kan gebeuren.

 

Belangrijk! De Rooie Vrouwen(top) is bezig met manifestatie in plaats van staking. Dat kan natuurlijk niet. Vertel alle SK's dat ze daar niet in moeten trappen; dat het gaat om een 16 urige staking en niet om een (dure) landelijke manifestatie waar de pvda zieltjes kan winnen (dit moet je natuurlijk in andere bewoordingen zeggen). Geef Rooie Vrouwen Kerngroep dus niet de adressen van de SK's, anders gaan ze die misschien wel met manifestatieplannen bestoken en verwarring zaaien! We willen géén landelijke manifestatie: a)het is te duur om er heen te gaan; b)het breekt de staking; c)vrouwen hebben er niets aan (kunnen beter in kleine getale met elkaar praten en woeste dingen doen; d)er valt dan nog niets te vieren; e)ons motto is decentralisatie.

 

Vrijdag 13 maart 1981

[Pauline Harmsen, Ilona Scharree, Frederike van Leeuwen, Marga van Rijen, Roswitha Pudlat, Heleen Buys, Marion de Ras, Lucy Kok. Logboek pag. 37 t/m 42]

 

Maastricht heeft gebeld - heeft pamfletten gemaakt en verspreidt die reeds, gaat ermee posten bij winkels/bedrijven volgende week; bestookt provinciale pers; heeft standje in winkelcentrum.

gaan op de dag zelf: 's morgens verzamelen in buurtcentrum/martinushuis, hogebrugstr. 42; gaan wijken en bedrijven in met kranten en stickers; hebben grote bijeenkomst rond middaguur; hebben demonstratie om 5 uur, verzamelen Vrijthof; hebben 's avonds manifestatie in martinushuis.

Wil aktiekranten al zaterdagochtend vroeg i.v.m. Eurotopkonferentie. Afhaalcentrum in deze belangrijk > Elisabeth!

Belt nog over bestelling stickers/kranten/bordjes

 

Sneek Avra Huisman 05150-29372: ze krijgt de verpleegsters niet mee, want die zitten met hun patiënten in hun maag. Heleen belt ze terug, nadat ze geïnformeerd heeft wat andere ziekenhuizen gaan doen.

 

Roswitha/Pol: wij zijn naar Sietske [Land]/Tonny [Willenborg] geweest. Het enige wat ze uitgezocht hebben is de rechtspositie bij ziekte/ontslag op staande voet. De ziekte is bij problemen ook niet aan te raden want de bewijslast kan omkeren als je op staande voet ontslagen wordt. Ze hebben echter helemaal niet naar gaatjes in de wet gezocht. Het voorstel van ons om een stuk in de Volkskrant te zetten waarin ze zeggen dat de vakbond erachter moet gaan staan, viel moeilijk; ze gaan er vrijdag samen met de sociale advokatuur over vergaderen.

De ombudsvrouw gaat via via de direkteur van het GAB benaderen om te vragen of bij telefoontjes v. werkgevers naar het GAB gezegd kan worden dat rechtmatig ontslag van de omstandigheden afhankelijk is.

Heleen belt 2 vrouwelijke advokates hierover!

 

Frederike heeft f 115,- voor stickers geïnd. Met de f 152,- die ze gisteren heeft geïnd wordt dat f 267,-. +f 10,-

 

Daily Express - London, schrijft berichtje wrs. hen 't een en 't ander ter info verteld, was redelijk enthousiast.

 

Louise de Vries - antonie v. leeuwenhoek - doorverwezen naar boven.

 

Met Den Helder gebeld (voor centraal afhaaladres).

Zaterdag verschijnt een stuk in alle regionale kranten van N. Holland.

gaan een plakaktie houden met stakingsaffiches

sturen dinsdag hun verdere nieuws (ze hebben dinsdag grote vergadering)

 

Maastricht v.a. maandag is vrouwenhuis permanent bevrouwd.

ze gaan oefenen voor de staking met o.a. een glimlachstaking

vandaag staat een stukje in de Limburger. Sturen ze op.

kranten moeten er za.ochtend zijn i.v.m. Eurotop. Ze kunnen ze vrijdagochtend zelf komen halen als ze klaar zijn.

hun plannen voor 30 maart: 's ochtends de buurten in, tussen de middag bijeenkomst in aktiecentrum, 's middags posten bij winkels, 's avonds demonstratie + manifestatie

 

R'dam vandaag oproep in Het Vrije Volk [dagblad] wordt opgestuurd.

 

[op pag. 39 logboek een afschrift van een brief, d.d. 12 maart 1981, aan de direktie van de Rijkspedagogische Akademie, afd. Opleiding Kleuterleidster, Alkmaar, met het verzoek het mondelinge schoolonderzoek voor de A-akte, van 30 maart naar 1 april te verschuiven, zodat wie wil kan meestaken. Namens alle vrouwelijke docenten plus 29 van de 31 eindexamenkandidaten.]

 

Nijmegen zondag 1 uur grote vergadering in de Feeks [vrouwenboekhandel Nijmegen]. Op 30 maart willen ze proberen de hele dag in de lucht te zijn met de illegale zender vd kraakbeweging.

 

Zwolle grote vergadering dinsdagavond in het Vrouwenhuis.

 

Beverwijk, Cora Seybel, gaat op opleiding verzorgingsassistentes op 30 maart praten en doen met de meiden, vindt ze zinniger dan wegblijven die dag (vind ik ook wel) begint er deze week trouwens al mee, heeft kranten, stickers en stencils besteld.

 

Alkmaar nog moeizaam. Vanavond vergadering.

 

Den Bosch aktief. Buurtkranten, muurkranten.

 

Hengelo zondagmiddag grote vergadering.

 

008 A'dam is benaderd. De vrouw die ik sprak zag een staking niet gebeuren (ambtenares, zeer goeie arbeidsvoorwaarden) maar zag wel mogelijkheden in langzaamaanaktie.

 

Wijchen (bij Nijmegen) heeft S.K.

 

Scherpenzeel heeft informatie (wist nog van niks), brengt het in in gewestelijke rooie vrouwenvergadering Utrecht en brengt[?] zo snel mogelijk om bestellingen te doen en op te geven of ze stakingsk'tee worden.

 

Geke van der Wal van de Groene Amsterdammer komt maandag voor interview 10 uur 's morgens.

 

Haarlem, K en O voorlichting, gaat iets ondernemen, belt SK Haarlem voor plaatselijke aktiviteiten, heeft info+stickers.

 

Dordrecht is nu SK, was beetje mat, waren maar met z'n 3en en Vrouwenhuis wilde pas op woensdag vergaderen. Gaat maar vast affiesjes en stencils verspreiden en rondbellen.

 

Ik heb Lida Ieburg van Sonja's Goed Nieuws Show gebeld (035-711911). Ze wisten ervan maar wilden er niets aan doen omdat ze vinden dat zoiets één jaar voorbereiding nodig heeft. Heb een tijdje de meest spektakulaire dingen verteld en toen zei ze dat ze op 28-3 een uitzending, die over vrouwen gaat, hadden en dat ze volgende week lang wilde komen om erover te praten. Dus dan moeten wij de meest interessante dingen vertellen, want ze zijn dubbel.

 

Assen is reuze-aktief, gaat week vantevoren posten met stencils+kranten bij bedrijven etc.

gaat op dag zelf rond het middaguur zich op de markt/centrum manifesteren met spreeksters, herrie, muziek etc. Hebben om 4 uur demonstratie door de stad en gaan het Kantongerecht bestormen met een aanklacht tegen Justitie (tegen abortuswet), w.s. ook nog de Sociale Dienst of/en Kinderbescherming, maar dat horen we nog wel.

Gaan ook proberen Meppel, Hoogeveen en Emmen te aktiveren.

Kwam verder nog met tip om notulistes in 1ste en 2e kamer te laten staken, maar daar werkt Heleen al aan, hè?

 

Arnhem heeft 2500 [moet wrs. zijn 250] vel stickers meegenomen en kontant betaald f 50,-

 

Fiom in Utrecht staakt ook. Was al bekend.

 

Sneek: wordt ophaaladres. Ze hebben ook Leeuwarden overgehaald om kontaktcentrum [te worden]. Hebben problemen met staking in het ziekenhuis. Ze willen nu naar de direkteur om te zeggen dat ze staken, maar er wel zijn uit humanitaire overwegingen. Een aantal opleidingen gaat ook dicht.

 

Sjan gaat affiches maken. Bestellingen aan haar doorgeven, voor noord holland + friesland.

[LINK NAAR AFFICHE WASLIJN]

f 68,- voor stickers ontvangen (Frederieke)

 

Radio Stad [Amsterdam] heeft raadspelletje over huizen (welke straat en zo). Vrouwen die opbellen om te raden werd gevraagd of ze ook gingen staken. En ja hoor! En de tweede: ja, daar en daar om.

 

Dinsdagavond is er een stakingsvergadering in het Vrouwenhuis Haarlem.

 

Het gele stencil over landelijke pers en stakingskrant is op, moet bijgemaakt worden.

 

Frederique heeft f 25,- gekregen als ruilwaar voor 125 vel stickers (indische buurt)

 

Utrecht: een lang verhaal dat het te korte termijn is en allemaal zo moeilijk gaat. Ze hebben pas zondag as vergadering om te kijken hoe ze het aan kunnen pakken. Geprobeerd om haar op te beuren; is niet helemaal gelukt.

 

Amstelveen stakingskomitee Greet Larois, Thorbeckelaan 2, 419705 (nog overschrijven in sk boek)

 

Als Judy Ellington belt voor Spare-Ribstuk kan ze Corrie van Dijk ['gepensioneerd' Bonte-Wasster] bellen, 234228, Lijnbaansgracht 250 I. Niet voor 11.30 uur.

 

Notulen vrijdag 13 maart

[notuliste Heleen Buys, Logboek pag. 43 - 46]

 

Vrouwen die op 30 mrt in hun klas, groep willen gaan praten over abortus moeten aangespoord worden vóór die dag te praten daarover en op 30 mrt tóch te gaan staken, of met hun meiden de straat op te gaan.

 

ma-morgen 15 mrt interview met de Groene - Geke v/d Wal. Dit doen Marga van R[ijen], Lorette & Sjouk.

 

Roswitha belt een paar maal naar 'Sonja's G. N. show' om de staking daar 'warm te houden'.

 

Heleen probeert vrouwen (notulistes) bij 1ste en 2e kamer te laten staken.

 

Sjan gaat affiesjes voor Noord Holland en Friesland maken. Andere steden die nergens kunnen krijgen mogen ze ook hebben. (Deze affiesjes zijn gratis of heel goedkoop). Ze worden met de kranten naar de afhaalcentra gebracht. Wij inventariseren (alle centra bellen!) en geven dit aan Sjan door. (dit wordt in laatste nieuws stencil gezet.)

Vanuit Haarlem is een busje aangeboden om rond te brengen. Maria 023-321990, ze moet gebeld worden om te horen welke dag ze moet rijden.

 

Nieuw komitee in Amstelveen (Sabeth). Greet Larois, Thorbeckelaan 2, 419750. Haar moet direkt materiaal gestuurd worden.

 

Verslag A'dam komitee:

Open mikrofoon Radio Stad volgende keer in het vrouwenhuisje de Pijp, over staking.

Buurthuizen Staatslieden & Hugo de Grootbuurt gaan inform. verspreiden.

2 kontaktpersonen in A. Leeuwenhoek ziekenh.

woe avond verg. in Klara [vrouwenhuisje oud-west], voor vrouwen uit west

pedagogie UvA aktief

ABC [Amsterdams schoolbegeleidings centrum] is lauw

morgen verg. - er moeten meer aktieve vrouwen komen.

 

Sabeth probeert een vrouwelijke rechter te bereiken om met de staking mee te gaan doen.

 

Alle buurthuizen Zaanstreek gaan staken

 

Klara heeft vrouwen uit adressenbestand Vrouwenkrant gebeld.

 

Er moet info gestuurd worden naar:

Husen, Olst, st. Nicolaasscha, Ochten (?), Renesse, Havelte, Oldeboven, Tessel.

 

De vrouwen die lid zijn vd Vrijw. Bond hebben inf gekregen over de staking ('De Vrijwilligster')

 

DE KRANT: ma 4 uur moet 'De Waarheid'de eerste paar pagina's hebben, woe voor 12 uur de rest. woe-middag wordt er gezet.

50.000 stuks komen do. voor 1 uur

50.000 stuks do tussen 4 & 5

50.000 vrij. voor 1 uur

De laatste 50.000 vrij tussen 5 en 6

(woe ocht. kan nog doorgegeven worden als we alsnog 300.000 kranten willen.)

 

Eva Besnyö stelt foto's beschikbaar. Ilona en Madeleine gaan er een paar uitzoeken.

 

DE ADVOKATES:

Politieke staking is onrechtmatig. Rechtmatig te maken als de vakbonden zich erachter scharen.

ziektemelding wordt in sommige gevallen vervelend: 'de bewijslast kan omgekeerd worden'. (als je je ziek meldt moet je ook je huisarts bellen, die moet je beschermen. en verder maar listen verzinnen.)

inlichtingen over 'ontslag op staande voet' (mogelijk) en wat je dan moet doen (binnen 24 uur arbeidsburo bellen, bv) moeten er komen.

 

Marijke belt ma. FNV voor hun laatste standpunt, dit komt in de krant.

 

Ombudsvrouwen gaat (?) GHB [=GAB?] benaderen, zodat deze zullen vertellen dat alles (ontslag) vd omstandigheden afhangt. (En niet een reden voor ontslag is)

 

Almelo belde. Ze gaan kollekteren bij de opening van vrouwencentrum, zondag.

 

[in handschrift van 'buiten':]

Wouter Klootwijk van de Volkskrant (dag in dag uit) moet geboycot. Is een zeikert & in het geheel niet geschikt om wat voor vrouweninfo dan ook op een nette manier te verwerken (een recente bijdrage van hem ging over de 'stoelen' van Allan Jones. [plus tekeningetje van op haar rug liggende vrouw, met opgetrokken benen: 'hier zit je op'.]

 

Alkmaar wordt afhaalcentrum, heeft besteld, belt nog verdere info door, gaat wrs. spandoeken over de straten in centrum hangen.

 

 

Zaterdag 14 maart 1981

Lucy, Sjoukje, Klaartje, Sandra [Nederbragt] [logboek pag. 46 t/m 51. Ook: Ilona Scharree]

 

Belachelijke brief gehad van een paternalistische Potentaat. Stuurt ons een tientje voor de stakingskas! van al zijn tonnen. Brief zit in knipselordner.[4]

 

Greet Larois, Amstelveen belde. Ze belt later terug om op te geven hoeveel stikkers, kranten, bordjes ze willen (komen afhalen). Willen ook wel 100 affiesjes (v Sjan) om te gaan plakken. Dachten om te gaan posten bij V&D en zo.

 

Maandag doen de Surinaamse vrouwen een uitspraak of ze meedoen. Wil coördinatie maandag nog even opbellen: Centrum Surinaamse vrouwen, Fred. Hendrikstraat 826651. Kontaktvrouw Mathilde Blank 739369

 

Maandagavond 8 uur is er een bijeenkomst van de universiteitsvrouwen, Kloveniersburgwal 21. Doorgeven aan A'dam!

 

Zeist: Jeske Rijs is op ATO (Agogisch Theologische Opleiding) en de KTHU (Kath. Theol. Hogeschool Utrecht) bezig om vrouwen daar op te porren om te staken. Zij is docente daar en staakt die dag - haar collega ook en de vrouwelijke studenten willen ook staken.

 

Marga Vintges van Verpleeghuis de Drie Hoven [in Amsterdam] heeft informatie en stickers meegenomen - en wil daar wat gaan organiseren - een hele dag staken is moeilijk maar 1 uur zou wel kunnen - en er verder die dag over praten.

 

Greet Larois uit A'veen belt op, bestelt van alles, hebben aktiekomitee opgericht.

 

[op pag 48 vh logboek is ingeplakt een afschrift van een oproep aan Purmerendse vrouwen, dd 13 maart, voor het bijwonen van een aktievergadering op 18 maart, om 9.30 uur in het Purmerendse vrouwencentrum aan de Breedstraat 12.]

 

Alie Kuipers, kontaktpersoon van het stakingscommitee in Rotterdam, belde op om de stand van zaken door te geven!!! Ze hebben de club in 3 groepen verdeeld:

1)Wijkgroep - vrouwen gaan in de buurten aan de slag om vrouwen de straat op te krijgen.

2)Vakbondsgroep - vrouwen uit de vakbonden willen in de bedrijven vrouwen opporren en een plan maken om geld te krijgen uit de stakingskas.

3)Coördinatiegroep. Groep vrouwen in het vrouwenhuis zelf. Vrouwenhuis wordt stedelijk stakingscommiteecentrum.

N.B. Elke dinsdag en donderdagavond vergaderen ze van 1/2 6 tot 1/2 8. Elke vrijdag plenaire vergadering.

Op de dag zelf: Aktieve Stakingsdag - de hele dag de stad in om alles plat te krijgen - de wijkgroep de wijken in, vakbondsgroep bedrijven in. Om 1/2 12 weer verzamelen in vrouwenhuis, dan gezamenlijk naar de winkelcentra om deze dicht te houden (om 1 uur gaan deze open), dan weer terug naar het vrouwenhuis vanwaar een demonstratie wordt gehouden. Solidaire mannen zorgen voor de kinderen en voor de maaltijd.

Ze zijn ook bezig met een bezettingsplan - als de wet wordt aangenomen gaan ze de volgende dag de Stormkliniek bezetten.

Het kommitee blijft bestaan en week na de 30ste om alle individuele vrouwen die rotzooi hebben gehad door te staken te steunen.

2ekontaktvrouw Ingrid Koop 254687

 

[zaterdag]middags Ilona, Sandra, Klara, Marga [vd Erve]

 

Twee entoesiaste vrouwen uit IJmuiden, zie adresboek onder IJmuiden/Driehuis, hebben stikkers afgehaald en porren de boel aldaar zeer goed op. Ze sturen, bellen, stakingsnieuws op!

 

Gonnie van Beek, Berkenrode 40, 2317 BH, Leiden, tel. 071-214162, belde voor stikkers. Heb haar voor het stakingskomitee verwezen naar Judy Ellington en gevraagd of ze nog kontakt met ons wil opnemen over kranten e.d.

 

Totnutoe alle Afhaaladressen gebeld. Doen allemaal goed mee! Het gaat dus goed.

 

Hoe zit het met de Fakturen: willen twee vrouwen echt even goed uitzoeken wat wel/niet gedaan is aan de verstuuradressen achter in het boek? Bijv. tussen de adressen op de laatste blz. w.b. de stikkers zitten nog twee adressen ZONDER KRUISJE!

 

Margriet uit het vrouwenhuis Den Haag belde. Ze zitten daar een beetje met de handen in 't haar, organisatories. Heb ze gezegd dat ze aan 't bellen moeten met de pers, de Abva-vrouwen, de Abopvrouwen, de R. V., buurthuizen, NVBvrouwen, etc. en meer aktiekomitees in Den Haag op te richten. Heb aan Sabeth gevraagd om WVE in de Haag te bellen en te zeggen dat WVE kontakt op moeten nemen met het vrouwenhuis en organisatories aan de slag te gaan.

A.S. zondagavond is er in Den Haag, Vrouwenhuis een vergadering.

 

Het Landelijke W.V.E. wilde een Landelijk Persbericht uitgeven. Sabeth legde dit vanmiddag voor, maar het lijkt ons handiger dat zij, WVE, alles via Ons Landelijk Vrouwenstakingskomitee doen, want anders wordt de Pers op gegeven moment met 10tallen persberichten bestookt. Op regionaal nivo kan het wel - via aktiekomitee aldaar.

 

Wil iemand zondagmiddag de pakjes wegbrengen naar het Oosterdok [daar huisde de postcentrale Amsterdam]? (Even bellen hoe laat het is.)

 

Mariet v/de Bos, De Beemd 3, 5427 ET Boekel (N. Br.). Meisje v.e. middelbare school, zijn nog met haar 2en, maar willen de hele school opporren. Op 30 mrt willen ze de school op de kop zetten, liederen, toespraak - en spandoeken. Ze krijgt informatie toegestuurd, belt later nog op om stikkers en/of kranten te bestellen.

Wilde de meisjes op school op een of andere manier laten zien dat er boeken & bladen over vrouwenbeweging zijn, en dat je als meisje óók naar de T.H. kan!

 

LOV, landelijk overleg vrouwengeschiedenis, is solidair. Morgen komt schriftelijke verklaring. Leontien Bijleveld is via Martje te bereiken. Gaan allemaal naar stedelijk universiteitsoverleg op Kloveniersburgwal 21, a.s. maandag.

 

Nijmegen: Ekstra kontaktadres - reeds overgeboekt. Diane Adams, Rolhuis 12-01, Nijmegen, 080-444872. Verspreidt alles in Flats in buitenwijken tot 30 maart. Kent het aktiecentrum in Nijmegen en haalt daar materiaal.

 

Za avond laat - Myra [Termeulen]- belde, er is een telegram van Ierland onderweg naar ons (solidariteit) - ze kunnen helaas geen picketline houden ivm de moeilijke situatie > de abortuskliniek dáár wordt bedreigd!

 

Zondag 15 maart 1981

Klaartje, Elisabeth [Boender], Frederike, Sjoukje, Lucy, Jannie [?] en Marieke

[logboek pag. 52 t/m 54]

 

Frederike int f 104, 25 + f 6,- aan stikkergeld.

 

Klasien Reeringh, Veenstraat 11, 7676 AW Westerhaar (Frieseveensewijk) bij Almelo, wil graag info + belt morgen voor evt. bestelling kr. + st. Kon haar niet doorverwijzen naar vrouwenhuis Almelo omdat 't adressenboek afwezig was.

 

Elma Haring, Violenstr. 132, Hilversum 1214 CP, wil op de Horst in Driebergen aan de gang. Informatie en 100 stikkers gestuurd en zij gaat voor verdere informatie naar vrouwenhuis Hilversum.

 

Info over ziekmeldingen: Marianne Carmiggelt belde. Ze wil een groep vrouwelijke feministiese artsen bij elkaar trommelen die vrouwen die heel erg in moeilijkheden dreigen te komen (ontslagdreiging) 'behandelen' en buikpijn, misselijkheid en een lichte depressiviteit konstateren > abortivitus

Abop-vrouwen afd. Amsterdam staat achter de staking en roept vrouwen op om te gaan staken. Het landelijk overleg reageerde heel matig, staat wel achter de staking, gaat een stuk met oproep in het Abop-blad schrijven, met daarbij ook de juridiese konsekwenties! Marianne is daar boos over en stuurt meteen daarop ook een ingezonden brief om dat [ ] te ontzenuwen. Ze gaat verder nog pushen bij het hoofdbestuur, maar denkt niet dat dat veel effekt zal hebben. Verder hoort ze morgen of de Abop-vakbond afd. Amsterdam (dus de mannenbond) zich achter de staking gaat stellen. Zeer waarschijnlijk dat ze dat gaan doen.

Voor vrouwelijke artsen die je kunt doorgeven en bellen naar Marianne Carmiggelt: werk: 100401 > en dan vragen of zij terugbelt (doet ze dan in de pauzes).

 

Alkmaar gaat breinaalden verkopen en een sit down staking in de grote winkelstraten houden en een blokkade vormen op de grootste rotonde aldaar op de dag zelf.

 

Iedereen die vraagt naar adressen van Abop/Abva-vrouwen en advokates: geen adressen doorgeven. Alles moet via het landelijk gaan (wij hebben haar beloofd geen adres/tel door te geven). Langskomen of interview en verwijzen naar informatie in aktiekrant en 75 % v.d. vrouwen hebben geen betaald werk.

 

Let op N.B.

Als vrouwen enveloppen schrijven, willen ze dat dan doen aan de hand van het adressenboek, want de adressen hier achterin kloppen vaak niet.

 

We hebben alle adressen aangeschreven met de allerlaatste informatie die in het St. K.-boek staan. (het stencil van 15 mrt)

 

Stukje over Stakingsdag in Alkmaarse krant was trouwens heel aardig.Er stond alleen een beetje onduidelijke kop boven: 'Emancipatiepot kookt over: vrouwen gaan staken.'

 

KRO-Echo, Marga Miltenburg heeft gebeld, voor uitzending dinsdag. Was vooral geïnteresseerd in risiko's die vrouwen lopen als ze staken. Belt morgen (maandag) terug, komt misschien maandagavond. Staat helemaal achter de staking, gaat morgen zelf een SK oprichten in Weesp.

 

Ineke Rooymans, G. Terborgstr. 6 III, 1071 TM Amsterdam, van de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, is met vrouw op haar bedrijf staking en aktie aan het voorbereiden. Belt morgen resultaat van vergadering door voor stakingskrant. Belt morgen ook het Stedelijk Komitee met haar nieuws.

 

Apeldoorn Sacha Wichers van een jongerencentrum mobiliseert meisjes op scholen voor 30 maart. Dat jongerencentrum wordt een aktiecentrum op 30 maart.

 

008 weer met staking bestookt. Deze vrouw was ook wel bereid tot langzaamaanaktie, maar de opdracht daartoe 'zou dan wel van de Abva komen'.

 

Gisteravond Sonja's Goed Nieuws Show: '28 maart is de volgende uitzending en dat is net voordat vrouwen gaan staken op de 30ste.'

 

Bandje maken voor Vrouwenradio [Amsterdam] met laatste nieuws voor dinsdagmiddag, Kloveniersburgwal 21 afleveren. 259293 ! 's Woensdagavond vergaderingen over Vrouwenradio, van ostadestraat 135. Op affiche staat ook nog kontakt-telefoonnr.

 

Frederike heeft f 30,- geïnd aan stikkergeld.

 

Nog te bellen: zomaar om te pushen!

FNV-vrouwenwerkster Utrecht, Els van Manen, Malibaan 41, 3581 CD Utrecht. Kantoor: 313386. thuis: 03473-4215. Hebben van de week vergadering.

Freeke Kingma 250464 soc. dienst crisisdienst, adres + postkode vragen.

 

Anneke Keete[?] uit Castricum belde. Ze wil 1000 stikkers en 4000 kranten, die ze zelf komt halen. In Castricum gaat het niet zo goed, maar ze hebben de moed nog niet opgegeven.

 

Maandag 16 maart 1981

[Lorette Jongejans, Marga van Rijen, Selma Hinderdael, Madeleine Maurick, Roswitha Pudlat, Marieke Griffijn, Frederike van Leeuwen. Logboek pag. 55 t/m 62]

 

Virginia [vrouwendrukkerij in Amsterdam] wil een poster maken: Vrouwen staakt 30 maart tegen de ABORTUSWET voor beschikking over ons eigen lichaam omdat het afgelopen moet zijn met onderdrukking en uitbuiting van vrouwen. Virginia.

Morgen belt zij om door te geven wat ie gaat kosten, zodat dit in de stakingskrant kan komen te staan.

 

Hoogvliet heeft SK

 

In Amersfoort hebben ze anzichtkaarten gemaakt met Staak op 30 maart, om te sturen naar vriendinnen.

 

Virginia (2) De poster kan wel naar alle boekhandels, maar ze vroeg t.a.v. de actiecentra of de poster meekon met de stakingskrant. Ik heb gezegd dat dat vanavond besproken wordt en morgenochtend belt ze daarover op.

 

Marion Pannekoek (krantenvervoer, zie prikbord) belde. Ze gaat van de week naar Friesland en wil dat bezoekje aanpassen aan ons.Zij zou dus de kop van Noord-Holland, Friesland en evt Groningen voor haar rekening kunnen nemen. Zij belt donderdagavond, ze heeft geen telefoon, dus dat moet donderdag geregeld zijn!

 

N.S.vrouw belde (Marga Lagrand 030-354088 of 353119) had bericht in de Volkskrant gelezen over de N.S. conductrices en zij wilde weten hoe wij aan die informatie kwamen. Zij werkt bij de N.S. en wil wel wat doen. Maar het is onduidelijk wat. Ik vertrouw het eigenlijk ook niet helemaal. Als die vrouw te achteralen is (die in de Volkskrant genoemd wordt) kunnen we haar misschien bellen en vragen of zij die Marga wil bellen, en anders bel ik morgen wel dat we die vrouw niet kunnen achterhalen.

 

Parool wil interview, komt 20.30 uur vanavond. Ze wil op 28 mrt een groot stakingsverhaal maken en wil daarvoor praten met ons en met een aantal andere stakingscomités in den lande.

 

Wies van Moorsel van WVE wil vanavond 35 stencils afdraaien in 't vrouwenhuis voor buitenlandse vrouwen. Ze had iemand nodig die haar daarbij helpt, dat doe ik (Selma). Haar tel.nr. 165128.

 

Eleonore Rundholz (Archipel 36 III, 8224 HL Lelystad, 03200-43323) vertelde dat 't in Lelystad niet goed liep. WVE zagen de aktie niet zo zitten, ze hadden wel 'solidaire' mannen voor 'n kresj gevonden.

 

Ine Berkenbosch belde. Ze was almaar op zoek geweest naar het St.K. in Rotterdam (Alie Kuipers). Heb haar nu ook de vergadertijden in R'damse vrouwenhuis doorgegeven + ekstra kontaktvrouw. Ze wil haar school (int. bedrijfskunde - Delft) ook gaan inlichten over de staking.

 

Heleen Lancée - 2e Jan Steenstr 58 I 1074 CP A'dam, werkt bij Hoogovens, is daar free-lance docente. Heb haar wat stencils gestuurd. Wil zelf wel staken en gaat haar leerlingen vertellen wat de bedoeling is van de staking.

 

Danny Meindert - Stolwijkstr 35 III 1059 XT A'dam tel 141203. Wilde wat stencils hebben. opgestuurd. Zit op een scholengemeenschap Centrum + Oud West,probeert daar wat te regelen. LHNO - LEAO en brugklassen > probeert zowel die meiden als de docentes te laten staken.

 

ABC - Pijp, Jordaan, Centrum - Bettie Driehuis[?], Javastr. 178 I, 1095 CN A'dam, tel. 949048,- info gestuurd. Wil met de ABC-vrouwen die ze kent praten over de staking. Niet op grote schaal.

 

Ivabo [inst. voor agogische beroepsopleidingen] doet mee. Ze bestelden 250 stickers + 50 kranten. Keizersgracht 698 1017 EV A'dam. (Ria Dierdorp komt deze do.mi. halen.)

 

Elisabeth heeft naam +adres van kontaktvrouw Winterswijk doorgegeven. Zij is van het nieuwe stakingskomitée daar.

El. heeft nog vrouwen nodig die mee willen bellen naar andere kleine plaatsen.

 

Eline Hipman (Papaverstr. 40, 3911 ZE Rhenen tel. 08376-3910) belde voor informatie. Ze zijn daar nog aan 't praten over of ze al dan niet de staking gaan organiseren. Heeft kranten besteld en belt terug als ze 'n stakingskomitee opgericht hebben. Ik stuur haar de stencils.

 

Bregje Pel komt morgen informatie en stikkers halen.

 

Nieuw St.K. Loulou Franken, p/a Ambtsmanstr. 24, 4001 MC-Tiel, tel. 03440-16436. Roepen a.s. dderdag vergadering uit. Zal moeilijk zijn om vrouwen te mobiliseren. heb haar wat suggesties gegeven. Heeft 750 stickers besteld en gaat kranten bij het ophaaladres in Nijmegen halen.

Verder gaf zij door dat het Vrouwenhuis Wageningen het advies geeft niet te staken omdat de FNV-vrouwen ertegen zijn en een kom. Abortus Vrij!! Zal dit nog nachecken.

 

Vrouw uit Nijmegen belde voor informatie. heb verteld hoever we zijn + dat er vanaf woensdag elke middag tel. informatie gegeven wordt van 16.00-18.00 uur op 't Vrouwencentrum (080-225809). Had geruchten gehoord dat vakbonden + WVE er niet bij betrokken waren. Dit is dus niet waar.

 

Elisabeth belde over stakingskomitee in oprichting in Emmeloord (staat in adressenboek). Wordt informatie naartoe gestuurd.

 

Marijke [Crucifix?] van Virginia belde. Heb haar gezegd dat wij niets met verspreiding of wat dan ook te maken willen hebben. Voorstel dat zij dan in de barruimte [van het Vrouwenhuis] een dienst zelf gaan draaien do-mi van 1-6, vrijdag van 10.00-6.00. Zij hebben de affiesjes. Wij hoeven vrouwen dan alleen maar naar de overkant [van de gang] door te sturen.

Per 100 affiesjes zijn de kosten f 10,-. Ze regelen dus alles zelf. Als vrouwen kranten komen halen wél vertellen dat ze die affiesjes kunnen krijgen.

 

Ria v.Maurik uit Etten Leur belde voor informatie. Ze willen wel inform. verspreiden, praten vandaag over of ze 'n stakingskomitee zullen oprichten. Belt hier morgen over terug. heb stencils opgestuurd.

 

Radio Lucas huisomroep/ziekenomroep [Amsterdam] belde. Of iemand vanavond tussen 9.00-10.00 voor de radio (telefonies) wat wil vertellen over het doel van de staking, wat de vrouwen in het Lucasziekenhuis kunnen doen (zowel de zieken als de verpleegsters, vrijwilligsters, schoonmaakpersoneel etc.). heb gezegd dat dit goed is. Er is geen vrouw bij die radio. het interview wordt door een man (René) afgenomen. Wie!

 

Heb Barbara v. Koppen gebeld ivm Vrouwenhuis-Wageningen. Is steeds niet te bereiken.

 

Lidy Spook (Fred. Hendrikstr. 130 I, 1052 JC A'dam) komt dinsdag stikkers halen.

 

Marion Zwerink (p/a Klubhuis Het Fledderhoes, Nordhornsestr. 4, 7591 BG Denekamp) wilde schriftelijke inform. (is verstuurd). Wilde binnen 't kluphuis wel inform. verspreiden. Gaat zelf waarschijnlijk bij 't stakingskom. in Hengelo. Heeft kranten + stikkers besteld.

 

WAGENINGEN gaat waarschijnlijk slecht. Wij Vrouwen Eisen staat niet achter de staking, maar wil een 'aktiedag'. Er schijnt een verg. geweest te zijn die enigszins uit de hand is gelopen. Een zekere Hanneke v/d Ven tel. 08370-22226 weet er veel van, is daar geweest, maar niet thuis. Heb gevraagd of zij mij vanavond terug wil bellen.

Tetty Havinga is een vrouw van WVE in Wageningen. In elk geval doorgeven aan Sabeth. Misschien kan ze worden omgeturnd.

Opnieuw Wageningen

Barbara v Koppen belde. Vrouwenhuis-Wageningen wordt bevrouwd en vandaaruit wordt info aan alle vrouwen gegeven. ivm de moeilijkheden ook altijd stencils naar Barbara sturen (prima vrouw). De meeste vrouwen ( onder druk van 3 vrouwen van WVE) zijn tegen staking, wat ze een te groot pressiemiddel vinden, en willen 'akties'.

Barbara wilde grote manifestatie houden. heb haar dat uit het hoofd gepraat. Ze is nu zeer enthousiast over buurtgerichte groepen (voorbeeld R'dam). WVE wilde zelfs een fakkeloptocht. Ze gaat proberen toch weer alles tegen te houden, maar het zal moeilijk zijn. Ze belt donderdag terug om de gang van zaken te melden. Gaat vanavond posten bij een demonstratie tegen de woningnood en aan alle vrouwen stencils uitdelen. Verder had ze het idee om grote behangrollen rond het stadhuis te hangen op 30 mrt met daarop wat vrouwen op die dag allemaal voor werk geweigerd hebben.

 

Ruth [Harmsen?] belde voor kranten/stickers etc. Heeft bestellingen uit Hoogezand, Bedum, Wierden, Garrelsweer, Delfzijl, Appingedam. Gaat moeizaam.er zitten nogal wat religieuze vrouwen. Zijn nu met wat meer. Ze vindt het allemaal wel leuk.

 

Sociale Akademie 'De Dommel' in Eindhoven wil kranten. Adres v. afhaalcentrum gegeven, ook voor verdere kontakten.

 

Ine Boekel, herenweg 33, 1768 BE Barsingerhoorn, 25 exp[?] opsturen.

 

Almelo - Vrouwenontmoetingscentrum is de hele dag open en vandaaruit vinden akties plaats. Zullen diskussiëren met vrouwen die er komen en naar winkelcentra's gaan.

 

Jopie Heida van herhuisvesting uit A'dam noord. Haar stakingspost naar herhuisvesting was daar opengemaakt en dus waarschijnlijk ook gelezen. Ze wil kontakt opnemen met sociale zaken in de Marnistraat om daar ook wat mee te gaan doen.

 

[pag 60 logboek: handgeschreven brief, dd 15 maart, aan ons van Lydia Dijkstra vh stakingskomitee Vrouwenhuis Hengelo, met al hun plannen. evt integraal via scan opnemen]

 

Bergen op Zoom is aktief met stencils ec., vond het moeilijk om vrouwen te bereiken, omdat er maar weinig zijn die werken. Raakte gelukig enthousiast door het potten en pannenplan (kookstaking) en de slierten vrouwen die huis aan huis gaan.

 

Eindhoven nieuw kontaktpersoon. Ze zijn nu met 20 en gaan flink aan de gang.

 

 

notulen 16 maart

[ Notuliste Lorette Jongejans. Losse vellen, geniet op pag. 63 en 64 logboek]

 

17 maart Stickers inpakken + versturen (100.000 nieuwe stickers)

 

18 maart Vrouwenkranten inpakken en versturen [Dit is wrs. het maartnummer van de Vrouwenkrant, waarin op het laatst nog een stakingsoproep was toegevoegd.]

 

Radio 'Sidonia' [A'damse vrije vrouwenzender] wil dat wij een bandje voor haar maken (Elisabeth)

 

De losse lijstjes met adressen kloppen niet, adressenboek gebruiken.

 

Affiches: Virginia en Sjan zitten do en vrij met hun affiche in het vrouwenhuis om ze mee te geven aan krantenafhaalsters.

 

Marga doet interview met het Parool. Het Parool zit vrijdagmiddag bij de telefoon, net als 'Hoor Haar'.

 

Elisabeth belt Lelystad.

 

WVE en de Rooie Vrouwen in Wageningen doen erg moeilijk. Contact met de "Boerinnen"bond (Barbara Koppes) heeft veel meer zin.

 

Juridisch allerlei: Siets heeft een zeer uitgebreid stencil gemaakt over 'alle' juridische mogelijkheden. De strekkign daarvan is: wettelijk geen poot om op te staan, je moet echter de indruk wekken dat er ritsen advocates klaar staan, dat je veel stennis maakt als er werkelijk vrouwen in moeilijkheden komen en de massaliteit van de aktie is de grootste waarborg. Je kunt verwijzen naar de krant.

 

Lucy belt Hengelo over de GAB-aktie

 

PvdA-vrouwen. Annet de Waard lijkt af te haken. Rita Weda wil schriftelijk vragen stellen in de Raad [A'damse gemeenteraad] over de consequenties v/h staken of werk neerleggen, zoals zij het noemen.

 

Vrouwen van de vakbond[s]vergadering. Leden staan achter eis v/d staking. Ze doen in 1ste instantie oproep tot staking, in de 2e instantie oproep tot algemene ongesteldheid en als derde mogelijkheid actie op het werk voor vrouwen die niet kunnen staken of ziek worden omdat ze bv. nog in hun proeftijd zitten.

ABVA introductiedag in de Populier op 30 mrt, leden maken er werk van.

 

Lucy en Ilona zorgen voor de verdeling van de kranten (wo-ochtend).

 

Lucy zal actiepunten uittikken voor de krant.

 

Staking van vrouwen met betaald werk krijgt teveel nadruk, meer dan 75 % van de vrouwen wordt niet betaald. Dus we moeten ons wat minder druk maken over die vervelende vakbonden.

 

Vrouwenkrant [van april 1981] wordt een dubbelnummer met het laatste nieuws van de staking.

 

Vrouwencentra als Cinemien, Saarein moeten gewoon openblijven evt als actiecentrum.

 

Stedelijk

Anthonie van Leeuwenhoek en Slotervaartziekenhuis gaan samen actievoeren.

Alle ziekenomroepen zijn gebeld. Interview met radio Lucas is geweest.

Het persbericht wordt door 't A'damse cie verstuurd.

Contactpersonen v/d stedelijke diensten zijn met elkaar in contact gebracht.

 

[in soort kadertje] Het slaan op potten en pannen schijnt in Zuid-Amerika een rechts symbool te zijn (val v. Allende). Waarschijnlijk nemen vrouwen toch geen pannen mee.

 

 

Dinsdag 17 maart 1981

[Madeleine Maurick, Anneke van Baalen, Frederike van Leeuwen, Pauline Harmsen, Marga vd Erve, Claar Valkhoff + ? Logboek pag. 61 - 73]

 

Stichting kinderdagverblijven Amsterdam ( 40 creches) stuurt een brief aan alle creches dat ze wat hun betreft kunnen staken op die dag. Doorgestuurd naar boven.

 

Toni belde, ze had gehoord dat Elske ter veld met allerlei juridische rimram op een actualiteitenrubriek was vanmorgen. Ze vroeg zich af of wij daar niet iets tegen moesten doen, met dat stencil van Sietse bv.

 

Gerdi Nijman van Radio Stad belde. Ze is opgebeld door Mineke van Kouwen van de sociale dienst die vindt dat deze staking misbruik van het stakingsrecht is. Staking is iets wat je alleen in het uiterste geval tegen je werkgever mag gebruiken. Gerdi Nijman wil nu a.s. zaterdag een diskussie op Radio Stad met Mineke, Elske ter Veld, Sietske Land en een of twee vrouwen van het Stedelijk Komitee. De diskussie duurt een kwartier, in de koffiekamer van Stad. Ze moet door het stedelijk worden teruggebeld 719071.

 

Er belde een Rooie Vrouw uit Vinkeveen. Ze wilde eerst in Vinkeveen niets organiseren omdat het daar allemaal zo achterlijk was. Heb haar gesuggereerd dat ze maar eens kontakt op moest nemen met vrouwenhuizen in Loenen en Mijdrecht, en in elk geval op de 30ste open te zijn, als dat kon, maar ze wist niet of dat kon want ze zaten in het gebouw van het witgele kruis en ze hebben daar ook kleuterzorg. Het gebouw ziet er ook wit en steriel uit, dus dat is ook niet gezellig.

 

Tootje Meppelink, die op een MBO-[?] in Haarlem werkt, wil op haar opleiding een staking organiseren. Ze heeft gehoord dat de Stichting Opleiding voor Sociale Arbeid een vrijwilligsterscursus wil gaan organiseren en daar wil ze dan actie tegen gaan voeren.

Ze heeft eerst de NVR opgebeld, die haar vertelden dat ze aan zulke onzin maar niet mee moest doen. Maar toen ze onze opgewekte stemmen hoorde kwam ze weer helemaal bij.

 

[op logboek pag 65 vastgeniet: een brief, d d 15 maart, van het Vrouwenhuis Alkmaar, met hun voorbereidings- en stakingsdagplannen.]

 

PSP landelijk en PSP-vrouwen steunen de staking. Ze sturen nog een solidariteitsverklaring.

 

tel.nummer Sjan voor affiesjes N.H. + Friesland 023-256155

 

Tussen 1/2 11 en 11.05 woensdag [naar tel.nr.] 279511 wordt door Hoor Haar gebeld i.v.m. uitstel 28 april. Wie o wie?

 

Voor half 8 moet er iemand naar Annet Planten om de foto van de twee pratende vrouwen te halen voor de stakingskrant (en Annemarie ten Brink maakt tekeningen! (vrouw met wereldbol, en vrouw die hem weggooit).

 

Vrouw uit de Pijp belde. Zij hadden in samenwerking met het Vrouwenhuisje de Pijp ook 2000 affiesjes gemaakt. Of dat nog wel goed was. Uiteraard.

 

Marion Boot uit Den Haag werkzaam in Gemeentemuseum. Ze heeft voorlopig alle georganiseerde vrouwen die daar werken opgetrommeld voor ver. a.s. donderdag. Was zeer verbaasd dat ze negatieve reakties kreeg. Heb verteld v/d vrouwenvakbondsvergadering van gisteren. Gaat nu verder.

 

A.s. vrijdag wil een Paroolvrouw langskomen. Ze wil gebeld worden. Loes de Fauwe, Parool 5622348 of thuis 02550-21711

 

Moniek [?] , Leidsevaart 108, 2114 AG-Vogelenzang, werkt in zwakzinnigenzorg in Heemstede. Ze vroeg welke consequenties het zou hebben als ze staakt. Wat uitgelegd. Ze gaat nu kontakt opnemen met het Vrouwenhuis-Haarlem + vrouwen op haar werl trachten mee te krijgen.

 

[Op pag. 67 logboek ingeplakt: een, door Leontien Bijleveld, geschreven solidariteitsverklaring van het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis.]

 

Lucy wacht op Hoor Haar in de Bonte Was

 

Marga belt Loes de Fauwe voor interview vrijdag

 

Elisabeth heeft Lelystad gebeld - mevrouw van muziekschool. heeft muziekschool en bijstand met elkaar in kontakt gebracht.

 

Ilona heeft alle stikkers verstuurd.

 

Frederike belt morgen Rodenhuis voor stencilpapier

 

Madeleine heeft en Sjan en Virginia gebeld. We weten niet of ze er do en vrij zijn, maar ze weten ervan.

 

Lucy heeft Lidia Dijkstra uit Hengelo nog niet gebeld. Doet ze morgen.

 

Radio Stad blijft vrouwen vragen of ze ook gaan staken.

 

Omroepen (radio/tv) bellen (Marion/Brandpunt) Pauline en Marga vd E doen de andere: o.a. VARA ZI, Rooie Haan etc. Gaarne niet overnemen want we hebben ons programma erop afgestemd. Zo ja, even laten weten.

Sonja's Goed Nieuws Show: Marjan Sax en Roswitha bellen om beurten twee vrouwen van S.G.N.S., te weten Dineke Peet (035-13980) en Ellen Blazer (035-17479).

 

Amersfoort gaat op 30 maart met een illegale zender de lucht in! Tevens plakken en met geluidswagens de stad in (van tevoren). Heeft stickers besteld en wil graag nog horen wanneer de kranten komen en voor welke plaatsen (A'foort is afhaalcentrum).

 

SWIDOC, Instituut voor Wetenschappen gaat andere Wetenschappelijke Instituten opporren. Marianne Ligtenberg, Herengr. 410, 1017 EX A'dam. Info gestuurd.

 

Vrouw uit Zoetermeer belde op dat gisteren om 17.30 op nieuws H'sum II uitstel staking ivm 28 april was voorgelezen - heeft in haar buurt rondgebeld om te vertellen dat dat niet zo was.

 

Aktiekomitee Den Helder doet enorm veel! Gaan op de fiets in kolonne door Den H., luidspreker, 5 mannen vangen kinderen op, pand wordt nog gezocht. Kranten + bordjes besteld. Gaan vanavond naar een toneelvoorstelling voor VIDO-vrouwen. Ze hopen veel vrouwen mee te nemen naar het Vrouwenhuis waar een avond over abortus wordt gehouden!

 

Nieuw afhaal/aktiecentrum in Weesp erbij! Zal enorm haar best doen! Louise de Vries, Herensingel 93, 1382 CN Weesp! Overgeboekt!

 

Nieuw aktiecentrum: Zeeland. Puk Hartman, Oranje Polderseweg 2, Arnemuiden. Was allang ingeboekt, maar ja!

 

Dagschool voor volwassenen Hoekenes, Osdorp. Gaat plat, 1400 vrouwen, zegt Alie. Hebben eigen pamflet gemaakt, 10.00 uur film > rondtocht door Osdorp, 17.00 u Dam.

 

Nieuw Stakingskomitee in Heerhugowaard, tnv Ria Streppel, Ruysdaelstraat 65, tel 02207-11048

 

Haarlem - Gistervergadering [vergadering van gisteren] - veel vrouwen, NVB ook. Stichting Opleiding van Sociale Arbeid wil plat die dag. Wat zeker plat gaat is de Fysiotherape-opl. in Bloemendaal. huis aan huis met stencils vanuit de buurten - met sandwichborden posten bij bedrijven- Drukhuis gaat plat - Zwembad is 's middags open voor vrouwen, gratis - Muurkrant komt er en een programma in de Hout. Tweede creche is er georganiseerd door mannen - advertenties - Huize Betsie gesloten - Huize Annet gesloten - Eigen fluoriscerende stikkers - en pamfletten op ramen van winkels.

 

Bep Beker uit de Bilt wil 50 vel stickers, 200 aktiekranten, 100 bordjes en neem verder kontakt op met Stakingscentrum in Bilthoven.

 

Stimezo Nederland, Koningsplein 28 A Den Haag, Lucy Schmits [?] wil laatste persbericht.

Moet nog? Post moet allemaal nog weg.

 

Kenmerk/Anneke Nijster belde op om te vragen hoe het met de staking ging en wat er concreet op die dag gebeurde - ze vroeg wat we deden met het argument vd FNV/maakte zich bezorgd over vrouwen die ontslagen zouden worden. Of de staking wel zo'n goed idee was. Waarom staken - alles uitgelegd zo goed mogelijk - Zij staat wel achter de aktiepunten wil een stakingskrant en ze zijn in het Ikon aan het overleggen of en hoe ze aan de staking mee zullen doen met uitzendingen en zo. Ze belt donderdag of vrijdag terug om te vertellen over een evt interview.

 

Bij NS zijn de vrouwelijke conductrices ook aan het praten wat ze kunnen doen. Ze willen niet staken maar zijn van plan om die dag stakingskranten uit te delen aan de vrouwelijke passagiers.

 

SK Best erbij.

 

SK Geldrop nieuw. Houdt in elk geval 30 maart Open Huis. Ze bellen hun verdere plannen nog door.

 

Affiches Virginia 10 ct. per stuk

Affiches Sjan idem

 

VH Leiden maakt duizenden buttons

 

1 krant naar: Anneke Nijster, Ikon-Redaktie Kenmerk, Borneolaan 27, 1217 GX Hilversum.

 

Postzegels: komen die uit de algemene pot of moet Amsterdam-komité dat zelf betalen? Wie stelt haar garant? Is geregeld. Liesbeth schiet ze voor.

 

SK Zuidzande (Zeeuws Vlaanderen)

 

Dansakademie R'dam roert zich.

 

Wil iemeid morgen postzegels kopen? Hoeveelheden staan aangegeven op gele lijst op hoek van de tafel.

 

Wil iemand tot 11 uur: 023-270800 - Marjan Vriezen bellen? Ze wil informatie die ik niet kon geven.

 

Venray heeft een SK! Adres in boek - info+stikkers gestuurd - kranten en afiesjes worden in Heerlen gehaald.

 

Ik heb een man van de H. Post gesproken. Hij wilde weten of 't doorgaat: ja natuurlijk, 't is zelfs [?}overwinning dat het is uitgesteld. Initiatief A'damse vrouwenhuis? Ja. hebben er al anderen aangesloten? Ja, 100 komitees in hele land. Oh...dan zal er in Den Haag ook wel wat gebeuren. Jazeker, misschien zelfs wel op uw krant...oh

 

Deze adressen zijn door Phil [van der Linde, van Cinemien] doorgegeven om telegrammen aan te sturen:

Women in International Network, 187 Grand Street, Lexington ME 02173, USA

Robin Morgan, 109 3rd Ave, NY 10003

Ti-Grace Atkinson, 109 East 79, NY 10021

 

Frederike heeft f 130,- geïnd aan stikkers en daarvan f 75,- + f 55,- (gisteren) uitgegeven.

 

Frederike heeft f 130,- geïnd aan stikkers.

 

 

Notulen vergadering 18 maart 1981

[Notuliste Marijke Ekelschot. Logboek pag. 73 -75]

 

Dagblad van 't Oosten belt: Marion de Ras geeft interviews. Bestrijkt 5 provinciale bladen.

 

Krantenverdeelprobleem: verdeelsleutel moet gemaakt + briefjes dat slechts die vrouwen die 'stakingsachtig' zijn een krant krijgen. Meelezen en mee laten lezen is de boodschap. Verdeelcentra moeten eea in bewaring houden voor nog 'onbereikte' plekken. In ieder aktiecentrum een krant of 5 aan de ketting! Gewicht kranten 1800 kg de 100.000? Marijke vraagt het na.

 

Perskonferentie: Anneke, Marijke en 2 meiden van het Amsterdamse gaan. Als kranten niet klaar zijn - misschien persbericht.

 

Pag. 70 Lucy Smits moet nog ?! Stimezo

 

Anneke haalt - zo klaar - kranten bij Waarheid om 14.00 - 14.15. Marijke belt 10.00 uur hoe laat eea is.

 

Postzegels - zie gele lijst op hoek van tafel. Roswitha koopt ze.

 

Zijn de 6 stakingskomitees van 18/3 ingeschreven?

 

Anneke belt telegrammen door aan rijtje pag. 73 in VS en vraagt W.v.M. [Wies van Moorsel] om kopieën engelse vertaling enz.

 

Rooster donderdag enz. moet geregeld.

 

Alie [?] gaat vrijdag 27 maart wrs. optreden in Veronica - gaat in de uitzending hele andere dingen zeggen dan in het voorbereidend gesprek. Alie belt ook Eugenie Herlaar, die na de open-schooluitzending op zondag allerlei mededelingen doet.

 

Amsterdam: UR motie aangenomen. Plakploeg georganiseerd voor Jeanne[Sjan]affiesjes. Wijkverpleegsters GGD sluiten zich aan bij ziekenhuisakties. A'dam nrd eigen geluidswagen. Steeds meer buurthuizen melden zich aan. CPNzaaltjes in A'dam open voor kinderopvang, bemand. Roepen rest CPN ook op. Herhuisvesting stand met zelf gekopieerd materiaal. Gaat dicht 30 maart. Alie lost storing op. Marnixbadleraressen staken en doen andere zwembaden ook.

tussendoor: Nijmegen belde dat ze een speciaal meidenstencil gemaakt hebben + handtekeningenlijsten, om aan de praat te raken en ook handig om naar Den Haag te sturen.

3000 bordjes en 3000 stickers. Moet gebracht.

[vervolg A'dam] CPN-homogroep maakt broodjes voor op de Dam en organiseert ook andere mannen daartoe. Bedrijvenlijst A'dam gemaakt; vanuit buurten moet zaterdag gekozen worden. De rest doet de CPN-distributie.

Als A'damse vrouwen naar Dam gaan: bordje om met al het werk dat ze die dag staken en met de buurt waarvandaan zij komen. Hopelijk 's avonds 'aktiepuntentocht.'

Vrijdagavond vergadering ter voorbereiding van zaterdag, 18.30 uur. Sabeth en Tonnie zitten voor. Alie maakt persbericht voor A'damse huis-aan-huis- en wijkkranten, enz.

 

Voor de 19 maart-ochtendploeg. Goedemorgen dames, genoeg te doen:

 

a)boeken [] 3000 stickers (sturen) + 3000 bordjes voor Nijmegen. Zie pag. 75

b)kijken of nieuwe stakingscentra 18 maart geboekt zijn.

c)uitzoeken of in de post - die onverwijld in de bus moet - informatie voor Lucy Smit, Stimezo zit. (pag 70)

d)Anneke Nijster (pag 70) wil stakingskrant. geboekt?

e)TELKENS AAN VOLGENDE EN BINNENKOMENDE VROUWEN MEEDELEN DAT zij niet zomaar kranten krijgen, mogen meegeven. Kranten zijn voor stakingsbereide vrouwen; en die moeten zoveel mogelijk samen lezen. N.B. er zijn 200.000 kranten en 6.000.000 potentiële vrouwen! Denk daar aan, denk daar aan! En: stakingsbordjes zijn min of meer verplicht, om zelf om te hangen en andere vrouwen aan te bieden. Die bordjes zijn het 'engst'. Aandringen! Nooit meer meegeven dan tweemaal het aantal kranten i.r.t. bordjes - dus bv. 100 bordjes + 200 kranten.

f)Roswitha koopt postzegels

g)Anneke stuurt telegrammen V.S.

h)Marijke maakt begeleidingsbrief kranten/bordjes

i)perskonferentie Populier 14.30 uur

j)Radio Stad wordt/moet gebeld door Sabeth + >[?] Anneke dus!

 

Donderdag 19 maart 1981

Sjoukje, Lucy, Klaartje

[en later op de dag Madeleine Maurick, Frederike van Leeuwen, Ilona Scharree, Pauline Harmsen. Logboek pag. 77 - 83]

 

Met m'n fietsje binnenhobbelend, moet ik in de gang al een journaliste te woord staan. Na een aantal vragen beantwoord te hebben krijgt ze een spoedtelefoontje binnen, dus geen kans gehad adres op te nemen. Ze stuurt ons op wat ik haar verteld heb.

 

't Gooi. 1500 kranten. Komt in A'dam ophalen. 250 stickers, 150 bordjes, 125 Virginia, 325 Sjan. Vrijdag. Lydia Helwig. Eemnes.

Er zijn 500 stickers betaald en 250 opgehaald, dus die 250 stickers die ze nog komen ophalen hoeven niet betaald te worden.

 

200[?] aktiekranten Nijmegen. 100 stickers Doetinchem eerste demonstratie in de geschiedenis + cabaret + kranten uitdelen.

 

NRC komt niet vanmiddag - komt vanavond om een krant op te halen en voor het laatste nieuws.

 

Utrecht Stadhuis - vrouwenwerkgroep probeert mee te doen op de 30ste. Erg moeilijk -ambtenaren - ze kunnen een dag verlof opnemen - zelfs dat is een hele toestand. Gezegd dat ze beter een uur het werk kunnen neerleggen. Verlof gaat ten koste van je eigen vrije dagen. Ze zouden er iets op proberen te vinden. Stakingskrant lezen.

 

T.H. Twente wil motie indienen bij de Hogeschool Raad van de T.H.

 

Nivon. Solidair - alle vrouwen staken - alle mannen stellen zich beschikbaar voor creches.

Filmprojektor/scherm/diaprojektor/bandrecorder/stencilmachine [?] P.C. Hooft wil afhaaladres zijn, als dat handig is. Naar andere afdelingen willen ze dit doorgeven - en opporren om ook te gaan staken. Ze willen ook proberen om de huizen die het Nivon tot zijn beschikking heeft als aktiecentra op die dag te gebruiken. Daar belt ze nog over.

 

Dienstenbond FNV staat achter de staking.

 

Bordjes komen om 6 uur. Vrijdag komen er nog 50.000 stickers om 5 uur.

Vrijdagochtend kwart voor negen 2e lading Stakingskranten! Vrouwen nodig.

3 ladingen over de hele dag.

 

Anneke van het Ikon belde weer. Zij willen een uitzending maken over de manier waarop wij in het landelijk stakingscommitee vrouwen te woord staan - het aanpakken als vrouwen in bedrijven opbellen met vragen etc. En ook de discussies die er gevoerd worden tussendoor - de vergaderingen - een algeheel beeld dus van de organisatie van de staking. Maar: er is geen cameravrouw - en er zouden dus mannen in het vrouwenhuis komen. Gezegd dat we dat nooit doen - weinig kans. Studio-uitzending? dat is een praatprogramma en dat willen ze niet. Vanavond terugbellen of we hier aan vasthouden.

 

Goedele Smits - Desselaar 104 - 4907 KT Oosterhout tel. 148448, belde. Ze bestelde 500 kranten. Wordt meegegeven naar Breda-afhaalcentrum. Ze gaan 's morgens allerlei instellingen langs zoals de VOS, Moedermavo, en 's middags de winkelcentra om te praten met kassières.

 

Den Bosch belde, of wij roze/paarse ballonnen hadden. Die wilden ze midden in het centrum oplaten met een [?] eraan ("vrouwen vrij"of iets dergelijks). Heb haar het tel.nr. van Myra gegeven.

 

Frederike heeft f 97,60 geïnd aan stikkergeld, maar ze gaat daarvan nu possegels en stencilinkt kopen.

 

Carla Hoorn, Tjalkmeer 12 - Harderwijk/tel. 03410-13778, in de wijk de Wijkstadweide, bestelde 500 kranten, 50 stikers en 10 bordjes. Is al geregeld dat ze meegenomen en afgeleverd worden in Harderwijk. ingeschreven.

 

ANP van de perskonferentie op de hoogte stellen.

 

Mariloe van der Most, Lomanstr. 49 III, 1075 PV Amsterdam/tel. 798132. Komt vrijdag 200 stickers halen. Ingeschreven.

 

Frederike heeft voor f 95,- aan possegels + f 52,- aan stencilinkt gekocht. Samen is dat f 147,-

 

MBO- KW + IW in Leiden wilde bestelling doen. Heb ze verwezen naar Vrouwenhuis Leiden waar de kranten morgen aankomen. Abop Leiden is nog dwars aan het liggen. A.s. zondag vergadering. Wie weet.

 

Anneke Kampstra van De Horst in Driebergen komt vanavond 150 kranten halen.

 

Wooncentrum voor lich. gehandicapten-Amstelrade, belden of wij niet een soort vrouwenmars langs de ziekenhuizen e.d. zouden willen doen. Heb ze maar naar boven verwezen.

 

75,- aan stickers ontvangen > Frederike

 

De Vrouwenwerkgroep Peizesjeugdhonk, Hoofdstraat 40 9321 CG Peize, bestelt 100 stickers.

 

Situatie met brengen van 22.000 kranten naar Dikke Trui is moeilijk. Zijn in beraad. Weet je iets, bel naar Lidia of Hermke 050-133667 of Dikke Trui 050-136266

 

Meisje uit Amersfoort komt kranten halen. Miep Woerkom. Wil ook voor nabijgelegen plaatsen kranten. Claartje kijkt welke plaatsen er in de buurt van Amersfoort liggen om daar ook kranten voor mee te nemen.

 

Tot nu toe heb ik 889,85 geïnd aan stikkergeld. Ik heb daarvan 345,- uitgegeven aan postzegels en stencilinkt. f 200,- heb ik aan Lorette gegeven voor de Vrijwilligstersbond. De Vrijwilligstersbond moet dus f 200,- storten op de rekening van het vrouwenhuis.

 

Het volgende telegram is gestuurd naar Women in International Network, Robin Morgan en Grace Atkinson:

march 30 general women's strike in Holland against law tot restrict abortion, please contact Vrouwenhuis, Nwe. Herengr. 95 A'dam, tel...

 

Apeldoorn wil 2000 kranten hebben en 100 stakingsbordjes. Als het teveel is vinden ze 1000 ook wel goed. Ze gaan intensief de wijken in. In Apeldoorn hebben ze veel tegenwerking van de Rooie Vrouwen die de staking niet willen steunen. Ze willen geld vragen voor de kranten maar storten dan ook een bedrag op de rekening van het Vrouwenhuis.

 

Iemand uit Schoevers, Diana van Zevenbergen, Asselsestraat 179 Apeldoorn wil Schoevers in Arnhem platleggen. Wil 100 stikkers en 50 stakingsbordjes!! We moeten echt te weten zien te komen hoe dat afloopt. Ze belt Apeldoorn af om te weten te komen waar de stakingskranten zich bevinden.

 

Saarein wil 250 vel nieuwe stickers. Wordt cash betaald, wie brengt ze?

 

Meisje uit Apeldoorn belde voor informatie, doorverwezen naar aktiekomitee aldaar.

 

Afhaaladres kranten Breda: Vrouwenhuis, Pasbaan 17, Breda (centrum).

 

Gemeenteambtenaressen A'dam nodigt in Wibauthuis alle gemeenteambtenaressen plus werkneemsters bij de gemeente uit + vrouw WVE [?] Abortusfilm, daarna vrouwelijke gemeenteraadsleden uitnodigen om over gemeentebeleid t.a.v. werkneemsters te praten. (Anneke vd Kieft 255822, overdag)

 

Derksencentrum komt morgenochtend kranten, stikkers, affiches en bordjes halen.

 

Australiese journalist, freelance, vanuit hier correspondent, David Bornstein wil voor de alternatieve en linkse pers aldaar een stukje schrijven. Monique van der Kroef (Amerikaanse kontakten > probeert die ook te charteren). Dit doet Frederike.

 

Duitsland belde, ze willen een brief opstellen naar de Nederlandse ambassade aldaar, en vroegen wat erin moest. Heb ze de drie eisen van WVE doorgegeven en gezegd dat de 5 dagen bedenktijd zowel voor Ned. als buitenlandse vrouwen een enorme verslechtering v.d. bestaande situatie leidt.

 

Josien Notenboom (belde via het stakingskomitee in Den Bosch, in de pers. v. Lieke Versloot). Ze is advokate en wilde 't adres v.d. Amsterdamse advokates om evt. gezamenlijk iets te verzorgen of op te richten v. vrouwen die door de staking in moeilijkheden komen. Ze is van het Bossche advokatenkollektief.

 

Dinie Zevenhek uit Naarden belde. Vlg. week Sonja's Goed Nieuws Show. Vrouwen uit Hilversum met bordjes in de zaal. Vrouwen in Naarden niet zoveel ervaring met media, etc. Heb verteld dat wij hier al bezig zijn en nog met hen kontakt opnemen als we inderdaad worden uitgenodigd.

 

Frederike stickers+bordjesgeld geïnd f 34,50

 

Zaterdag van 5-6 Radio Stad uitzending (koffiekamer) Joh. Vermeerstr. 71 (?)

 

Barbara v. Koppen uit Wageningen belde: ze hebben vergadering gehad (notulen worden opgestuurd) en de volgende groepjes samengesteld:

a)groepje dat buurthuizen benadert, die wijkkomitees moeten worden; om 4 uur op 30 mrt manifestatie op de markt (zodat vrouwen nog naar huis kunnen om te koken!!!); groepje dat vantevoren en op 30 mrt langs winkels, kantoren, bejaardenhuizen en ziekenhuizen gaat; op 't Wagenings Lyceum gaan ll. en doc. staken; op de landbouwhogeschool is groepje vrouwen aktief; boerinnen-groep: staking moeilijk, in ieder geval initiatief om boerinnenwerk zichtbaar te maken; persgroep die de 'Veluwse Post' bestookt; liedjesgroep voor de manifestatie; kresj met solidaire mannen.

Algemeen: de staking ligt, behalve bij Barbara, het Wagenings Lyceum en de Landbouwhogeschool nogal moeilijk. Ze willen de dag liever tot een aktiedag uitroepen. Vooral Wij Vrouwen Eisen ligt nogal dwars.

 

 

Notulen donderdag 19 maart 1981

[Notuliste Ilona Scharree/Frederike v. Leeuwen. Logboek pag. 82-83]

 

Telex voor op 30 maart: Marion belt [Annemarie] Grewel voor telex vd U.v.A.. Marga neemt contact op met Jac. [Jongeren Advies Cetrum]

Robertine gaat morgenochtend de nummers v.d. buitenlandse persburo's (telexnummers) doorgeven. Er is een openbare telex in het hoofdpostkantoor. Marion belt Robertine daarover morgenochtend. Buitenandse correspondenten worden door Pauline H. benaderd (nummers v. Cinemien te verkrijgen.

 

Ilona belt Sonja's Goed Nieuws Sjoo

 

Klaartje en Saartje zijn er om 8.45 om de kranten op te vangen.

 

Marga, Marion en Frederike maken buitenlandse berichten.

 

Marion belt Grewel over telex.

 

Marion heeft gesprek met iemand van de oostelijke pers.

 

Pauline belt op voor namen en adressen van buitenlandse korrespondenten.

 

Er zijn stencils en stencilinkt gekocht.

 

Marion belt telexen door.

 

[op pag. 84 vh logboek is ingeplakt een stencil vd vrouwenwerkgroep vd Dienstenbonden FNV, gedateerd 13 maart 1981, met een verslag van een vergadering van 13 maart en een oproep voor een vergadering op 19 maart. In dat stencil:

'De Vrouwenbond NVV heeft wel besloten haar leden op te roepen aan de stakingsdag mee te doen en daarmee te protesteren tegen de abortuswet en om het onbetaalde huishoudelijke en vrijwilligsterswerk zichtbaar te maken door het één dag niet te doen.']

 

Vrijdag 20 maart 1981

[Toen was de STAKINGSKRANT klaar]

[Claar Valkhoff, Ilona Scharree, Saar Goedewaagen, Frederike van Leeuwen, Marijke Ekelschot, Lucy Kok. Logboek pag. 85 -89]

 

Enschede belde dat ze nog 1000 kranten willen, als er nog genoeg zijn.

 

Bij de post vandaag:

een brief van de stichting vorming en ontwikkeling in Hoorn - Staakt.

een brief van de Abopvrouwen in Leiden die zich afvragen of het toch niet beter is de staking een tijdje uit te stellen...

Een brief van de Abvavrouwen uit Nijmegen die de bond daar vragen om ondersteuning en te zeggen waar die ondersteuning uit bestaat en of de bond vrouwen wil helpen na de staking die in moeilijkheden zijn gekomen.

 

Wilma Soedenhuisen [?] Hoor Haar, tel 020-767429, 18.15 tot 10 uur thuis. iem. v.e. Forum > Hoor Haar a.s. woensdag, 9.50-13.00 uur. Politika Wijnie Jabaay (pro staking), Sietske Land, tegenstandster v.d. staking (niet Elske ter Veld, maar iem. anders), historica (wrs. Els Kloek), vakbondsvrouw en 1 van ons.

 

De Vara belde om te zeggen dat ze dinsdag tussen 9 en 1/2 10 ('s ochtends) bellen voor het allerlaatste nieuws - de rest halen ze uit de krant - het is voor een uitzending woensdag (radio).

 

Radio Ned. Wereld Omroep - Omroep voor over zee!! wil een vraaggesprek met één van ons. Peter Broekman doet dit, dus buiten vrouwenhuis (geen probleem). Of we hem morgenochtend bellen (020-266823) om te zeggen of wij maandagochtend of dinsdag dit willen doen.

 

Anneke Wederom - Ikon - maakt haar programma in het Utrechtse vrouwenhuis - daar hebben ze besloten dat ze wel voor een keer mannen toelaten.

 

Willem Kuipers van AUDET (krantenkombinatie) belde. Zou om één uur een gesprek hebben met één van ons (weet niet wie) in de Populier. Gaat niet door, omdat de staking alleen tegen de abortuswet [is]. De redaktie was van mening veranderd. Wel persberichten sturen.

 

Algemeen Dagblad wil maandag 's ochtends 23 een gesprek over de staking en info over de staking in IJsland (en andere vrouwenstakingen in Europa). Wie wil? teugbellen Herman van Amsterdam, redaktie AD 02522-12472

 

In Den Helder gaan studenten van de P.A. aldaar de hele week Maatschappijleerles geven op 3 middelbare scholen - over de staking!!

 

Frederike int voor f 64,- aan stikkergeld en bordjesgeld + 65,50 + 17,70 + f 25,- giften binnengekomen bij Amazone + 42,40 + 27,-

 

Blijf van mijn lijf wil 100 velstickers reserveren - komt ze maandag halen.

 

De Bloemenhovekliniek, Herenweg 215 Heemstede - 30 maart een open dag in de kliniek voor vrouwen die meer informatie willen. Voor inf. tel 023-289890, Ellen v.d. Broek.

Ze wil dat we dit aan alle vrouwen door het hele land, die opbellen, doorgeven.

 

N. Limburg - Bergen - sluit zich aan bij S.K. Venray.

 

Volkshogeschool Olaertsduin, Windsgateseweg 2, 3235 NX Rockanje.

 

Man v/d Vara belde op - wil een vrouw voor programma B.V. Nederland, die: erg kwaad is op de F.N.V., zelf aktief is in Abop/Abva en daar druk uitoefent, die ook lokaal in de organisatie v/d staking aktief is. Het programma zal 15 min. duren om 7 uur vrijdag 27 mrt in Scheveningen opgenomen worden. Of we 2 of 3 vrouwen willen opgeven (als reserve) - er zal een 'gewone' vrouw zijn die de staking niet zo ziet zitten en een vakbondsvrouw, Elske ter Veld of iemand anders. Hij belt morgen terug om te vragen wie dat gaat doen.

 

Annet Visser uit Drachten - vrouwencentrum. 's Ochtends bijeenkomsten in Drachten en 's middags protestdemonstratie. Vrouwencentrum 05120- 19145 - 15608

 

Joke Rozeboom uit Voorhout haalt kranten uit Leiden.

 

Vrouwenkafee Boxtel. Stickers 500 naar José van der Heeg[?], van Salmstraat 54, 5281 RS Boxtel. overgeboekt.

 

Vledder belt. Er gebeurt daar nog niks, maar ze gaat nu aktiekranten halen in Assen en hard aan de slag.

 

Meisje uit bejaardentehuis wil zondagsdienst draaien - dus geen oudjes in bad stoppen en zo. Ze komt kranten halen, Het Schouw in A'dam-Noord.

 

Myra Termeulen belde: informatie naar Belgies meisje dat werkt in abortuskliniek en ze heeft kontakt met de pers (kontakt in Int. Ab. komitee). (de pil is niet meer in het ziekenfonds in Belgie, abortusklinieken worden bedreigd). Informatiepakket, vooral krant, en tel. nummers, expliciet voor interviews e.d. in Land. Stak. Komitee. [?]

Karin Jorda, 24 Rue Vautier, 1040 Bruxelles. Zij moet ook een frans persbericht plus het adres van Huguette de Bleeker, (p.a. sekr. fed. vlaamse vrouwengroepen, de bennesteeg 2, 9000 Gent - alle informatie+persberichten frans en ned. + briefje dat ze écht de pers moet bestormen) misschien kunnen ze samen de pers bestoken.

 

500 stickers naar: Joke v. Dongen, Blauwe Handstr.28, 4611 RL Bergen op Zoom.

 

Distriktskantoor FNV - kantine overgenomen door mannen. Staken: nee. Vrouwen vrije dag. Wat gebeurt?

 

Marijke heeft stakingskomitee in Zuidzande briefje geschreven dat ze in Terneuzen of Vlissingen kranten moeten halen.

 

Ilona belt Utrechts vrouwenhuis: idioot dat zij mannen in het vrouwenhuis laten! Antwoord: dat zij een speciaal beleid van geval tot geval hebben.

Marijke belt Wilma van Hoor Haar: idioot om een forum te houden!

 

Utrecht komt vanavond 10.000 stickers halen.

 

2500 stickers meegegeven aan Selma voor Sneek. Rekening?

 

Meisje uit Ede 500 kranten meegegeven. Beetje slap komitee en Ede is nogal christelijk. Ze wilden 2000 kranten en geen stakingsbordjes. Verteld dat ze eerst maar eens wat stakingsbereidheid moesten bewerkstelligen; m.a.w. al die woedende vrouwen in Ede maar eens moesten zien te vinden. Als er dan wél iets op gang was, moesten ze bellen naar ons. zo mogelijk brengt iemand op weg naar Arnhem of zoiets dan nog wat kranten. Adres: zie stakingskomitee.

 

Albert Heyn belde stakingscie Utrecht. Wilde creches organiseren: A.H.let op de kleintjes! Het S.K. heeft gezegd dat ze akkoord gaan als alle werkneemsters van A.H, konden staken! Daarover moesten ze nog denken.

Ikon: woensdagavond uitzending 7-8 TV over Utrecht (opnames voorbereiding en mee naar bedrijf). Op 30 maart illegale zender. Ook Vinkeveen is in actie.

 

Zaterdagochtend komt een vrouw uit Hoorn van het GDH aldaar 40 stakkingskranten halen.

 

 

Notulen vrijdag 20 maart

[Notuliste Heleen Buys? Logboek pag. 90 - 91]

 

Abop-Leiden bellen dat uitstellen idioot is: 0876[?]-4058. De vrouwen die ma-ochtenddienst hebben moeten even bellen. De brief zit in de postmap.

 

Clara belt Vara maandag, dat ze dinsdag na 10.00 u 's ochtends moet bellen.

 

Pauline belt P. Broekman Wereldomroep voor een vraaggesprek.

 

Frederique belt zaterdag A.D.

 

NB Infodag opBloemenhove op 30 maart voor vrouwen die meer informatie willen. Op het nieuwste infostencil. Zie pag. 86 v. dit boek.

 

Vara voor B.V.Nederland: Tonny [Verhagen] belt Annemarie [Bloemhof] uit de Abop.

 

Pauline heeft Tine v. Houts uit Londen gebeld. Had goeie tips voor kontaktvrouwen i.d. media in Ned. én in Engeland en benadert de kranten daar.

Bonn en Italië waren er niet.

[voor de volgende kontaktpersonen geldt:] Allemaal persberichten per post:

2 franse journalistes in Frankrijk. Pol belt ze op.

Rundfunk-vrouw in Berlijn + vrouw in München: telnr. bekend.

Vrouwen in Kopenhagen: telnr. bekend: idem

Vrouw in Göteborg: krijgt informatie p.post.

Pauline probeert nog Y[vonne] Scholten te bellen.

 

Reuter, UPI, AFP kunnen we doortelexen. Maar wie kan dat? Marion belt Greet Vooren o/d Volkskrant voor een telexiste.

 

Wilma van Hoor Haar door Marijke gebeld. Diskussie zou 40 min. duren. We doen het maar, ook al ligt er teveel nadruk op betaald werkende vrouwen, anders nemen ze andere stakingsvrouwen (en wat gaan die zeggen?). Marijke gaat erheen!

 

Marijke belt het Utrechtse vrouwenhuis over de Ikonmannen, dat dat idioot is. Frederique schrijft er geen brief overheen!

 

A.Grewel is gebeld door Marion over de telex v/h Maagdenhuis> Gaat moeilijk: alleen onderling gebruik tussen universiteiten, soms mag de Asva daar wel gebruik van maken. Doorverbonden naar de Vrouwenstudies, dus A.Grewel. Die was inmiddels pleite.

Beter is het om het via het PTT-kantoor te doen. Dan hebben we het zelf in de hand. Marion gaat daar kijken hoe de telex werkt.

 

Marga heeft 't Jac gebeld. De vrouwen staken. De mannen wilden gewoon werken, maar worden nu opgepord om op de kinderen te gaan passen. We kunnen hun telefoon e.d. gebruiken.

 

Anneke: regionale/plaatselijke/wijk-correspondentes die informatie doorgeven voor de pers. Plan uitwerken!!! Plaatselijke grote actiecentra moeten worden gebeld, om zelf telefoonnrs. ter beschikking te stellen.

 

Hoe houden we de S. K.'s aktief en enthousiast komende week?

 

Ilona belt Sonja's Goed Nieuws Show maandag!

 

Tonny belt het Parool. We zouden za. één pag. krijgen

 

Perskonferentie do: wie niet geweest is, moeten een stakingskrant krijgen!

 

Lucy gaat morgen naar de vergadering v/h A'damse S.K.

 

vrij 20-3 Wat morgen o.a. gedaan moet worden

[los vel op pag 92 logboek van de hand van Saar Goedewaagen:]

De stikkers in de doos zijn de laatste!

Dus: niemand meer losse stikkers geven.

Wel: in de bestellingenmap kijken en de bestellingen waar geen kruisje in de laatste kolom staat, doen. Beginnen met wat op geel papier staat, dan de rest. (Van boven, stedelijk, komen nog 1000 stikkers terug.) Zo mogelijk afchecken (als het om grote aantallen gaat) of de bestelde stikkers niet al reeds geleverd zijn, aan de hand van de fakturen.

Halveer zonodig idioot grote bestellingen, zodat iedereen toch nog iets krijgt.

Sterkte en ontbijt ze. Sara

 

zaterdag 21 maart 1981

[is niet aangegeven. Paulien Vos, Frederike van Leeuwen, Marijke Ekelschot, Lorette Jongejans. Ik heb de hier de volgorde gewijzigd. Logboek pag. 93-95]

 

De meneer van BV Nederland (Vara) wil weten wie er bij hem op de tv komt. Hij wil niet een theoreties verhaal,maar meer een praktijkgericht iemand en daarom niet iemand uit het landelijk komitee. Hij wilde daarom ook wat telefoonnummers van plaatselijke komitees. Hij wil teruggebeld worden, ma morgen 030-718917 (en hij heet Cor Al) en een afspraak maken voor een 'voorbespreking'.

 

Affiesjes Sjan zal bijdrukken, zijn dan dinsdag klaar, en moet zondag gebeld worden over hoeveel en zo (023-256155). Virginia drukt de hare niet meer.

 

Abva- en Abopvrouwen in Leeuwarden gaan aktie ontketenen, landelijk, om vrouwen over te halen uit de vakbond te stappen omdat de vakbond niks voor vrouwen doet en nu ook niet achter de staking staat. Nieske vd Feen 05100-33422, Mady vd Meulen 05100-22625, Abva.

Bel ma avond Mady, 9 uur, 05100-33422

Maar we moeten nog niet aan alle vrouwen en aan de pers doorgeven dat de Leeuwardense en andere vrouwen uit de Abop of de Abva gaan, want dat is nog niet zeker en ze willen zich nog onderling beraden. Maar ze gaan wel 'iets rigoureus' doen en niet alleen maar boos opspelen.

 

Frederike heeft 129,90 geïnd van het Amsterdamse komitee (stikkers, bordjes en giften) en 43,40 van het landelijk komitee.

 

Berichtje Heemskerk: gaan koffiedrinken op het stadhuis. Alleen weten ze het daar nog niet.

 

Amsterdamse vergadering 11-13 verslag [is verslag van de vergadering die van 11-13 uur op 21/3 door het Amsterdamse stakingskomitee georganiseerd was]: Saarein gaat buurten in met megafoons 8 uur: Vrouwen Ontwaakt -Staakt; kinderopvang meeste buurten geregeld; 's morgens samen eten, daarna slierten. Osdorp tram-estafette + metro-estafette: de ene halte erin, de volgende eruit om nieuwe vrouwen plaats te bieden; meidengroepen hebben elkaar getroffen: gaan dweilen langs de scholen. Amsterdam blijft een week op het nummer aanwezig. Damdiskussie.

 

Rotterdamse boze industriebondsvrouw Anneke Meijsen 010-522194, 010-298811 toest. 175.

 

In de voorraadkamer nog 11.000 kranten. Die moeten daar voorlopig blijven.

 

Ook geen gestencil in de Bonte Was en geen papier. [?]

 

Almerehaven komen maandag 1000 kranten halen, Yvonne

 

Agenda [vergadering] 21/3: stikkers-affiesjes-persnet-kranten aan pers-distributie-Sietske bellen- BV Nederland-Vara Radio-buitenland -Amsterdams komitee-binnenland.

 

Notulen 21 maart 1981

[notuliste Marijke Ekelschot. Verdeeld over Logboek pag. 94-95]

 

Persberichten buitenland - zondag versturen, maandag telexen

 

Marijke belt Sietske

 

Volkskrant, Vrije Volk, ANP, GPD/Gooi en Eemlander, Waarheid, NRC, Nieuwe Linie, Vrij Nederland hebben stakingskrant.

 

Maandagochtend bestelt Marijke 50.000 stickers bij Jeha, mits ze dinsdag ze brengen.

 

Affiesjes zie pag. 93

 

Kranten: nog 7.000 maandag Den Haag, Loes de Bruin; 5.500 naar Sneek/Leeuwarden/Groningen. Zondag kijken wat daarmee te doen.

 

Persnetwerk uitwerken. Marijke is ermee bezig.

 

Radio Stad [30 maart] hele dag in de lucht.

 

Met A'dam overleggen over Damtoestand.

 

Adressen schrijven van Stakingskomitees (of is dat al gebeurd?)

 

Stencil afdraaien.

 

Als er niet veel telefoontjes binnenkomen, zelf het land inbellen ter ondersteuning, opvrolijking, doorgeefluik leuke plannen uit het logboek!

 

 

zondag 22 maart 1981

[ N.B. Ná pag. 95 logboek abusievelijk weer paginacijfers 94 en 95. Lorette Jongejans, Frederike van Leeuwen. Logboek pag. 94(2)-96]

 

Elisabeth heeft 't franse persbericht, ze neemt 't morgen weer mee. Is terug

 

200 kranten meegegeven aan een vakbondsvrouw voor de Hoogovens.

 

[hier staat abusievelijk '23 maart']

 

Pauline Assink in Tilburg gebeld. Ze rekent op zo'n 700 vrouwen op de dertigste, maar ze kan het moeilijk zeggen. Ze vond wel dat wij ons weinig in de problemen van vrouwen verdiepten, we sloegen zulke radikale taal uit. Maar ze vond uiteindelijk ook dat je vrouwen niet moest steunen in hun vrijwilligsterswerk, of als ze tegen abortus waren. Ze werken in Tilburg samen met een breed komitee waar vakbondsvrouwen en partijvrouwen in zitten.

Ze zijn op die dag bereikbaar voor de landelijke pers: 013-430140, van 10 tot 12 in het KWJ-gebouw in Tilburg.

 

Loes uit Hoorn belde terug: hun tel.nr. voor de pers is: Annelies van Rijn 02290-18186. Ze heeft geen idee hoeveel vrouwen in Hoorn gaan staken, maar ze is helemaal lyries want zomaar wildvreemde Hoornse vrouwen blijken heel entoesiast te zijn.

 

Culemborg : Een vrouw van de sociale akademie belt op: ze gaan die dag de straat op en houden van 2 tot 4 een demonstratie door Culemborg. Gaan winkels en bedrijven langs. Betrekken kranten en stikkers uit Utrecht en bellen nog op om stakingsbordjes te bestellen. Ze rekent op zo'n 2 - 300 vrouwen. Ze gaat haar komitee opstoken om 's avonds ook iets te organiseren. Maar ook in Culemborg vinden ze het allemaal een beetje eng; maar ook erg leuk en spannend.

 

Voor de maandagploeg. Wilma van Hoor Haar belt over activiteiten van stakingscie's die ze zelf niet heeft kunnen bereiken in het weekend. En ze zal een aantal internationale persadressen doorgeven, die moet je noteren en doorgeven aan Paulien.

 

Duits meisje belde voor een verhaal in de Tageszeitung. Komt vanavond 20.30 naar 't vrouwenhuis. Marijke zal haar te woord staan.

 

Vrouwenhuis, Herenweg 9, 050-264277. Dit is telefoonnummer voor 30 maart waar de pers heen zal bellen. Daar zit van 9 tot 9 een vrouw. Tineke Bouchier, Lodwijkstraat 3a, Groningen.

 

Frederike int f 85,- van het Stedelijk Komitee + f 30,50 van hun eigen.

 

Peter Broekman van de Wereldomroep, komt dinsdagochtend om 10 uur bij het Vrouwenhuis. Iemand moet hem te woord staan. Pauline zou hem te woord staan maar ze heeft niet gebeld! Hoe zit dat?

 

Almelo belt. Ze hebben 50 kranten gekregen in plaats van de 1200 waar ze om hadden gevraagd. Met Hengelo hebben ze daar al ruzie om gemaakt. Ik heb ze geadviseerd morgen eerst 't Wicht [vrouwenboekhandel] in Enschede te bellen. Mochten ze daar geen kranten meer hebben dan zullen wij via van Gend en loos nog 1000 kranten sturen naar: Vrouwenprojekt, Adastraat 22, Almelo. Morgen (maandag) bellen ze dus terug en als ze geen kranten hebben losgekregen dan moet daarna van Gend en Loos worden opgebeld.

 

[waarschijnlijk begint hier:]

 

Maandag 23 maart 1981

[Marga van Rijen, Pauline Harmsen, Elisabeth Boender, Klaar Valkhoff, Marijke Ekelschot, Heleen Buys, Madeleine Maurick, Marga vd Erve, Anneke van Baalen, Selma Hinderdael, Ilona Scharree. Logboek pag. 96-2-101]

 

Belangrijk: 100 vel stikkers naar Postbus 183, Den Burg, Texel. 13 vrouwen aktiekomitee. Aktiecentrum + kresj - eten - op de markt met vrouwen praten - abortuslied - om 13.00 uur de dorpen langs.

 

Uithoorn. Lerares uit Uithoorn komt morgen kranten en stikkers halen. Ze wil wel iets op school organiseren. Moet daar vanaf gepraat.

 

Tilburg wil nog 500 kranten hebben. Ze gaan proberen ze in Eindhoven op te halen.

 

7 uur maandagavond komt een mijnheer van het humanisties verbond voor een gesprekje op de band van een kwartiertje, graag ook informatie over IJsland. Wordt uitgezonden dinsdag 6.20-7.00 's avonds.

 

In Ook-zo gaan potten oproepen te staken.

 

Lisette Gotschalk belt vanavond om uitslag te horen vakbondsvrouwen in het noorden. 035-42241 toest.135/020-443213 thuis

 

Heel zuinig met de stickers die dinsdag weer komen. Stickers natellen! Ze komen dinsdag om 12 uur. Zoek alle bestellingen uit het boek en verstuur die eerst.

 

100.000 stencils - 2-zijdig: prijsopgaaf Wim Schroot- f 3300,- Maandagavond kopy, Dinsdag 14.00 uur eerste duizenden klaar. Rechtboomsloot 83.

[Betreft ge-offsette stakingsoproepen die we in Amsterdam huis aan huis en op straat zouden gaan verspreiden.]

Anneke is vanochtend om 12 uur voor de TV-Kenmerk geweest, om achtergronden te geven. Ging goed. Woensdag [25 mrt] 19.25 uitzending.

 

Nieuw stakingskomitee Steenbergen: stencils. Corrie Vonk, Cyclaamstraat 16, 4651 KR Steenbergen - 01670-65345

Stikkers 50 vel > Steenbergen

 

Pers tel. Enschede - Almelo - Hengelo - Haaksbergen 053-303723 Vrouwenhuis Enschede.

 

Tineke Koning, red. welzijnsweekblad, pb 415 2000 AK Haarlem. Gaat stuk schrijven, draait mee in Haarlem de 30ste en heeft nu ook stakingskrant toegestuurd gekregen.

 

Castricum belde ter informatie over de Landelijke Manifestatie. Die is er dus niet. Nu moeten ze met die paar vrouwen daar gewoon gezellig op bezoek in Heiloo en Schoorl en Limmen en Egmond. Gingen vanavond plannen maken.

 

Video-meisje Grote Keijzer (vergaderpunt)

 

Persnummer Nijmegen 080-230136 van 9-9

 

Door vakbondsvrouwen (uit Abop/Abva/Kabo/Dienstenbonden en Industriebond) in Rotterdam is een prima brief gestuurd naar 't federatiebestuur (daarin zitten de voorzitters van alle bonden) en 't vrouwensekretariaat, waarin wordt geëist dat de bonden moeten oproepen tot staken en de stakingskassen moeten openen.

Verder hebben ze ook een pamflet geschreven, om vakbondsvrouwen op te roepen te staken!

't Zelfde is ook in Amsterdam gebeurd.

Een gezamenlijk pamflet is er gemaakt door vrouwen uit Industriebond, Kunstenbond, Dienstenbonden, Abop en Abva/Kabo. En er is een brief gestuurd naar de hoofdbesturen van alle bonden waarin wordt geëist dat ze een uitspraak moeten doen over abortus op korte termijn. En moeten oproepen tot staken!

Deze inf. is doorgegeven aan Suzanne Baart v/d Volkskrant die deze week nog een stuk gaat schrijven over de staking. Ze maakt dat artikel aan de hand van inf. die ze doorkrijgt.

 

Om 12 uur donderdag a.s. gaan we met een aantal vakbondsvrouwen naar het FNV-gebouw, Plein 40-45 [Amsterdam] om pamfletten uit te delen en op te roepen te staken 30 maart a.s.

Wie gaat er mee? Geef 't dan even door aan Annemarie tel. 246837. Want we gaan alleen maar als er genoeg vrouwen zijn!!!

 

Avro's Televizier heeft gebeld en telefonies een soort interview gehouden. Hij zou terugbellen als hij er wat meer mee wil gaan doen. Waarschijnlijk vraagt hij naar mij, Heleen, want mij heeft hij (naam?) dus gesproken.

 

Een depro vrouw uit Lelystad die net een vergadering had gehad waar de meerderheid van de vrouwen tegen de staking is - Er is helemaal geen stakingskomitee!!... Nog een keer op aangedrongen dat ze dan met de paar vrouwen die wel enthousiast zijn bij elkaar gaan zitten en iets organiseren - en geen tijd meer steken in tegenstanders te overtuigen. Ze zou dat doen - Ik bel ook zelf nog een paar vrouwen in Lelystad om ze op te porren.

 

Kranten Leiden/Den Haag zijn rond.

 

Perscombinatie wil een circulaire uitgeven om op te roepen tot staking - had wel kritiek op de organisatie - werden zo voor het blok gezet -

 

Alle stickerbestellingen met sterretje * zijn al geregistreerd in het stickerbestellingenboek (map) (moeten dus nog wel verzonden)

 

Heikelien Verrijn Stuart wil op STAD a.s. woensdag tussen 6 en 7 een journalistenpanel houden. Het eerste half uur is over iets anders, het 2e half uur gaat over de staking. Er komen alleen vrouwelijke journalistes en één van ons wordt gevraagd erbij te zijn. Er komen alleen voorstandsters van de staking. Er wordt o.a. gepraat over staking als middel, over machtsvorming, goede argumenten tégen de FNV, wat te doen bij ontslag. Heleen belt: iemand van A'dam mee? Nonja [Meintser] + Marion. Vanavond meteen even terugbellen 259247 (Sabeth mag niet want die is zaterdag al geweest) (247910 thuis).

 

De hervormde pedagogiese akademie, Plantage Middenlaan 27 [A'dam] wil dat iemand van ons vrijdagochtend komt praten over de staking van 10.45 - 11.30 uur: wat de staking inhoudt e.d. Een aantal gaan er waarschijnlijk staken. Er zitten echter ook mannelijke docenten en jongens bij die ochtend. Vanavond na 10.30 uur terugbellen: Lydia Hawe tel. 247778. Marga belt. [handschrift Marga van Rijen:] Gedaan: ze komt langs, zei dat ze dat inderdaad best zelf kon.

 

Fakturen zijn op

Faktuur 164, 23 maart '81: 10 stakingsbordjes à 0,03=f 0,30 Jolanda Timman, Archimedesplantsoen 141 I, A'dam

 

VVN-Vereniging Vluchtelingenwerk Ned. - taalles. Ongeveer 10 vrouwen (docentes) gaan daar staken. Do.morgen weer vergadering dus ook eventueel medewerksters van de Ver. zelf. Kontant betaald

 

Marieke P[?] heeft f 70,- voor stikkers geïnd.

 

Een vrouw belde dat ze gehoord had van iemand dat op 't nieuws was gezegd dat de staking niet doorging. Ze belt terug.

 

p.s. 50.000 stikkers zijn nabesteld en 25.000 stakingskranten.

 

Agenda

[besluitenlijst/notulen. Klaarblijkelijk van een tussentijdse vergadering op 23 maart. Notuliste Marijke Ekelschot. Logboek pag. 101]

 

-Almerehaven afgehaald

-Vara Laatste nieuws Wekkerradio, 9 - 9.30. Marga belt

-Video Groote Keizer > ik zal opbellen dat ze maar hier moeten komen

-Marieke maakt faktuur

-Vandaag verstuurd aan alle stakingskomitees stencil met persnieuws

-1000 stikkers naar Almerehaven, p/a Buitenhof 69, 1354 GN Almere-Haven.

-Uitdeelploeg voor 100.000 stencils: Marieke/Madeleine: 239841 Schroot/om 14.00 op dinsdag met autootje eerste duizenden stencils afhalen + afspraak volgende 10.000en, enzovoort

-Rooster dinsdag [24 maart]: 10.00 u. Sjoukje, Marieke, Pauline, Madeleine; 15.00 Marga v.d. E; 13.00 Marion de R; 10.00 Selma. Namiddag Lucy

-Almelo/Enschede belt dinsdagochtend> Snelle Visser

[ander handschrift:] Enschede heeft waarschijnlijk ook te weinig kranten gehad. Er moeten dus 3000 kranten nog verstuurd worden. Almelo moet gebeld worden, als die kranten naar Enschede worden gebracht.

-Marieke+Madeleine gaan ploegen(roosters) maken, die de 100.000 stencils moeten rondbrengen.

 

Woerden, gebouw van Bouwbonden en Dienstenbonden: alle daar werkende vrouwen worden op 30 mrt 's ochtends in een zaal bijeen geroepen om 'n diskussie te voeren over abortus en algemene verslechtering. Wordt geprobeerd om ze vandaaruit met akties mee te krijgen. Jeannet Dees, te. 03480-18941

 

Dienstenbond roept niet op tot staking, staan wel achter eisen van WVE en zullen stakende vrouwen ondersteunen bij problemen op 't werk.

 

Universiteit van Utrecht vergadert morgen erover of ze al dan niet meedoen met de staking.

 

Nieuw Stak. Kom. Alphen a/d Rijn (overgeboekt). Waren van plan om van alles binnen te doen. Met onze 'Richtlijnen' gingen ze nu verder praten, naar buiten dus.

 

VOS in Heemstede wordt aktief. Valt onder Haarlem.

 

Annemarie (?) neemt kontakt op met hoerenbond, gaat met groep vrouwen in hoerenbuurten met stencils rond.

 

Provinciaal Ziekenhuis Santpoort beraadt zich.

 

Almelo en Enschede is geregeld m.b.t. kranten. Er zijn 3000 kranten voor beide plaatsen meegenomen door Enschede.

 

Vanmorgen Sonja's Goed Nieuws Show gebeld. Kreeg Ellen Blaser aan de lijn: ze zijn niet pro-staking en denken dat er niet veel vrouwen aan mee zullen doen, dat het niet leeft. Maar gezegd dat ze een primeur misten en de kans op een histories verslag. Als het toch doorgaat - na enig aandringen wil ze het nog wel in de redatie ter bespreking indienen - belt ze donderdag a.s. naar het vrouwenhuis. (Wilma v. Hoor Haar keek er niet van op, en verwachtte ook niets van de Vara-vrouwenvergadering na de uitzending v. Hoor Haar op wo-ochtend)

 

Vrouw aan de telefoon van de bibliotheek in Bloemendaal. Zij gaat proberen te organiseren dat bij de prov. overheid een soortgelijke motie wordt aangenomen als in de A'damse gemeenteraad. Naam/adres boven bekend. Volgt morgen.

 

 

Dinsdag 24 maart 1981

[Lorette Jongejans, Pol Vos, Pauline Harmsen, Lucy Kok, Madeleine Maurick, Anneke van Baalen, Frederike van Leeuwen. Logboek pag. 103-107]

 

Denise Citroen wil 500 affiches mee voor R'dam. Als dat niet kan moet ik haar terugbellen (Nwe Keizersgracht 64 I, 225785)

 

Een nieuw stakingskomitee in Velzen-Noord! Zullen op 30 maart oa fietsend door 't landschap gaan trekken, met standje in het dorp gaan staan.

 

Hedda [van Gennep] was here: Er moet écht iemand (aantal) naar BV Nederland - TV! - vrijdag Scheveningen, in ieder geval in de zaal, maar ook minstens 1 vrouw rond de tafel! Ze gaan het er een kwartier over hebben! Dat kan niet zonder ons! Heeft Fred[erike] voorgesprek gehad?

 

Als er stencils met stakingsliedjes gemaakt worden zou vrouwenkafee Castricum, v. Ginhovenstr. 18 er een aantal van willen hebben. Ze kunnen niet komen afhalen.

 

De Wereldomroep geeft ons een heel kwartier eigen programma, zelf invullen, uitzending op 30 maart (1 miljoen Nederlandse luisteraars all over the world). Woensdagmiddag vanaf 1/2 2 opname in de studio - dat wordt gezellig hoor.

 

Kijk Haar gaat met zo'n 3 ploegen het land in de 30ste (uitzending 5 april) - belt zondag nog om te weten vanwaar de geluidswagens: Vrouwen ontwaakt, staakt! vertrekken, rijdt ze mee. Woeste plannen, behalve zwembad Haarlem, Picknick Dam, breinaalden Den Haag, bezems Appingedam etc. vooral doorgeven.

 

Wil [Merkies], journaliste v 't Parool, uit Utrecht, is wél solidair met de staaksters, maar gaat zelf niet staken omdat dat bij haar te moeilijk ligt; ze schrijft nu wel over de staking en is van plan op 30 mrt alléén verslag te doen vd staking + verder niet. Zij wil haar salaris voor die dag wel afdragen + wilde dat idee voorstellen aan meer vrouwen. Wat vonden wij ervan + wat wilden wij ermee doen? Ze moet dat zelf maar uitzoeken + geld voor 't stakingskomitee is altijd welkom. (Ben zo stom haar achternaam kwijt te zijn geraakt.)

 

Monnickendam belde om te vertellen wat ze de 30ste gaan doen: geen stakingsdag, een aktiedag: De burgemeester wordt daar gepensioneerd + nu gaan ze in optocht (met pannen+pollepels) naar 't gemeentehuis om een vrouwlijke burgemeester aan te bieden (symbolies weliswaar); deze houdt daar dan een toespraak + verder eten en feesten ze in 't buurthuis; weinig werkende vrouwen staken + er zijn ook geen solidaire mannen te vinden; teveel de straat opgaan zou te agressief overkomen enz. enz. Tsja, meeste stemmen gelden, meisje dat opbelde vond 't ook wel een beetje jammer, maar kan 't allemaal ook niet helpen.

 

Ineens kwam er 'n vent van Van Gend en Loos, paniek, hoe zat dat? Almelo zou te weinig kranten hebben gehad, was dat nou al in orde? Via Enschede? En die vent wilde weer vlot weg. Dus: we hebben 'm 1000 kranten meegegeven voor Almelo en zullen nu de hele dag naar Almelo en Enschede moeten proberen te bellen om te zeggen dat wij 't zo gauw ook niet meer wisten en dat er bij hun iemand zal moeten zitten om de kranten op te vangen.

 

Mevr. Klomp, Gerbrandystr. 108, 8072 WX Nunspeet, wil 25 kranten (tel 03412-2149). Moet even gebeld worden om door te sturen naar Zwolle, Apeldoorn of Amersfoort (was nog niet tebereiken tot nu toe). Gedaan.

Ook 2500 (1 pak dus) stickers apart houden voor Utrecht!

 

f 35,- giften + wat losse stickers en affiesjes binnengekomen.

 

Herman van Amsterdam van het Algemeen Dagblad belde, vroeg naar Frederike, om informatie. Wil vandaag nog teruggebeld worden 02522-12472

 

TH Twente, tav M. Steegeman, postbus 217,- 7500 AE Enschede. hebben géén kontakt met 't stakingskomitee aldaar, dus willen zelf graag 100 stencils opgestuurd krijgen (met stakingstips en zo).

 

Anneke Pot uit Joure gaat met vrouwen de straat op, met iedereen praten en stencils uitdelen en 's avonds gaan ze met elkaar naar het vrouwencafé.

 

Den Helder gaat naar het gemeentehuis tussen de middag en krijgt wrschl. brood!

 

Vrouwencaf'e Schagen belde. Voor 150 stakingsbordjes (Laan[?] 17 a, Schagen tel 02240-96926. Zij stuurt een man die deze 6.00 uur komt ophalen.

 

VJV Ramstraat 5 Deventer, 7411 CF wil 50 posters (opsturen als ze ooit nog komen).

 

Abop afd. Brabant belde voor een hoeveelheid toespraken. Die wilde ze gebruiken op de bondsvergadering van donderdag. Dan wordt besloten of er gestaakt wordt en of de stakingskassen opengaan. Evert Cupersoord t.a.v. Jannie Lauda, Stichtse Rotonde 11, 3818 GV A'foort.

 

Een vrouw met een liedjesprogramma gaat met haar vriendin 'slierten'met gitaar en abortusliederen.

 

Henrikje [Houting] is mo.av. ook uitgenodigd op Radio Stad i..v.m. de akties op de moedermavo.

 

Frederike int f 42,30 + f 55,- + f 60,- uit de stikker- en stakingspot. Geeft f 95,- aan Marieke P voor postzegels (gisteren) en f 75,- aan Annette [?] voor postzegels. Het restant maakt zij over.

 

Lucy: Enchede wilde affiesjes. Bellen 't Wicht hoe het ermee staat.

 

200 Garrelsweer?

 

Lucy: Kampen 50 - 75 kranten - 25 bordjes (zie adressenboek)

 

Idee: vrouwenboekhandels bellen - bordjes, affiesjes, stickers. Eerst CB [=vervoercentrale van Centraal Boekhuis] bellen wanneer ze er komen.

 

[los op pag. 107 logboek: door Marijke vd Wijst op 20 mrt ontvangen 'Oproep aan alle vrouwen van de T[echnische] H[ogeschool] Gemeenschap' voor een vergadering op 23 maart ter voorbereiding van de 30ste.]

 

Notulen 24 maart 1981

[notuliste Pauline Harmsen. Logboek pag. 108]

 

ad BV Nederlandprogramma vrijdag, vakbondsmeisjes die moeten gebeld worden! > Friese vrouwen. (Er mogen alleen 'praktiese' vrouwen in. Het landelijk was te 'teoreties') Frederike doet dat.

 

Stencils met liedjes en kreten: die van hennie [?] worden afgedraaid?

 

Wie belt Monnickendam nog om stakingsmoed in te spreken? Tevens alle andere manifestatie/feest-plaatsen. Marga doet dat + Frederike.

 

Belangrijk: lijst met buurten voor stencilverdeling hangt in de koördinatie[ruimte] , iedereen dient die in te vullen met tijdstip + aantal van uitdeling.

 

Wereldomroep gaan Ilona, Madeleine, Marga en Pauline heen. Maken draaiboek, verschillende gedeelten, krisis, achtergronden, abortus, spanning rondom staking etc. (géén lolletje) muziek van [?] Reynolds.

 

Agressiever bordjes verkopen. Per persoon toch wel zo'n 10 à 20 aansmeren. Bordjes via het bestellingenboek nachecken of iedereen ze heeft gehad en of ze nog meer willen.

 

Tijdens het bellen nieuws uitwisselen. Iedereen de deur uit!

 

Bordjes ook als briefkaart! [verstuurbaar] Idee doorgeven.

 

Goed bericht: Gemeente Her/Huisvesting A'dam: mannen nemen kinderen mee naar 't werk.

 

 

Woensdag 25 maart 1981

[Pol Vos, Ilona Scharree, Frederike van Leeuwen, Marga vd Erve, Claar Valkhoff, Heleen Buys, Madeleine Maurick, Marijke Ekelschot, Marieke Griffijn.Logboek pag. 109-117]

 

Zijn er nog stencils van de meiden? De Paarse Kinker (tel 165277) zou er ook 'n stel van willen hebben.

 

'n Stakingskomitee in Papendrecht erbij.

 

Mevr. Mulder uit Voorburg, D'66, doet toch mee, toch laken uit 't raam uit solidariteit met de stakende vrouwen die gevaar lopen. Ze zet wel 28 april op 't laken, zodat mensen gaan nadenken.

 

Ria Rovens belde uit A'dam. Had Hoor Haar gebeld en wilde weten waar nu precies tegen gestaakt wordt.

 

N.B.L.C.[?] in Den Haag gaat met haar allen naar de manifestatie en demonstratie in Den Haag.

 

Mirjam de Rijke v. Pegasus [A'damse boekhandel] belde. Ma. tussen de middag materiaal verspreiden - 500 stencils en een aantal kranten worden vrijdagmiddag gehaald.

 

Het VU Ziekenhuis belde. Ze willen stakingskranten om rond te delen aan het vrouwelijk personeel. Komen ze morgenmiddag halen.

 

Frederike Thomassen uit Eindhoven belde: 's morgens in hun buurthuizen aktiviteiten; 2 def. kresjes in de [?] en de Cirkel; zitstaking v. 16-17 uur in het centrum met liedjes e.d.; 's morgens gaat een geluidswagen door de buurten om vrouwen op te roepen en aktiviteiten aan te kondigen; er zijn films en aktiviteiten in de Fiom; 's morgens bedrijven, scholen en winkels langs. Het vrouwenhuis is de hele dag open met informatie, er is eten. 's Avonds is er manifestatie in de Essenaar (jongerencentrum), kabaret, stakingseisen. Forumdiskussie over de stand van zaken in de vrouwenbeweging.

Hebben niet genoeg kranten, maar laten via Elizabeth weten hoeveel ze nog willen hebben.

 

Marianne Stet: werkt op opleiding voor logopedie in [Amsterdam] Oost - vraagt zich af of ze wel kan gaan staken en of ze dan niet wordt ontslagen. Heb haar maar eens uitgelegd wat het verschil is tussen een ambtenares en een kantoorbediende of een koffieshop-juffrouw. En haar ook verteld dat ze het liefst niet in haar eentje moet gaan staken. Ze gaat nu oproepen tot staking op haar school.

 

Meisje uit [Amsterdam] Oud-West belde op om te vragen hoe ze moest staken. Want ze werkte free-lance en haar vriend kookte. Heb haar aangeraden om dan 1000 stencils te komen halen om te verspreiden - want ze wilde ook weten hoe andere vrouwen leefden.

 

Vervelende mevrouw belde op om te vertellen dat ze tegen abortus was, en daar wou ze een uitgebreid gesprek met me over hebben, want ze maakt zich zorgen over ons. Heb opgehangen.

 

Nijmegen: al 5 vrouwen opgepakt met plakken. ook 's nachts vastgehouden. Veel politie.

 

Jac A'dam wordt aktiecentrum en neemt kontakt op met de aktiecentra in Centrum.

 

S.O.S. Op ons stencil staat een grote fout! Tel.no Peter Hendriks is [doorgestreept]. Er zijn boycotters aan de gang die zeggen dat Peters telefoonnr niet klopt=niet waar! Of ze hebben onderling afgesproken dat het telefoonnr van de Oudemanhuispoort kontaktnummer is maar dat lijkt me sterk. Het was dan ook een vreemde knaap!

 

Wies v. Moorsel: solidariteitsbrieven aan WVE uit Japan + Duitsland (stuurt ze) brengt ze evt. voor persconferentie.

 

Surinaamse vrouwen: Poly levens kranten gehaald.

 

Leeuwarden: handtek.lijsten op de 30ste - Landelijk?

05115-1317. Wampie van der Hoek. terugbellen.

 

Den Haag haalt stakingsbordjes op en als er genoeg kranten zijn willen ze die ook.

 

Naar Abcoude en Almelo zijn ook stakingsbordjes verstuurd. Verder waren er bij de steden die al bordjes besteld hadden nog genoeg en was iedereen enthousiast over het plan om ze als ansicht te versturen.

 

Martine [Fransma] van het Politikologen Vrouwenoverleg [Amsterdam] heeft 3000 stencils meegenomen en roept vrouwen vh overleg op ze uit te delen. Zij makat een lijstje waar stencils worden verspreid en belt dat door of vertelt dat aan Marga v R[ijen]. Ze moedigt vrouwen ook aan er hier meer te komen halen.

 

Hogere vrouwelijke funktionaris van de RijksPostSpaarbank gaat stukje schrijven in blad RPS en gaat de boel bij gebouw 'Administratie' opporren te gaan staken.

 

Amersfoort komt nog 1000 kranten halen, liggen klaar in de gang met stencil Amersfoort erop.

 

Lochem in Gelderland sluit zich aan bij plaatsen in de buurt - Soc. Cultureel Centrum > proberen vrouwen op te porren. Loopt heel moeilijk. Wilde verder geen info geven, adres of zoiets. Belt evt. nog terug!

 

Leiden komt kranten halen zie gang 100 kranten

 

Soldidariteitsverklaringen druppelen binnen!

 

Van der Waalsschoolgemeenschap, Mauritskade [Amsterdam]: 3 meisjes willen stencils + stickers verspreiden op school. Nog erg bang, willen eigenlijk ook nog met jongens staken! Uitgelegd waar het om ging > ze begrepen het wel! Wie weet!

 

Leeuwarden belde weer. Ze willen niet alleen een Landelijke handtekeningenaktie organiseren maar ook de PTT proberen lam te leggen door landelijk pakjes met breinaalden te gaan versturen - ik heb gezegd dat ik het zou overleggen.

8 uur laken uit het raam; 8.30 verzamelen vrouwenhuis; 9.00 geluidswagen + fietsende vrouwen de wijken in; 11.00 vrouwenhuis weer open, club- en buurthuizen vanaf 10.00 open; 13.30 verzamelenop 't Zaailand, demonstratie door de binnenstad; 15.00 naar 't Waagplein, liederen, ratels, deksels; 16.00 manifestatie in de Synagoge, Sacramentstraat,daar zijn ook radio's en t.v.'s om te kijken wat er elders gebeurt; socialisties koor (vrouwen) treedt op; WVE toespraak; 18.00-19.00 picnic i.d. Synagoge; 19.00 tribunaal vrouwen; 's avonds tot 22.00 optredens.

Ik bel terug (Marion) over pakjes> Astrid

 

Eventueel PPR-vrouwen staken. Beslissing morgen. (2e kamerfractie-vrouwen)

 

Vrouw belde hoe het zat met WAO-ers en het inleveren van een werkbriefje,of ze dat nu wel of niet zouden moeten doen. Heb gezegd van wel, daar geen risico lopen, eventueel er een actie van maken en verder de rest van de dag gewoon staken.

 

Vlissingen, Waalwijk, Oss - opgebeld om op te peppen. In Vlissingen werkt de regionale pers niet mee, maakt het moeilijk - ze gaan een manifestatie organiseren op het 4 Windenplein. Hen nogmaals op het hart gedrukt dat het erom gaat dat het zichtbaar is dat ze staken - bordjes omhangen. Oss - negen dorpen rondom Oss - niet mee te praten met die vrouw, welzijnswerkster van het ergste soort - gebeurt niets. Waalwijk is opgepept en wil stakingsbordjes - gaan proberen alsnog veel vrouwen te mobiliseren en de straat op te krijgen.

 

Vrouwenhuis Den Bosch, Verwerstr. 11, tel 073-137649. 2000 kranten. Komen ze deze week halen.

 

Bodegraven belde voor kranten. heb ze doorgestuurd naar Leiden (Vrouwenhuis en Judy).

 

Solidariteitsverklaring. Landelijke Ver. van Wereldwinkels in Utrecht, Wester[?] 18. Wordt nog opgestuurd.

 

Venlo: Progressieve vrouwen benaderd > deze benaderen achterban. In Open Ontmoetingscentrum van 14.00-12.00 uur 's nachts informatiemarkt, uiteraard ludiek programma. Heb ze overgehaald in ieder geval een paar uur met de bakfiets.

 

Vrouwenhuis Utrecht bestelt 2000 stickers. Ze komen ze waarschijnlijk zelf halen. Zo niet dan bellen ze nog.

 

Meisje belde dat er in Bussum niets gebeurt en dat er aan de Brinklaan partikulieren wonen die van niets weten. Hoe zit dat?

 

Eindhoven belde. Ze hadden moeilijkheden met de politie gekregen ivm de sit down in de stad op 30 mrt. Hadden geen vergunning aangevraagd. Wat te doen. Anneke geraadpleegd > decentraliseren en op verschillende plaatsen in de stad gaan zitten, als de politie eraan komt opstaan en ergens anders gaan zitten. Daar werd ze heel opgelucht van. Ze zou het met de rest van het stakingskomitee bespreken.

 

Laatste nieuws Naarden: verzamelen handtekeningen van alle vrouwen, die aangeboden worden aan een lid v/d 1ste kamer (Suzanne Steigenga) vd PvdA, met de 3 eisen van WVE + verzoek deze wet af te stemmen + alle vrouwen v/d versch. gemeentes v/h Gooi komen allemaal tezamen in Bussum en vandaar gaan ze wandelend/fietsend naar Naarden. Met spandoeken e.d. 's Avonds afsluiting met feest in vrouwenhuis Bussum.

 

SKW en PVO zijn solidair met ons...?

 

Vrouwenplatform IJmond: 's morgens fietstocht door de stad, dan op 't stadhuis koffiedrinken, brood in de buurthuizen, 's middags naar hoogovenvrouwen, vanaf 5 uur wordt er gekookt in de b.huizen d. man. 02510-39924 Ans de Goede.

 

Miep Koppen uit Baarn meldt stakingsnieuws: De Boemerang is de hele dag open (jongerencentrum). Kresj met solidaire mannen; 8.45 verzamelen en dan het dorp in met een geluidswagen en huis aan huis aanbellen en stencils verspreiden tot 10.30, dan koffie in de Boemerang. Dan wordt bekeken wat er gebeurt. Wrsch. groepen die bezig gaan met onderdeeltje, bv. abortus, omgangsrecht, alimentatie etc.

Meidengroep + vrouwen Sociale Dienstverlening - basis doet mee - (enkele honderden vrouwen > vrijwilligsters + bet. krachten die naar de Boem. komen, gaan aan de gang n.a.v. alpha-hulp.

13.00 posten bij winkels en kantoren. In ieder geval [?] naar buiten toe; van 17.00-19.00 ergens manifestatie; 's avonds feest.

Adres: Heemskerklaan 6, Baarn, tel 02154-17093. vrijdag koopavond; zo-avond laatste voorbespreking; afgelopen dinsdag op de markt gepost: dat ging heel fantasties > leuke reakties, onverwacht veel vrouwen doen mee. De Baarnse courant heeft tot nu toe alles geplaatst. Oproepen geplaatst van de Rooie Vrowen. Komitee bestaat niet meer alleen uit Rooie Vrouwen.

 

Elske ter Veld: PvdA-top boos op 14 kamerleden oftewel de kamermeisjes. Leidse ambtenaressen mogen aktie voeren. Donderdagavond Abopvergadering. Volgens haar was er domi niets.

 

De stencils van de meiden liggen boven (A'dams K.)

 

Elisabeth gaat do. 26 maart abortusklinieken bellen. Voor giften!! Grote!

 

Kranten A'dam 'veilig stellen'. Stikkers idem voor vrouwen in het land. Affiesjes Virginia [?]. Sjanaffiesjes moeten naar beneden.

 

Marijke belt Greet [Vooren, penningmeester Bonte Was] om 10.000 over te hevelen naar Bonte-Wasgiro.

 

Persbericht+persnetwerkinformatie moet gemaakt: Marijke

 

Bijstand achteraf (9 tot 9) + instandhouding netwerken.

Laatste levendige stencil moet donderdag het land in, met nog eens de mededeling over het persnetwerk én met gironummer Vrouwenhuis + mededeling dat wij zo'n 30.000 onkosten hebben gemaakt + wat verder bedacht wordt.

 

Postzegels

 

Voor op maandag het vrouwenhuis inrichten. Morgen bellen naar Heman voor 50 tafeltjes, stoelen (300), grote koffiemachine (waar geen warm water in moet), 10 (middel)vazen, 50 asbakken, 2 gr. theeketels. (Gon doet bekertjes)

 

Frederike en Tonny in ieder geval naar de perskonferentie.

 

Leeuwarden komt zaterdag 4000 kranten halen.

 

In A'dam gaan er om 9 uur vrouwen met bootjes de stad door, overal aanleggen, koffiedrinken en waarschijnlijk nog wel meer.

 

Den Haag: 30 maart: 9 uur verzamelen Vrouwenhuis, uitwaaieren. 14.00 Maliebaan, 14.30 optocht naar Binnenhof: 3 spreeksters, WVE, Ombudsvrouw, omgangs[recht]vrouw. + geheim. Eten 's avonds praten enz. Week na staking 20.00-22.00 uur telefoon Vrouwenhuis voor steun werk/thuis.

 

Wenda Procee, v. Houtenlaan 8, 7003 DN Doetinchem, tel. 08340-25554 heeft 100 stikkers besteld, maar ze niet gekregen. Kan iemand dit nagaan? Ze wil, als er nog is, ook 25 affiesjes.

 

(Stickers Leiden/Utrecht, affiesjes Amersfoort/Baarn op vensterbank)

 

Virginia bellen voor meer affiesjes? Weer op. Ook Sjan kan gebeld worden, maar vervoer is moeilijk vanuit Haarlem.

 

 

Donderdag 26 maart 1981

[Claar Valkhoff, Madeleine Maurick, Marijke Ekelschot, Pauline Harmsen, Frederike van Leeuwen, Marieke Griffijn. Logboek pag.117-121]

 

Deventer: Telefoontjes naar het Binnenhof - een paar keer in het uur - of we dat als suggestie willen doorgeven.

 

Gemeente - Wibauthuis vroeg of, als zij zich van het Wibauthuis naar de Dam begaven, zij nog politiebescherming zouden aanvragen. Heb angstig geschreeuwd dat dat heel stom zou zijn - hebben we niet nodig - en dat er eerde narigheid dan goeds van zou kunnen komen.

 

Groningen belde voor affiesjes - er is nog niet geplakt - beloofd dat ze een deel van de 1000 laatste kunnen krijgen - komen ze halen.

 

Uithoorn gaat met stand in het winkelcentrum staan - nu al en op maandag - komt materiaal halen - wanneer?

 

NCRV. Hier en Nu belde. Ze willen voor hun radioprogramma van maandag - en in het weekend en maandag - gesprekken/interviews houden (in de Populier). Morgen belt hij terug om te vragen wie dat gaat doen.

 

Harderwijk wilde affiesjes, heeft stickers gekregen - wil alsnog 20 affiesjes: Carla Hoorn, Tjalkmeer 12, 3844 CV Harderwijk.

 

Mevr.uit Hendrik-Ido-Ambacht die zei dat er bij haar in het dorp nog niets gedaan werd. gezegd dat zij dat alsnog zelf kan gaan doen en tel nr. van Dordrechts S.K. gegeven.

 

Almere wil 250 affiesjes.

 

Berlijn belde - gaat telegram sturen naar Binnenhof, naar v. Agt - en ze wensen ons succes en staan achter ons. Ze vertelde ook dat het geburtschaft consulat de hoorn van de haak heeft, wrs. vanwege alle telefoontjes i.v.m. de staking,

 

Harmelen komt ook in aktie. adres

 

Heerlen - 4 vrouwen van de gemeente willen gaan staken.

 

PTT-telefoondiensten door heel A'dam (Bijlmer, Osdorp etc.) worden voorzien van kranten, bordjes, stickers.

 

Haarlem belde.4 vrouwen v/d gemeente gaan staken. Een daarvan was nogal bang. Welke konsekwenties, Iets over verteld en verder gestimuleerd om toch vooral wel te gaan staken. Ze neemt ook nog kontakt op met het Vrouwenhuis Haarlem.

 

Toneelgroep Centrum wilde weten wat er in de stad gebeurde ??

 

Nieuwegein doet ook mee: vanuit vrouwenkafé fietsen door Nieuwegein, materiaal verspreiden.

 

GU: Wieke Zijlstra: hoofd personeelszaken moet door werkneemsters benaderd worden als ze door hun chefs of kollega's lastig gevallen worden, bedreigd met ontslag, enz. Annemarie Grewel meldde dat het niet zo is dat het kollege van bestuur de motie van de UR naast zich neergelegd heeft. Integendeel, die motie wordt uitgevoerd. En: Pais [toenmalig minister van O&W] heeft met de GU niets te maken omdat het een gemeente-universiteit is en geen rijksuniversiteit.

 

[los toegevoegd pag. 119: brief van USA 'Win News' met vraag wat ze voor ons kunnen doen]

 

[ingeplakt op pag. 120 vel waarop volgende:]

 

Voor liedjes. Als iemand een stakingslied verzint - kort en krachtig - kontakt opnemen met Carla [Brünott] - 257951

 

Een vrouw die op 30 maart yoga wil geven in het Vrouwenhuis - wilde ze om laten roepen op Radio Stad. Gezegd dat ze dat niet moet doen en [?]

 

1000 stakingsbordjes voor vrouwenhuis Wageningen, zaterdag opgehaald door een man (Gerard Nijenhuis)

 

Vanf 8 uur feest in SSR, vrouwenhuis en COC

 

Rob Keizer 176430 wil op 30 mrt opnames maken voor de Vrije Keizerin, radiozender, en meldde zich aan.

 

f 7,50 betaald voor gisteren afgehaalde affiesjes voor 'Oesjesduiker'.

 

[ingeschreven op pag. 121 vlgg.:]

 

Vrouwenvideogroep wil maandag hele dag opnames gaan maken, maar ook morgen iets voor de voorbereiding. Belt om 10 uur hoe laat dat kan.

 

Ireen van Ditshuizen komt langs om te praten over een programma voor a.s. zondagavond (VPRO)

 

Vanavond naar Ageeth Scherphuis bellen: spannende stakingsberichten uit het land.

 

Tonny Willenborg van het advokatenkollektief Prinsengracht - gaan optocht houden langs advokatenkantoren - staan om half twaalf bij de rechtbank. Als er vrouwen opbellen bij juridiese problemen: alleen als het echt een juridies probleem is, naar het advokatenkollektief verwijzen. Ze heeft tel. nrs. gegeven van andere advokates. Zie boek bij A.

 

[Amsterdam:] Auto's die met mobilofoon de wijk ingaan. Ze vertrekken met auto's om 8 uur. Er moeten nog 2 auto's bijkomen. Dees [van Dijk] is kontaktvrouw. Ze belt vanavond of ze er zelf nog 2 kan vinden. Voor elke auto wordt nog een bijrijdster gezocht. Wie dat wil kan Dees bellen, tel 862743. De geluidsapparatuur kost f 120,- per stuk per dag. Dees wil hem in ieder geval zelf betalen en zal de rest bellen wie van hun dat ook kan.

Vertrekpunten: Noord, 't Breed - Marjan Sax op de fiets; Oost, Muiderpoortstation - Marijke vd Wijst; Oosterparkbuurt, Beukenplein? -eigen initiatief; Zuid A, Amazonestraat - Marijke Mooy; Zuid B, Rustenburgerstraat - eigen initiatief; West, Paramariboplein - Dees van Dijk; Centrum, Haarlemmerdijk - Karin Daan; Osdorp/Slotervaart, Bosbraakhof - Karen Kvavernemes; Bijlmermeer, Kraaiennest? - eigen initiatief.

 

Notulen donderdag 26 maart

[notuliste Ilona Scharree. Logboek pag. 122-123]

 

 

Groningen moet gebeld i.v.m. affiesjes. Zijn er niet meer

 

n.a.v. NCRV: maandagavond 20.00 uur perskonferentie in de Populier. Heleen doet 't zondag. te.nr. en naam v. NCRV vragen.

 

Harderwijk bellen ivm affiesjes.

 

Almere bellen ivm affiesjes

 

De Vrije Keizerin neemt kontakt op met Radio Stad om elkaar niet te bekonkurreren.

 

Vrouwenvideogroep 'Het boze oog' [?]

 

Ageeth Scherphuis bellen > Marga v.d E. Moet berispt worden.

 

Irene v. Ditshuizen VPRO televisie. Op zondagavond 12 min. Vrouwenploeg komt naar het vrouwenhuis morgen. Misschien filmen van v. ronddelende stencil-vrouwen; vergadering; vrouwen die zaken en dingen komen halen.

 

12.00-13.00 demonstratie Maagdenhuis van TAS [Technisch, Administratief en Sekretarieel]-vrouwen

 

Utrecht komt morgen 250 stakingskranten halen (zijn klaargelegd met briefje erop)

 

Hanna Schwantsbach - di ocht. 10-11 uur rechtstreekse uitzending v. de Duitse radio. Pol belt haar op.

 

Tonnie v.h. Amsterdamse komitee: Wereldomroep: aantal life-gesprekken v.d. engelstalige radio. Tussen 13.00 en 14.00 uur komt vrouw langs op 30 maart.

 

reakties stencils: vervelende reakties op jongetjes naar school sturen.

 

Oslo - Picketline bij de Ned. Ambassade.

 

In Hilversum is vrouw die 1 stikkertje in winkelcentrum plakte, opgepakt door de politie.

 

Ilona, Lucy, Marga v. R., Heleen en Marion zijn morgenochtend om 10 uur aanwezig.

 

Vrijdag 27 maart 1981

[Lucy Kok, Marga van Rijen, Heleen Buys, Madeleine Maurick, Sjoukje Postma? Logboek pag. 123-127]

 

Vanmiddag komt er iemand van de NCRV, Klaas Pier Rietsema, voor uitzending op maandag vanaf 7.30 uur. Stencil geven met adressen die de pers maandag kan bellen.

 

Den Haag: 9 uur verzamelen, pamfletten, bus, openbaar vervoer. 2 uur Malieveld verzamelen. 2.30 uur vertrek. 15.45 uur Binnenhof, spreeksters, WVE, Ombudsvrouwe, Selma S[evenhuysen]. 16.45 vrouwenhuis + rest: eten. 's avonds kletsen, film. Kinderopvang: sociale unit + kluphuis.

 

Geen affiesjes meer van Virginia.

 

Elsewee [?] Slop van de vrouwenbond NVV belde op. Ze wil graag de laatste stakingskomitees hebben om maandag aan haar leden door te geven. heb gezegd dat het er niet zo in zat dat we daar tijd [ ]

 

Marion de R. Manuela Reichardt belt, alles is geregeld.

 

[naast met plakband bvestigd sleuteltje:] Dit is waarschijnlijk het fietssleuteltje van het meisje.

 

De VIVA staakt maandag 1 1/2 uur.

 

Heb Heman gebeld. Ze brengen maandag alle spullen.

 

Dordrecht. In Dordrecht gaan sommige in ieder geval en misschien alle bibliotheken dicht.

 

Melkweg: 8 uur 's avonds open. feest. band, films, theater en bar + praten. 1000 vrouwen

 

Times Rob Schuil Wereldomroep 035-46753. 02152-53495 thuis

Guardian . Tine van Houts. Tine belde op. Rob Schuil is korrespondent bij de Times, hij was vandaag niet te bereiken. De Guardian heeft belangstelling, die bellen.

 

Er belde een solidaire man. De nrs. 313535 en 972492 schijnen niet te kloppen. In het Maagdenhuis is geen kresj, in de Oudemanhuispoort is nog niet zeker > wel zeker. Nou ja, we zien wel.

 

Nijmegen belde over kranten die via van Gend en Loos door Frederike woensdag verstuurd zouden zijn, maar niet aangekomen! Klopt! Slechts Almelo is gebeld voor v Gend en Loos.

 

Om 18.00 uur komt solidaire man 100 kranten voor vrouwenkafee Nieuwegein ophalen.

 

Karin Adelmund belde of we al het aktiepamflet van de NVV-Vrouwenbond hadden. Nee dus, ze brengt het - Nog niet gebeld.

 

Valeriuskliniek. Groot gedeelte wilde staken, zeker met lakens + aktie + pamfletten. Er is nu een direktiemededeling gekomen waarin staat dat er niet gestaakt mag worden + géén demonstraties in de kliniek. Een aantal neemt snipperdagen op. Er zijn door vrouwen wel stakingsbordjes gehaald. Vraagt om tel nr van juridiese vrouw om te weten wat er gebeuren kan bij aktie in de kliniek. Heb tel.nr. van Sietske doorgegeven.

 

Beth Palet, Prinsengracht, is creche en staakt ook.

 

Radio Stad krijgt van Gardeniers [minister van CRM] géén toestemming de hele dag uit te zenden. Ze zijn nu met advokaten bezig het toch erdoor te krijgen. [later toegevoegd:] Ze hebben kort geding gewonnen.

 

Vrouwenradio Berlijn belde voor Pol. Ze bellen terug om omstreeks 7 uur. Anders moet Pol terugbellen!

 

Marga gaat nu het Vondelpark bestormen met stencils, kranten en bordjes, want ze vindt zichzelf zooo bleek!

 

En Judy [?] heeft ons vermaakt met een broodje ui.

 

(Leiden: 100 affiesjes; Oost: 100 affiesjes: apart leggen)

 

Wiets v. Holten, Alblasserdam, 40 kranten, komen ze ophalen.

 

Marieke moet even terugbellen naar I.A.V. [internationaal archief voor de vrouwenbeweging. Huidige IIAV], 246671, toestel 147, Mieke Brenninkmeier -732049 thuis?- voor armaturen (voor 17.00 uur, anders brengt ze ze zelf morgenochtend).

 

Anneke bellen 247681 foto bij interview, eventueel zondag.

 

Tien vrouwen hebben secr. Bernardijn Ten Zeldam te spreken gevraagd (plaatsvervangend secretaris generaal voor onderwijs). Er zat de secr. generaal bij (Scholte). Wij hebben gevraagd: naar aanleiding van de bespreking van heden (24 maart) verzoeken wij (stel aktieve vrouwen binnen O en W) U hierbij expliciet duidelijkheid te verschaffen aan de vrouwen binnen het ministerie over de vraag of dezelfde richtlijnen die bij andere stakingen van overheidspersoneel werden toegepast, ook voor deze nationale stakingsdag worden gehanteerd. Antwoord van Scholte: komt er op neer: dreiging van ontslag is verdwenen, hooguit wordt salaris ingehouden. Zoals ook Pais dat heeft gedaan. Ik (Kitty v. Verkade, ministerie van onderwijs) wil dat dat in de landelijke pers verschijnt. Geldt volgens haar voor het hele overheidspersoneel dus alle ministeries. (tel. 521230 of vrouwenhuis Den Haag)

 

I.A.V. staken, boot door de gracht vanaf 1/2 11 om er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven.

 

The Sun, daily newspaper, heeft interview afgenomen (Marion)

 

Marie J[osé] Grotenhuis, Den Haag: vrouwen van de harmonisatieraad - v.h. bureau en v.d. raad - welzijnsbeleid staken ook. (regeringsadviescie.) (453831) 02152-53495

 

 

Notulen vrijdag 27 maart

[notuliste Ilona Scharree. Logboek pag. 127-129]

Agenda 26/3[moet zijn 27/3]

-rooster weekend

-The Times moet gebeld via de Wereldomroep. Marga v. R. regelt een en ander

-Plakbordjes 'Gesloten wegens

-dingen die vóór en voor ma-dag gekocht moeten worden

-

 

ad rooster weekend

za-ocht: Selma en Marieke G, Pol

za-mid: Lorette, Madeleine, Marga v.d. E

zo-ocht: Marga v. R, Ilona (12 uur)

 

Heman komt tussen 9 en 10 (moeten kontant betaald worden)

 

Amsterdam:

Buurthuis Noord: dweilen + lunch[?]

Kaartjes-aktie (aan de voorzitter en de leden)

Mavo-A'dam nrd staakt niet - worden getreiterd

ANP-fotograaf fotograf. spektakulaire zaken

Medies kleuterdagverblijf staakt

Illegale kabel[?] TV zendt uit

Sabeth gaat om 7 uur 's morgens voor radio Stad de abortuswet uitleggen

De Kosmos heeft forum om over abortus te praten

Kinderpicknick op de Dam

Portugees restaurant die dag vrouwenrestaurant, broodjes v. f 5,-

Boven is aktiviteitenlijst

Vrouwen Soc. Inst. boos op brief CvB (UvA)

Vrouwenradio: 10-12 en 14-16 uur. tel 269022, in het NRC-pand

Vrouwenrestaurant: paniek

Sted.komitee ook de hele dag open

Na de staking is het Amst. komitee open t/m vrijdag van 15 tot 17 uur. De eerste ochtend moet ook open blijven.

Volgende week za. heeft het stedelijk komitee weer vergadering.

 

Nieuw blaadje maken voor advokaten - Frederike

 

Stakingskomitee in Vreeland opgericht

 

Plakbordjes [Gesloten wegens vrouwenstaking]: slechts 1000. Prijs moet ma opgegeven worden. Pas om 11 uur 's morgens plakken: dan is de kans 't grootst dat ze er een tijdje blijven opzitten. WVE andere prijs dan wij. Opdracht: begin met grote bedrijven en eindig met kleintjes.

 

Huishoudelijke zaken

koffie, 20 boeketten bloemen, thee, suiker, koffiemelk, speculaasjes. Paulien doet boodschappen met Marieke (met de auto)

 

Rooster v. maandag:

Iedereen moet om 9 uur aanwezig zijn om in te richten, ook het stedelijk komitee. Boven, stedelijk, wordt zelf geregeld. 2/3 vrouwen achter de bar. 2 vrouwen bij de telefoon > pers bellen, vooal landelijk. Lijsten met landelijke komitees maken per regio, per komitee.

 

Vrouwentelefoon vragen of ze beschikbaar zijn na de staking, landelijk benaderen en vragen of ze week na de staking permanent bereikbaar blijven.

 

Robin Morgan [schrijfster] uit de VS belde en zal picket line voor de Ned. ambassade organiseren en bovendien miljoenen vrouwen via de pers bereiken. Moet maandagavond spoedbrief in het engels opgestuurd krijgen.

 

Marga v/d E koopt zaterdag een logboek multomap waar alle berichten vanuit het land in opgeschreven moeten worden. Alles moet daar gesorteerd worden op plaatsnaam.

 

Stikkers met 'Gesloten wegens..' 3 voor f 1,-

 

Zaterdag 28 maart 1981

[Pauline Harmsen, Madeleine Maurick, Marijke Ekelschot. Logboek pag. 129-132]

 

Eva Strausz wil fotoos maken voor de Waarheid. We kunnen (maandag) bellen naar 944258 (Oosterpark 63) als er leuke aktiviteiten zijn om te fotograferen. Heb ook gezegd dat fotoos voor Stakingsboek+Vrouwenkrant welkom zijn.

 

Allerlei telefoontjes van docentes die op de valreep nog info willen hebben voor hun 'alternatieve' lessen.

 

Vrouwen bellen vrouwen, Amsterdam: ma t/m vrij van 9.00-12.00 open; ma av t/m do av 8.00-11.00 uur open.

 

Irish Sunday Tribune schrijft zondag een stuk over de vrouwenstaking. Interview via de telefoon met Myra v. WVE.

 

Het GAK gaat op stelten gezet worden, spannend want de 'boss wil nie'.

 

Bertien van Maanen komt zondag om een uur of vijf, om de geheime akties opmaandag te horen, zodat ze daar kan fotograferen.

 

Verder bellen veel vrouwen om het 'programma' op 30 maart.

 

agenda/notulen 28 maart

[Ilona Scharree. Logboek pag. 130-131]

 

Fietsploegen > minstens 20 vrouwen, spontaan organiseren op de dag zelf

 

Sowieso in noodgevallen bellen naar dichtstbijzijnde aktiecentrum, bijv. GAK en de Openbare Bibliotheek op de Prinsengracht.

 

Letter M (radioprogramma vd KRO), 20 min., 8.30 uur dinsdagmorgen. Diskussie over parl. [?] en buitenparl. aktie (Hansje Evenhuis CDA, iemand vh stakingskomitee Tilburg). Marga v. R. gaat.

 

Peter Broekman v.d. Wereldomroep moet gebeld worden. Elisabeth neemt kontakt met hem op.

 

Telefoonrooster na maandag + watz e moeten doen

 

Map (berichten) en lijsten van plaatsnamen

 

Telefoon maandag

Map (blauwe) met 14 kontaktadressen in het land, die stakingsnieuws doorgeven vd regio en van hun eigen plaats..

Berichtgeving Amsterdam > wij bellen naar buurthuizen in A'dam zelf.

Als de pers belt dan doorverwijzen naar landelijke nummers/kontaktadres

Tussen de bedrijven door de landelijke kontaktadressen bellen voor nieuws voor de perskonferentie v. 29.00 uur.

Ook vragen welke pers al gebeld heeft.

Landelijke kontaktadressen vragen hoe lang en wanneer ze nog bereikbaar zijn.

 

telefoonrooster ná maandag

Abva geeft geen juridiese steun, toch moeten vrouwen met jurid. problemen en die bij de Abva zijn aangesloten, eerst naar hun eigen bond bellen. Zodoende krijgen wij vrouwen voor wie echt niets gedaan wordt.

Wij inventariseren adressen juridiese hulpverleningsinstanties. Marga v. R. regelt het netwerk.

 

'Vrouwen bellen Vrouwen' in het land, daarvan is niet zeker of ze in het land achter de staking staan. In ieder geval toch doorverwijzen naar landelijke/dichtstbijzijnde VBV en als ze daar vervelend doen, weer terugbellen naar A'damse VBV.

Wij als landelijk verwijzen door! Vrouwen met juridiese problemen doorverwijzen naar advokates en andere juridiese netwerken.

Telefoonrooster > lijst waar iedereen op kan invullen (Paulien maakt lijst).

Volgende week nog elke avond vergaderen (langzaam afbouwen).

 

Anneke maakt stencil buitenland (morgen enveloppen schrijven, moeten ma.dag op de post) - naar de VS binnen 2 dagen.

Stedelijk komitee.

 

Morgen bellen naar de red. vd Volkskrant om te vragen van wanneer de enquete dateert [wrs nav cijfers over bekendheid van staking onder vrouwen plus voornemen al dan niet mee te doen]. Marijke E.

Wie belt BV Nederland die ander onderzoek hebben gedaan (50% wist en 7% staakt)? Marga v. R. belt.

 

Het stedelijk zit v. 10-16 uur aan de telefoon. Voorstel: wij doen het maar weer.

 

Marga vd E. doet ma-dag het engelstalige gesprek vd Wereldomroep.

 

Zondagavond: schoonmaken, advokatenhulplijst bekijken, stikkers.

 

Zondag 29 maart 1981

[Marga vd Erve, Ilona Scharree, Marga van Rijen, Frederike van Leeuwen. Logboek pag 132]

 

PvdA-Rooie vrouwen in Den haag. Samen met de gemeenteraadsfraktie vd PvdA verklaring opgesteld dat vrouwen in dienst vd gemeente, als ze willen, rustig kunnen staken, en dat geruchten mbt negatieve rechtspositionele gevolgen uit de lucht gegrepen zijn (officieel vd gemeente gehoord). De verklaring van de rooie vrouwen is een borg dat er niets zal gebeuren met vrouwelijke gemeentepersoneelsleden in Den Haag.

 

Vrouwelijke cursisten van het centrum Vakopleiding voor omscholing volwassenen, 7 uur pamfletten collega's, instrukteurs, zijn bang voor ontsalg, tel advokaat doorgegeven.

 

Malu Siviers[?] van de Aftombladet uit Stockholm heeft gebeld. interview gehouden. Haar adres: M. Siviers[?], p/a Aftombladet, 10518 Stockholm, tel 8-226200. Wil graag een engelstalig persbericht.

 

Kinderopvang 249253 Loetje/Frank

 

[Van de stakingsdag zelf verder niets, behalve, mogelijk, logboek pag.133: 'Apeldoorn: zijn niet zoveel vrouwen die staken; heel veel gaan mee naar het gemeentehuis om vergadering te verstoren en te diskussiëren over emancipatiezaken.']

 

Dinsdag 31 maart 1981

[Ilona Scharree, Frederike van Leeuwen, Pol Vos, Lorette Jongejans, Anneke van Baalen, Heleen Buys, Marga vd Erve. Logboek pag. 133-139]

 

Er bellen gelukkig (nog) geen vrouwen die ontslagen zijn. Wel belde:

a)The Irish Times.

b)Courage (Dtsl.). In Berlijn hebben 12 vrouwen een bericht bij het Ned. consulaat afgegeven. De consul telext dat door naar het Ned. parlement.

c)Dts. radioprogramma belde Pol.

En er bellen vrouwen die tegen het omgangsrecht willen demonstreren.

 

Er belt niemand op, althans geen ontslagen vrouwen. Om half twee belt Marga (vd E): ze heeft gehoord dat er bij C&A vrouwen ontslagen zijn omdat ze stencils over de staking hebben uitgedeeld. Pol belt mevrouw Meintser (234016) om te vragen of zij er iets vanaf weet - maar ze heeft gisteren niet gewerkt en heeft wel eerder stencils uitgedeeld op haar werk maar is niet ontslagen. Pol belt Breed, de bedrijfsleider, maar hij zegt dat we dit verhaal naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen.

 

Judy Ellington belt voor haar stukje in Spare Rib - hoeveel vrouwen er in heel Nederland hebben gestaakt. In Leiden waren er wel 1000 vrouwen op de been - het was een ontzettend goeie dag. Ze was woedend omdat de pers de staking niet serieus genoeg heeft genomen.

 

Verbaan (drukker van de Vrouwenkrant) belt mogelijkerwijs vanavond/middag voor een prijsopgave van een herdruk van de Vrouwenkrant, zowel gewijzigd alsook een ongewijzigde herdruk.

 

Actieve mevr. uit Amstelveen maakte zich kwaad over de veel te lage schattingen v/d hoeveelheid vrouwen van gisteren. Ze wil graag de volgende vrouwenkrant over de staking om met de aktieve vrouwen uit A'veen verder actie te voeren. ('n abonnement is haar te veel). Greet Laroy, Thorbeckeln. 2, 1181 VN A'veen.

 

Hennie vroeg of 't druk was, dat was het niet, dus ging ze niet aan de telefoon v/h stedelijk zitten.

 

Tonnie belde met een heel mooi verhaal. De mevrouw v/d kantine had 20 jr geleden een abortus gehad.En dat vertelde ze gisteren aan het personeel van het instituut waar ze werkt. Iedereen raakte zo geëmotioneerd dat ze niet naar de diskussies over werkgelegenheid zijn gegaan, maar spandoeken zijn gaan maken en met z'n allen de straat op zijn gegaan.

 

Vrouw uit Groningen belt met hezelfde verhaal. Aantal vrouwen dat daar op de been was overtrof al haar verwachtingen en ze is zeer tevreden. Maar de pers heeft het over een paar honderd en het nieuws staat niet op de voorpagina. Heb haar iets over A'dam verteld en ze gaat ook oost-Groningen bellen.

 

Vrouwencentrum Maassluis (nog niet open), zijn naar Amsterdam. IJsvogelstraat 3, 3145 XP Maassluis, 01899-16459, Pitha Leenders. Wil op de hoogte blijven (zouden 50 kranten kwijt kunnen)

 

Mevr. uit A'dam belt over omgangsrecht. Doorverwezen.

 

Italiaanse fotograaf, Pietro Gigli, wil graag alles en alles over de staking, de achtergronden en de abortus weten voor 'Noi Donne' omdat zij een special gaan maken over abortus in mei. Persbericht meegegeven, de rest moet worden toegestuurd aan Gabriella Lapassini, Via Trinita dei Pellegrini 12, Roma (6564562 haar telefoonnummer, voor alle vrouwen die in Rome op bezoek, zij zijn allemaal van harte welkom.)

Evt. contact leggen met Y. Scholten voor berichtgeving.

 

Monica v/d Tageszeitung vertelt dat de picketline in Berlijn de Nederlandse ambassade heeft bestormd en ze heeft gedwongen een solidariteitsverklaring te sturen naar ons. Hebben we echter niet ontvangen. Schrijft stuk in Tageszeitung. 230072 Kattenburgerplein 50 - (over 2 maanden Nwe Uilenburgerstr 121) voor evt. verdere informatie.

 

Lisa de Vries, Herensingel 93, 1382 VN Weesp, 029940-17547, werk: 5122580. Zij werkt in het Anthonie v. Leeuwenhoek. Ze is gisteren actief geweest en ze is ook erg kwaad over het doodzwijgen van de pers. Ze stelt voor dat duizenden vrouwen ingezonden brieven naar kranten gaan sturen om te protesteren tegen deze gang van zaken. Ze is actief in Weesp en in het A. v. Leeuwenhoekhuis en het Slotervaartziekenhuis. Daar zal ze proberen vrouwen warm te krijgen voor dit idee. Heb verteld van ons idee over Stakingskrant II. Contact met elkaar houden!

 

IMP heeft gestaakt.

 

Lijst afgebelde stakingskomitees (Krant, Omgangsrecht, Verdere Akties):

Zaandam: komen 9 april bij elkaar, gaan naar Den Haag. Krant prima idee. Verzamelen impressies, foto's e.d. Willen hoe dan ook verder aktie voeren. Meisje uit stakingskomitee werkt bij een krant, De Typhoon, en heeft al woorden gehad over de slechte berichtgeving door de heren. Gaat morgen zelf een positief stukje in dit blad schrijven en stuurt de oude kranten + de nieuwe naar ons op.

Rotterdam: komen volgende week bij elkaar 7 april. Omgangsrecht wordt vanavond ingebracht. Krant goed idee. Waren zelf ook boos over slechte berichtgeving. Willen aktief blijven. verzamelen impressies, foto's etc.

Leeuwarden: enthousiast. Woedend over regionale berichtgeving, evenals over de landelijke. Vanavond komen de Bondsvrouwen bij elkaar. Omgangsrecht + nieuwe aktie-ideeën wordt doorgegeven vanavond. Impressies, foto's etc. worden verzameld.

[Vervolg gebelde stakingskomitees verderop, logboek pag. 138-139]

 

De letter M: Sjoukje mocht niet meedoen want er waren te weinig mikrofoons. Fascistoïde reakties. Letter M moet verdwijnen voor een rechtser programma. Mevrouw Evenhuis vond de staking niet goed georganiseerd - en 't had niet tegen de abortuswet gemoeten maar voor werkgelegenheid.

 

Omgangsrecht: wordt niet uitgesteld [de behandeling in de Tweede Kamer]. Morgen en donderdag wordt er gediskussieerd en volgende week gestemd - helaas wordt hij waarschijnlijk aangenomen - zonder wijzigingen.

 

Kranten: de Vrouwenkrant wordt in elk geval herdrukt. Nieuw stuk ipv het oude over de aankondiging. Plus stuk over wegmaken van de aantallen, en aankondigen dat er een nieuwe krant komt.

Bericht aan de stakingskomitees: wat we precies willen weten over het verloop van de akties in hun plaats. Plus dat ze moeten zeggen hoeveel kranten ze bereid zijn te verkopen. Deze krant moet dan wel betaald worden.

Heel veel vrouwen zijn ontzettend kwaad over de berichtgeving van de pers, dus heeft best zin om een krant met veel stakingsnieuws te maken - dat desnoods later herhaald wordt.

Hoe hoog de oplage wordt hangt af van de stakingskomitees - of ze zich willen uitsloven of niet - als niet, dan gewoon een dubbel vrouwenkrantnummer.

 

Gerichte vragen aan de stakingskomitees:

-Lees de kranten en schrijf op wat vergeten is.

-Idem wat betreft de vakbonden, politieke partijen, direkties e.d.

-Kinderopvang. Veel vrouwen hebben hun kinderen gewoon meegesleept of ze zijn met hun vader op sjouw gegaan.

-Aantallen: hoveel vrouwen op straat waren + gedeeltelijk stakende vrouwen (werkonderbrekingen) + hoeveel niet zichtbaare vrouwen + scholen.

-Wat voor soort akties (verkeer, waar naar toe)

-Hoe ze het georganiseerd hadden - hoe, waar, wie - wat voor materiaal en heeft het gewerkt (wacht niet tot je geëvalueerd hebt)

-Hoe hebben de diverse organisaties gereageerd - WVE, Rooie Vrouwen, andere vakbonds- en politieke org., traditionele organisaties.

-Welke vrouwen hebben binnen gezeten en waarom

-Vervelende gevolgen

-Bijzondere voorvallen, solidariteitsverklaringen

-Wat zijn jullie verder van plan.

-Kinderopvang: hebben jullie de indruk dat vrouwen niet gaan staken vanwege de kinderen. En als ze wel zijn gaan staken wat voor oplossingen hebben ze dan gezocht? (want de kresjes waren niet vol)

-Liedjes.

 

Marga gaat vragen uitwerken + stencillen. Sandra [Nederbragt] gaat de rest van de lijst afwerken.

 

Vervolg Bellen Stakingskomitees:

Groningen: evalueren a.s. donderdag (Herma Korvage), maar de aktiegroep valt uiteen! Op verzoek gaan ze toch proberen door te gaan! Brengen Omgangsrecht, Krant en verdere akties in. Herma belt Dikke Trui.

Ruth Harmsen (Garrelsweer) belt ons op.

Heerlen belt terug.

Heerenveen: zijn woedend op de pers - zetten boze advertentie in krant (die kan niet veranderd worden). Gaat zich inzetten. Krant goed idee.

Den Helder: pers doet het daar goed. Zijn boos over landelijke pers > Krant goed idee! Stuurt hoe dan ook materiaal op! Komen a.s. donderdag weer bij elkaar. Sturen telegram ivm omgangsrecht naar voorzitter 2e kamer.

Hoorn: Opgepept om snel iets te doen! Gaven door dat 2 moeders proces aangespannen krijgen wegens thuishouden 2 meisjes + 1 jongetje (de juffrouw moest ook kunnen staken).

Haarlem: maakt al een eigen krant, komt over een maand uit! Prima idee, heb ik gezegd. Woedend over pers: er waren 1200 vrouwen bij de demo > 200 volgens de pers.

Sturen hoe dan ook info, Krant goed idee.

Hilversum: Goois Samenwerkingsverband heeft a.s. donderdag evaluatie. Willen verdere akties. Unieke voor hen was dat plaatsen 'individueel' bezig waren, maar ook bij elkaar op bezoek kwamen, dus grenzen overschreden.. Dit is niet verteld door de pers, veel verdraaiingen etc. Krant goed idee!

 

Woensdag 1 april 1981

[Pauline Harmsen, Marga van Rijen, Marga vd Erve, Lucy Kok, Anneke van Baalen, Claar Valkhoff, Tonny Verhagen. Logboek pag. 139-143]

 

Kotsmisselijk en woedend over het verraad van de dames van Hoor Haar. Twee woedende telefoontjes gepleegd door Marga en Lucy.

Daarna gelukkig een telefoontje uit Rome zodat je even weer enthousiast kunt vertellen. Zo snel mogelijk per expres, in ieder geval vóór de 10e engelstalige informatie sturen naar Noi Donne (vrouwenblad), via trinita dei pellegrini 12, 00186 Rome, Italië.

 

Mevrouw Nieuwpoort uit Haarlem belde op. Ze is ook woedend over hoor haar, en zal nog bellen. Vertelde dat het zwembad in Haarlem pas na half 3 open was. Is naar Aalsmeer gegaan waar de Rooie Vrouwen niet achter de staking stonden, vroeg wat ze nu toch moest stemmen, PSP of CPN dus.

Vertelde verder dat haar zwager precies weet wat hij met het omgangsrecht aanmoet. Vier jaar is hij gescheiden. Via dat omgangsrecht, via dat kind, krijg ik m'n vrouw wel weer thuis.

 

Amazone komt vanmiddag met f 510,- voor de stakingskas.

 

Marianne Plooijer, Leo de XIIIe straat 13, 1502 RD Zaandam, wil stencil met vragen voor stakingsnieuws.

 

Loes Narings belde op. Was woedend over Hoor Haar. Een vriendin had haar gebeld dat haar zoon haar na 5 minuten hoor haar al belachelijk kon maken. Ze gaan een aktie organiseren, vinden dat hoor Haar zich moet rektificeren.

 

Mevrouw van die zwager (zie hierboven) heeft opgebeld. Ze gaat kontakt opnemen met stakingskomitee Groningen om akties voor te bereiden.

 

Vrouw uit Leiden belde op ivm omgangsrecht en aktie daartegen. Ik heb ze adressen in Leiden gegeven van de stakingskomitees. En verder verteld wat voor aktie er landelijk al is doorgebeld.

 

Een vrouw van het komitee Omgangsrecht in het zuiden des lands belde dat ze van onze aktie tegen omgangsrecht had gehoord. Verteld dat het nogal traag/laks van ze is om alleeen maar naar het Binnenhof te gaan en verder geen aktie te ondernemen. Ze voelde zich weggecijferd door de staking. Uitgelegd dat het niet om haar weggecijferd gevoel gaat, maar om gescheiden vrouwen die gedupeerd gaan worden. Geeft door, at last, dat we van plan zijn een landelijke aktie te gaan organiseren a.s. dinsdag. Zij belt nu haar adressenlijst af en gaat in het zuiden des lands vrouwen bijeenroepen en neemt kontakt met ons op.

 

Meisje van meidenorganisatie in Zaandam - belde over kopie van abortusfilm - hebben we niet - verteld over verhalenmiddag - uitgelegd over wet op omgangsrecht en gevraagd of ze over akties na willen denken en terug willen bellen.

 

Utrecht: Truus Zielhuis. Zien kans om 10.000 kranten te verkopen. verhalen maken ze nu al. Zondag bijeenkomst, dan komt er nog wat!

 

Lucy Smits van Stimezo vertelde (gebeld over geld) dat in Utrecht 5 meiden van school gestuurd zijn wegens uitdelen stencils, met argument dat jonge meisjes geen abortus nodig hebben! Cijfers over 1979 zijn: 2170 ab. meisjes 15-19, 45 ab. 14 jaar of jonger. Utrechts vrouwenhuis is er mee bezig.

 

Vrouwen v/d vrouwengroep Abop-A'dam - willen 6 april aktievergadering houden hier, om de brief op te stellen aan Bond. Ze willen een maand lang geen kontributie betalen (of onbeperkt) en de bonden dwingen tot abortusstandpunt voor de 28ste . Ze bellen nog of ze zaterdag komen op de verhalenmiddag.

 

Sara Verroen, WVE Den Haag belde, was woedend over Hoor Haar. Wil een open brief sturen om te vragen of ze uit de Vara willen stappen. Belt morgen terug met de exakte tekst. Ze is ook eindredaktrice van Achtergrond. Vraagt of wij mee willen ondertekenen, tel nr. 933737. Blijft paraat voor verdere akties.

 

Een vriend van Tonny is bezig om de dienstregeleing van de NS van 30 mrt achterover te drukken (vertragingen) (Tonny houdt kontakt met vriend).

 

Bij de NOS hebben 30 mrt 50 à 60 vrouwen gestaakt. Ze hebben geprobeerd de studio over te nemen, maar zijn eruit gezet. Wie gaat hier achteraan?

 

Dorien Bischoff gebeld: aktie bij Hoogovens gedaan 30 maart. Komt zaterdag vertellen!

 

A.s. zaterdag 3 verhalen over Waarom hebben vrouwen hun kinderen niet weggebracht!

 

Doen

Loes Narings (Hoorn) bellen ivm Hoor Haar.

Als vrouwen om één of ander aktiepunt (bijv. Omgangsrecht) bellen, doorverwijzen naar plaatselijke stakingskomitee.

Stakngskomitees in land bellen of ze bereid zijn vrouwen op te porren (dus peilen of ze willen) om treinverkeer a.s. dinsdag lam te leggen!

Sara Verroen bellen 933737 ivm eis dat vrouwen uit de Vara moeten stappen! Odijk 03405-2804 Sjaloom.

Nos bellen ivm de omroepvrouwen die uit de radioruimte zijn gezet; evt. bellen Tonny v Velsen 279433, Marijn de Koning. Evt. Eva Hoornik + Anke Warrenberg, Letter M (Kro)

Stakingskomitees uit Logboek Amsterdam, die niet achterop het laatste stencil staan (met de sticker erop), bellen ivm a.s. zaterdag + omgangsrecht + stakingskrant 2.

 

Agenda woensdag 1 april 1981

A.Zaterdag a.s.

B.Omgangsrecht > aktie

Fakturen + solidaire instanties (bijv. Melkweg, Saarein) (Tonny doet dit volgende week.)

A)Groepjes, wij notuleren > na verhalen vragen of ze nog andere akties willen! Tafel maken: Vrouwenkrant, Vrijwilligstersbond, Bonte Was!

Madeleine belt Radio Stad of brief met vraag a.s. zaterdag om te roepen, goed doorgekomen is.

Morgen pers bellen ivm a.s. zaterdag!

(Madeleine doet dit, Landelijke Pers, Parool, Loes de Fauwe, Nieuws van de Dag Loes Paping)

Plaatselijke stakingskomitees (zie hierboven) Amsterdam:

1.Bij elk telefoontje doorgeven dat er 'n Stakingskrant 2 komt en of ze dit leuk vinden + nieuws opsturen.

2.Bij grote aantallen aanbetaling + faktuur

B)Omgangsrecht: Noodremaktie dinsdagmorgen 7.30 uur! Alle grote verkeerspunten (Utrecht, Groningen etc., Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, Enschede, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Roosendaal, Eindhoven, Hengelo, Arnhem, Hoek v Holland, Amsterdam (opsplitsen per station), Leeuwarden, Sneek, Assen, Tilburg, Heerlen, Alkmaar, den Helder, Nijmegen, Vissingen, Delft, Leiden.

Stencils uitdelen aan passagiers waarom de treinen niet vertrekken (Morgen maken! 1 e. per stad, zelf vermenigvuldigen)

Hierboven genoemde stakingskomitees moeten gebeld worden (dat ze niet in een rijdende trein aan de noodrem moeten trekken.)

Uiterlijk 11.00 uur de trein naar Den Haag - Binnenhof. Daar om 13.00 uur aanwezig zijn! Spandoeken + oropax + scheidsrechterfluitjes.

 

a.s. maandag partijburoos bezetten per stad.

 

Donderdag 2 april 1981

[Madeleine Maurick, Elisabeth Boender, Claar Valkhoff, Selma Hinderdael. Logboek pag. 143-149]

 

1)Gooi en Eemlander belde of er nog een nasleep was. Heb gezegd dat er heel veel vrouwen over het omgangsrecht bellen. Had natuurlijk moeten zeggen dat er ook zeer veel boze vrouwen bellen over de berichtgeving in de media.

 

2)Drukkerij Dijkman, Prinsengracht tel. 234831: vraagt zich af of hij niet al morgen of dit weekend wat stukken kan zetten, omdat het zo kort dag is. Heb gezegd dat hij door Marijke teruggebeld wordt zodra ze hier is. Is al geregeld met Marijke.

 

3)Loes de Fauwe v/h Parool belde om meer te weten te komen over het stencil van Glimmerveen. Niemand wist er het fijne van, niet te vinden. Marianne v. Ophuysen schijnt er meer van te weten. Verder gezegd dat we het een schandalige berichtgeving vinden in het Parool van dinsdag: 'Staking is mislukt'. Daar was ze het mee eens, maar het argument was dat de sluitingstijd 11.00 uur 's morgens was en de journalisten 'de indruk' hadden dat er niets gebeurde!! Heb gezegd dat zoiets natuurlijk belachelijk is. Zij heeft wel ruzie gehad met die afdeling. Er is woensdag nog een stukje in het Parool gekomen met wat er op 30 mrt gebeurd is. [enz.] Maar goed, verder bericht gegeven van a.s. zaterdag verhalendag. Zou in de krant komen. Als er nog nieuws is over Glimmerveen + stencil [?] dan even bellen 5622348

 

4)Sabeth gebeld > vanmiddag geeft minister de Ruiter [Sociale Zaken?] antwoord en dan wordt duidelijk of er volgende week dinsdag wel of niet wordt gestemd!

Of wij in de 2e stakingskrant willen zetten: 'Op 28 april 's morgens om 8.30 uur verzamelen op het Binnenhof voor aktie. Er zijn heel veel vrouwen nodig. Als de behandeling v/d abortuswet weer uitgesteld wordt, dan wordt deze aktie ook uitgesteld.'

(Het gaat om een bezetting, zodat geen v/d parlementsleden v/d 1ste Kamer naar binnen kan, dit mag niet worden doorgegeven ivm politie-opkomst)

 

5)Heb Eindhoven gebeld. Groep omgangsrecht, Leniska en Marina, Walcherenlaan 21 - 040-418869 Kontakt voor Omgangsrecht-aktie. Gevraagd of zij de landelijke koördinatie op zich willen nemen, voor zowel de noodremaktie alsook het Binnenhof. Was heel aarzelend, maar gaat nu allerlei stakingskomitees bellen om te kijken of ze mee willen doen.

 

6)Tilburg doet mee met de noodremaktie. Gaat vrouwen optrommelen. Heb verteld wat ze moeten doen. Belt nog terug als ze een idee heeft over de verspreiding v/d stencils met waaróm er aan de noodrem getrokken wordt.

 

[7) ontbreekt]

 

8)Hennie de Swaan kwam even langs: a.s. zaterdag is er dus ook een bijeenkomst van de Icasc, 40 vrouwen die in de mediaruimte zitten. Verder heeft ze ook een Vos-begeleidstersvergadering. Heb gezegd dat die vrouwen best wel zonder die vergadering kunnen en dat ze ook op de verhalendag moeten komen. Ze zou het proberen. Verder belt ze haar Vos-groep om die vrouwen ook te vragen zaterdag te komen. Ze hadden allemaal een prachtige dag gehad op 30 maart.

Hennie was ook razend op Hoor Haar, heb gezegd dat ze dan moest bellen.

 

Anna Lingren, Stockholm 7843700 (TV), 615636 (privé) van de Zweedse televisie belde. Doet 3 aktualiteitenprogramma's per week van een uur. Wil ivm de abortuswet in het weekend van 1 en 12 april komen filmen. Is er dan aktie? Nee. Kunnen we dan niks organiseren voor de film? Nee. Maar ik zou 't doorgeven. Heb haar verteld van zaterdag a.s., dinsdag a.s., 28 april. Ze belt morgenochtend terug.

 

Offerte krant opzoeken.

 

Alle dagbladen gebeld. Wordt opgenomen. Nieuws vd Dag en Telegraaf is niet zeker. Bij de laatste krant kreeg ik een ontzettende klootzak aan de lijn.

 

Jan Ligtharthuis is, via een vrouw die hier vanmorgen was, op de hoogte gesteld van a.s. zaterdag + is gevraagd of zij meer weten van die brief van Glimmerveen. Ze bellen terug naar het vrouwenhuis.

 

Vrijdag 10 april moet alle kopij binnen zijn. (Het is dus uitgesteld). Donderdag 16 april komt de krant van de drukker. Dat betekent donderdagavond verspreiden + vrijdag 17 april. Voor de pasen moet het dan allemaal geregeld en verspreid zijn.

 

Alie Kuiper - R'dam: 1)komt maandag met kopij voor krant naar A'dam. Ze hebben al een vergadering gehad, daar alle verhalen verteld. Ze zet ze nu op papier. 2)gaat een landelijke dag organiseren met alle stakingskomitees om te kijken welke akties hierna moeten volgen. 3)neemt kontakt op met groep Omgangsrecht Eindhoven, ivm noodremaktie. Wil ook aktief helpen organiseren.

 

LKO = Landelijk Komitee Omgangsrecht, Eindhoven tel. 040-418869. Lenicka en Marina.

Heeft al verschillende SK's gebeld. Reageren positief. In het algemeen zien ze een landelijke demonstratie niet zitten. Wel plaatselijke akties. Zondag komen veel groepen bij elkaar om zich te beraden. In elk geva gaan ze brieven schrijven naar de grote frakties en naar de kranten. Wij moeten 't nummer van 't LKO doorgeven aan SK's. Ze hebben ook al kontakt opgenomen met Blijfhuizen.

 

Loes Narings, Hoorn:

1)n.a.v. Hoor Haar. Ze gaan persoonlijke brieven schrijven. Rectificatie eisen: woensdag vrouwen om de tafel bij Hoor Haar; 2) LKO doorgegeven; 3)Krant.

 

Verzoek: Marijn de Vlaming v.d. Open Vrouwenschool wil graag opde huisgroepenverg. het punt Open Vrouwenschool als eerste op de agenda, tel. 126200. Belt morgen terug om te kijken of het goed is. [?] is de agenda van ma. av.

 

Melkweg belde. Ze hadden het bericht doorgekregen en willen wel wat storten. Hebben het er nog over. Vraag nu echter wel of het veel wordt. [We hadden hen gevraagd een deel van hun avondopbrengst in onze 'stakingskas' te storten.]

 

Heb Hanneke van Tongeren gebeld van de Nos, wat er nu precies gebeurd was.Ze hadden alle vrouwen opgeroepen om op het Nos-terrein bij elkaar te komen, optocht + liedjes gezongen. Zijn toen doorgegaan naar de Hilversum-3-ruimte waar ze door portiers tegengehouden zijn. Toen weer terug. Niet binnen geweest. De voorste vrouw is slaags geraakt met de portier, maar dat wist ze niet precies, zijn daarna ook niet mer bij elkaar geweest!!

 

Sara Verroen[?], WVE Den Haag - Achtergrond (privé 070-933737)

1)Gebeld ivm rare aktie. Klopte dus helemaal niet. Ze heeft een prachtige korte open brief geschreven, heeft toen Hanneke G[roenteman] opgebeld en gezegd dat zij een gesprek met hun wilde hebben, anders wordt die brief gepubliceerd in Achtergrond en kranten. Hanneke begon toen te schreeuwen dat het haar niet interesseerde, dat ze een maand op vakantie ging en dat ze maar raak publiceerde!

Of wij onder die open brief wilden staan. In principe wel, maar eerst vanavond bespreken. Ja of nee?!

2)Ze hoorde toen van de verhalendag. Wilde graag op maandag a.s. wat horen om er nog een leuk stuk van te maken voor Achtergrond. Dinsdag zouden de stukken gezet worden. Heb toen nog even teruggebeld - komt nu misschien zelf of een andere vrouw om zelf wat verhalen op te schrijven.

3)Sara had ook nog Ageeth Scherphuis gebeld. Die vond het een 'enig' programma. Niks mis mee.

 

Henk van de sociale dienst belde - zaterdag 4 april (rotdag dus) komen allerlei organisaties w.o. FNV, partijvrouwen, NVB bij lkaar om akties te verzinnen tegen o.a. 'het julipakket'waarin veel uitkeringen voornamelijk van laagstbetaalde groepen, vrouwen dus ook, worden gekort of stop worden gezet (130-dagen-eis). De vraag of wij daar ook aanwezig willen zijn - als we niet komen even bellen. Van 12-3 op de Gelderse kade 101.

 

Doen:

-Sabeth bellen ivm hun aktie. Niet zeker of de oproep in de krant komt.

-Tilburg bellen > geen noodremaktie

-Voor Sara Verroen: wij willen als landelijk komitee én stedelijk komitee onder de open brief staan. Ze belt morgen terug. Ook even vragen of zij of iemand anders van Achtergrond op de Verhalendag komt.

-i.v.m. Verzoek Open Vrouwenschool - is best als ze als eerste op de agenda van de huisgroepen komen. er wordt vrijdag over teruggebeld.

-Dinsdag a.s. de Melkweg weer bellen ivm deel opbrengst van de 30ste!

 

Clara gaat op za. 4 april naar de Gelderse kade om mee te praten over akties tegen het julipakket.

 

Aan alle stakingskomitees zeggen dat maandag de uiterlijke termijn is van kopij-inlevering!

 

Buitendienst: Marga v/d E-'t Gooi; Frederike-Arnhem, Nijmegen, Wageningen; Ilona-'t Gooi; Sjoukje-Alkmaar (Haarlem wordt gebeld door Sjoukje); Marieke-Rotterdam; Elisabeth-Heerlen>vrijdagavond, za.ocht. Eindhoven, Maastricht; sturen verhalen; Sandra-Zwolle + omstreken, Deventer?; Pauline-Groningen; Marion-Utrecht en regio; Selma en Madeleine-beiden op vrijdagavond.

Als de plaatsen die hier staan het zelf doen dan doorzoeken naar een plaats die niet op tijd hun kopij in zal leveren.

 

Vrouw uit Noorwegen belde (die hier geweest is) hoe het gegaan is. Goed dus. Er hebben 20 vrouwen voor de Ned.Ambassade gestaan op 30 maart. Ze schrijft ons een brief voor advies over de organisatie van een landelijke staking.

 

Den Haag is bereid 5000 kranten af te nemen.

 

Naarden SK kan morgen bellen over verhalen (afspraak of dat ze het zelf kunnen regelen)

 

Het Leeuwardense stakingskomitee is opgeheven. Ze hebben het overgedragen aan andere vrouwen. kontaktvrouw is Marja - tel. 05100-34458. Ze sturen verhalen voor de krant.

 

Vrijdag 3 april 1981

[Elisabeth Boender, Lucy Kok, Frederike van Leeuwen, Marga van Rijen. Logboek pag. 149-158]

 

Dat omgangsrechtkomitee is gewoon de hele dag niet bereikbaar godverdomme.

 

Tilburg komt misschien morgen. Hebben zondag verhalenbijeenkomst. Sturen ze per expres op.

 

Kijk ook in het postboek

 

Hengelo (Lidia) wat zuchtend maar wel overgehaald. Anders bel ik voor verhaal maandag (Lucy). Haaksbergen/Kampen proberen het.

Papendrecht: ziet morgen andere vrouwen en schrijft.

Purmerend: blijft Frederike bellen.

 

Heb eindelijk Nijmegen bereikt. Ans Philipsen (080-234558) stuurt een uitgebreid verslag op. De Feeks stuurt een stencil op dat ze op de dag zelf hebben gemaakt.

 

Wageningen: Gina (tel. 08370-19087) stuurt vanavond een verslag op.

 

Texel: Lis Eeftink (02220-4954) sturt voor maandag een verslag.

 

Den Helder: Brengen maandag een verslag + fotoos (02230-19908 Frieda).

 

Bergen op Zoom: Marianne 01640-50686. Probeert het. 40 à 50 Bergen op Zoomse vrouwen hebben gestaakt.

 

Alphen a/d Rijn: Marina. Had het verslag al af en stuurt het vanavond per expres op. Was ook heel boos op de pers en vond het prachtig dat wij een krant maakten.

 

Breda: Henny 076-614328. 600 vrouwen gestaakt. Veel meer dan ze gedacht hadden. In Breda zagen zgn progressieve vrouwen in kaderfunkties de staking niet zitten omdat de vrouwen in Breda nog niet zo ver waren. Ze adviseerden WVE om in plaats van 'de vrouw beslist' te eisen dat er bij de arts ook nog een psycholoog moest, en ze vonden ook dat abortus niet uit het wetboek van strafrecht kon, of tenminste, voor hen kon dat wel, maar de gemiddelde Bredase vrouw zou daar vreselijk van schrikken. WVE had het meest steun gehad, bij het organiseren, van vrouwen uit groepen in het vrouwenhuis. 'De Stem', een dagblad, had de staking wel uitvoerig verslagen maar vermeldde vooral de negatieve dingen. Bijv. dat bij het ziekenhuis een vrouw door een portier was geslagen, en dat een groep vrouwen uit AH was gezet. Was op zich ook wel gebeurd, maar toch was de stakingsdag heel geslaagd en daar stond niets van in de krant. Verslag is er maandag.

 

[logboek pag. 151-154: Afhaaladressen krant nr 2]

 

Den Bosch Ans 073-136721. Rond de 600 vrouwen hebben wel aan de een of andere vorm van aktie meegedaan. Wel veel agressie. Draden van de geluidsinstallatie die ze op de markt hadden zijn doorgeknipt. Op eind van de dag twee vrouwen die nog bij het standje stonden aangevallen, 97 van de 100 affiesjes die ze in het centrum hadden opgehangen waren er door de politie weer afgehaald. Toch was de staking een sukses - er deden meer vrouwen aan mee dan ze hadden verwacht.

 

Zwolle. Jet belde. Wou het telefoonnr. van de Landelijke Groep Omgangsrecht hebben. Misschien willen ze wel iets doen - willen ze het er in ieder geval over hebben. In Zwolle hebben zo'n 500 vrouwen aan de staking meegedaan. Verhaal is er maandag. Wordt al aan gewerkt.

 

Agnes uit Castricum. Had al een verhaal dat ook in het Castricummertje had gestaan. Stuurt dit vanmiddag nog op. + Heiloo.

 

Gebeld door Lucy: Abcoude - gaat het proberen. Amersfoort - hadden al verhalenronde gehouden. Slechte berichtgeving (300 ipv 1000). Band opgenomen. Sturen ook fotoos. Apeldoorn ? Almelo schrijft iets.

 

Riet Vlak, 085-213351, uit Arnhem gebeld. Ze zal haar uiterste best doen om ons in het weekend nog iets te doen toekomen. Gaat in elk geval direkt bellen.

 

Betty van de Laar uit Dordrecht komt morgen zelf naar Amsterdam - naar de verhalenmiddag.

 

De drukkerij in het vrouwenhuis gaat niet door. Ik heb een vrouw gevonden die mee wil doen, met geschikte ruimte. We zitten nu in de brandweerkazerne, Prinsengracht 237. Cobie.

 

Volendam. Mia van den Oever. 40 vrouwen hebben eerst diskussie gehouden over abortus en voorbehoedmiddelen want Volendam is vreselijk katholiek. half 5 met de fiets naar Edam. Daar gezongen en kranten uitgedeeld. Hebben 's avonds het schoolplein schoongeveegd omdat de schooljeugd alle achtergelaten stencils had verscheurd. Want ze waren bang dat ze anders nooit meer ergens toestemming voor zouden krijgen! Stuurt voor maandag een stukje. Wil 100 kranten.

 

Delft: nu niemand aanwezig die iets zuinigs op kan schrijven over de staking, maar vanavond om 11 uur hebben we meer kans.

 

Agnes Brand uit Vianen. Hebben kranten uitgedeeld en geprobeerd diskussies aan te gaan met vrouwen, maar dat lukte niet zo. Wel hele dag vrouwenhuis open, waar zo'n 100 vrouwen kwamen. pers wel goed gereageerd. Groot stuk in de Vijfherenlanden. Stuurt stuk op.

 

Almelo: stuurt verslag + foto. Belt nog op over aantal eksemplaren.

 

IJmuiden: 02550-12576. Lenie probeert het.

 

Algemene stukjes.

Over de houding van de pers; verschil tussen bedrijfsstaking en de staking die wij wilden; kamermeisjes en stemadvies; het buurthuiswezen, binnen en buiten; de programmaas; ook iets over het soort stakingsvormen en wat dat te maken heeft met met hoeveel je bent; dat er namen en adressen verzameld worden - netwerk in stand gehouden; ideologies stukje over de verspreiding - dat meer vrouwen dan het groepje vrouwen dat het toch al weet, horen over het sukses van de staking, zodat ze niet door de pers ontmoedigd raken; de Polfaktor; stuk over het omgangsrecht; de Margafaktor - dat vrouwen twee keer zo hard werken.

 

Medemblik wil 75 kranten. Eva bijt door heeft een voorbeeldstencil gemaakt om huis aan huis te verspreiden. Hebben ze gedaan en de kranten laten liggen.

 

Venlo 75 kranten. Stuurt bericht op + krantenartikel.

 

Zaterdag 4 april 1981

[Selma Hinderdael, Marijke Ekelschot, Pol Vos, Marga vd Erve, Frederike van Leeuwen, Marga van Rijen, Logboek pag. 158-163]

 

Brenda [Tiddens] gaat haar interviews uitwerken. Ze probeert zoveel mogelijk maandag in te leveeren.

 

Jetje van Zuid uit Baaiduinen stuurt verhalen op en schrijft ons hoeveel kranten ze wil hebben.

 

Nella v. Krimpen uit Den Haag belde dat ze ons de verhalen toestuurt. Ze willen 10.000 kranten.

 

Franeker. Ik heb 3 tel.nrs. gekregen van vrouwen uit 't stakingskom. Greetje (05170-5453), Joke (05170-4420) en Afke (05170-4331). Afke belt de andere vrouwen om te vragen of zij nog tijd hebben om de verhalen uit te werken. Ze belt ons hierover terug en zegt dan ook hoeveel kranten ze willen.

 

Drachten. Annet stuurt verhalen op. Ze willen 100 kranten. Ze vertelde dat de groep uit L'warden een aktie aan 't voorbereiden was voor de 28ste voor heel Friesland. Ze wist niet wat voor aktie.

 

Vlaardingen. Leni Bosselaar zal zien wat ze nog kan doen, heeft weinig tijd, ze wil wel 50 kranten.

 

Noordwijkerhout stuurt stukjes, wil 50 kranten. Ze vroeg of wij nog 'n aktie voor de 28ste gingen voorbereiden. Heb gezegd dat WVE bezig was, dat wij nu geen tijd hebben en dat ze 't zou horen als er konkrete plannen zijn.

 

Lieve Madeleine en Selma,

Hoorn is nog niet bereikt (Loes); zij moet ook berichtgeving verschaffen over belendende dorpen en steden. Vergeet niet: uittypen op A4, met interlinie 2 en brede marge, en dat het gezellig moet zijn. Dus niet 'Om tien uur, en toen, en nadat enzovoort.' Ook vragen hoeveel kranten à f 0,25.

Assen 05920-50078. Dat is het vrouwenhuis. Als je dat niet kunt bereiken probeer dan boekhandel Iwema in Assen en vraag naar Annemarie Behrens of die wat weet, wil schrijven, enz. Ook Baaiduinen. Zaanstad voor aanvulling op stuk in begin Postboek (hebben we niets aan).

Niet vergeten Friesland (Gorredijk, Fochteloo, Baaiduinen, Leeuwarden, Sneek, Drachten, Franeker, Joure, Workum, Woudsend, Heerenveen.) En Delft, Leiden, Vlaardingen, Noordwijkerhout, Schiedam, Spijkenisse.

[verschillende plaatsen hebben kruisje. Toegevoegd is: kruisjes zijn gebeld!]

 

Joure: stuurt verhaal vandaag op. Had al een verslag gemaakt maar meer puntsgewijs. Probeert er nog iets gezelligs van te maken.

 

Workum: Annemieke was in haar eentje het stak. komitee en bovendien werd ze 30 maart gesteriliseerd. Het is min of meer langs haar heengegaan. [vervolg pag 161:] Er zijn wel een aantal Workumse vrouwen naar Sneek gegaan.

 

Toos Koedam belde dat ze niet op de verhalenmiddag kon komen. Ze hebben op 30 mrt veel gedaan en zullen er nu een stuk over schrijven. Wordt maandag gebracht.

 

Sneek wil 250 kranten. Stuurt stukjes in.

 

Fochteloo. Anneke Bakker wordt altijd 2x gebeld, krijgt dubbele post, waarschijnlijk doordat ze bij Fochteloo en Oostellingerwerf staat. Ze probeert de verhalen voor maandag af te krijgen. Ze hebben met 25 vrouwen gedemonstreerd, was al heel wat voor dat dorp. Verder hebben ze gepost voor scholen en bedrijven. Ze willen 200 kranten maar hadden dat al eerder doorgegeven.

 

Rina heeft verhaal aktie Valeriuskliniek gebracht.

 

Loes uit Hoorn: heeft vrouwen bij elkaar proberen te trommelen, lukte pas maandagavond. Heeft dus individuele vrouwen opgepord uit Hoorn en omstreken om verhalen op te sturen. Vond het allemaal zo kort dag maar probeert nu toch maandagavond een verhaal(en) te maken en het uit te typen zodat het dinsdag hier is. Zij belt maandagavond tussen 23.00 en 24.00 op, of het allemaal gelukt is. Hoeveel kranten geeft ze maandag door.

 

Spijkenisse: Lies Zweers > doorgegeven aan 01880-10689 (Joke vd Wal) of 01880-23724 (Anneke de Leeuwen) > zijn uiteindelijk naar Rotterdam gegaan. Maar dit meisje was wel érg entoesiast, en gaat ter plekke een verhaal schrijven. Wordt vandaag uitgetypt en wel opgestuurd.

 

Leiden: Gonnie v. Beek. Heeft een paar vrouwen bereikt die iets op zouden sturen. Was zelf in Den Haag. Bijstandsvrouwen uit Arnhem bellen vanmiddag op en sturen ook stuk op. Madeleine zou volgens Gonnie naar Leiden gaan, om daar iets vandaan te halen. In 't vrouwenhuis is niemand te bereiken.

 

Weesp: wil 150 kranten. Louisa de Vries (02940-17547)

 

Gooi: wil 700 kranten. Worden witte donderdag gehaald om 16.00.

 

Er moet dus nu nog gebeld worden: Zaanstad, Assen (niet thuis ook A. Behrens niet), Gorredijk tel.nr?, Heerenveen (niet thuis), Delft (geen tel. ?), Schiedam (niet thuis).

 

Zaanstad: Ingrid Hetlage[?] heeft stencil doorgegeven aan Marian Plooier (075-177696). M. Plooier is aktiekomitee voor Zaanstad.

Dorit Waaier (020-725582) heeft foto Zaandam opgehaald. Even M. Plooier gebeld: Marian Plooier is een klier en wil de foto terug voor het fotoboek van de Waarheid. Dat vindt ze belangrijker. Wil ook niet luisteren naar mij over wat er dan wel in het verhaal moet. Wil alleen met Dorit praten.

Maandagochtend brengt M. Plooier andere foto's. En Dorit gaat een verhaal schrijven en brengt dat ook maandag.

 

Wageningen 500 kranten (Hannie Weijermans), Dordrecht 300 kr., Alkmaar 500 kranten.

 

Vergadering

Weesp: Frederike vat 't samen en tikt het

Dordt wordt nog uitgebreid.

BOC: Marga maakt 't leuk.

Geestelijke gez. zorg moet verwerkt.

Wageningen: Marga v. R. tikt het krities.

Breda: Marion tikt het.

Alphen: Lorette tikt het.

Deventer: Madeleine maakt het leuk en tikt het.

De Bilt: ook naar Madeleine.

IJmond: Lucy tikt het en verwerkt Cocky.

 

Haarlem: Inge 023-272727, was het verhaal aan het uittikken en zal proberen het met een auto mee te geven. Anders belt ze het door.

 

Telefoon maandagochtend: Marga v. Rijen, Frederike van Leeuwen.

maandagmiddag: Marga van de Erve, Anneke van Baalen, Selma Hinderdael, Madeleine Maurick.

 

Opzegstencil Volkskrant!

 

Informatie uit Arnhem komt maandag binnen.

 

Maandag 6 april 1981

[Marga van Rijen, Anneke van Baalen, Elisabeth Boender, Marijke Ekelschot, Madeleine Maurick, Marion de Ras, Tony Verhagen, Marga vd Erve. Logboek pag. 163-173]

 

Helmond 150 kranten, versturen naar vrouwenhuis Eindhoven.

 

Almelo 300 kranten.

 

Post voor Arnhem, Vrouwenhuis., Driekoningendwarsstraat 26, 085-511939, Arnhem.

Willen niets verspreiden!!

Arnhem is uit elkaar gevallen. De post moet nu naar 3 verschillende adressen. [Ook naar:]

WVE, Joke Varkevisser, IJssellaan 7, 640301 en Vrouwen bellen vrouwen, postbus 4124, Arnhem.

 

Utrecht wil 10.000 kranten hebben. Morgen voor 11 uur komen ze alles brengen (de kopij).

 

Lisse 70 kranten, Herenweg 72 a, Lisse.

 

Breda 500 kranten, adres zie Adresboek.

 

Hr. Vermaak, Waarheid: Of ze in de loop van de week al wat kunnen krijgen om te zetten. Desnoods gooien ze het er later weer uit.

 

[vastgeniet blaadje op logboek pag. 164 met:]

Gabriella Lapasini, 'Noi Donne', via Trinita dei Pellegrini 12, Roma, tel. 6564562. Pietro Gigli.

 

[pag 165 logboek op geniet vel:]

Inhoud stakingskrant II, naast 'berichten'en foto's:

Persstuk (Utrechts standpunt, maar wrs. teveel Ikon) - bedrijven/staking/aktie/ludiek want minderheid/

Solidariteit en steun

Oproep WVE 28 april

Buitenlandse berichten WVE landelijk

Kamermeisjes > stemadvies

Vakbonden - abortus ekonomies A'marie Bloemhof

Buurthuiswezen - programma's - blokkademevrouw

Decentralisatie

Stakingsvormen - sektoren - tijd

Namen/adressen/netwerk maken Lorette

Verspreiding krant - kempings en zo (stencil)

25 ct.

Omgangsrecht > seksediskriminatiewet

28 april

Hoorzitting > gedecentraliseerd/gecentr.> zoveel mogelijk. Hoe te doen > Marian N., Heleen.

Polfaktor/Margafaktor > zichtbaarheidsfaktor, onzichtbaarheidsfaktor, 2x zo hard werken.

antivergunningen- en antitoesprakenbeleid.

Geld Geld Geld

Vrouwenkrant

Stakingsboek

 

[logboek pag. 166-167 vastgeniete lijsten met plaatsen die stukjes toegezegd hebben]

 

[logboek pag. 168 vastgeniet blauw stencil dat voor 30 mrt. door het stakingskomitee Wageningen is uitgedeeld, grotendeels samengesteld uit teksten van het Landelijk komitee, met toevoegingen over Wageningen]

 

Bellen: Breda, Den Bosch, Texel, Groningen, Leeuwarden, Oost-Groningen, Heerenveen, Sneek, Hengelo, Papendrecht, Medemblik, Vlissingen, Baaiduinen, Assen.

Volkskrant, Trouw (politie), Gooi & Eemlander, Algemeen Dagblad, Telegraaf, Parool.

WVE buitenland 28ste.

 

Tilburg heeft wo. verg. over verdere plannen. Omgangsrecht: praten over krant.

 

Ingeniete plaatselijke lijst is bijgewerkt (p. 166, 167).

 

Den Bosch: in orde, wordt morgen ingeleverd. 200 kranten.

 

Kampen: geen tijd gehad 't weekend, nu waarschijnlijk ook niet. Ze probeert nog iemand te vinden die het kan doen. Ze belt morgen terug of 't gelukt is. Ze wil 20 kranten.

 

Baaiduinen is onderweg.

R'dam wordt op dit moment geschreven.

Eindhoven: 5 nummers gebeld: niet thuis.

Vlissingen komt morgen.

Texel is onderweg. 75 kranten.

Garrelsweer 1000 kranten.

Medemblik misschien.

Hoorn 250 kranten voorlopig.

Helmond was 150 wordt 250 kranten.

Hoorn stuurt foto's op per expres. Zijn dinsdag dus hier. Zijn gebracht.

Feeks Nijmegen 1000 kranten.

Marian v. Lith (Boddaertcentrum) Kikkenstein 370 1104 AR, tel. 909775 th./951154 w. wil wel kranten verspreiden maar liefst samen met Vrouwenhuis Bijlmer, dus die ook opbellen. Zij belt nog hoeveel.

De Bilt, Noordhoudringenlaan 17?, Bilthoven, 200 kranten.

Kampen 20

Vianen Dominicushof 33, 50

Rotterdam 7000 kr.

Heerenven Stakingskomitee 500

Papendrecht (de Balsemien) 50

 

Solidariteitsverklaringen doorgebeld. Worden opgestuurd per expresse.

New Ham. Women's Group uit Londen

Parti Feministe Unifié, Brussel

Isis, Genève

Ruim 100 vrouwen (werkneemsters en klientes) v/d Jellinek

Viva-redaktie

Een man uit Gent die zit in het abortuskomitee Gent

St. Sebastian uit Spanje

Sidney - Women' Abortion Action Campaign

 

WVE landelijk roept alle vrouwen die op 30 mrt aan de staking hebben meegedaan en ook alle andere op (hebben persverklaring gestuurd) om op 28 april te komen als dan de wet Ginjaar-de Ruiter behandeld wordt, om half 9 bij het Binnenhof. Komt allen zo vroeg mogelijk.

 

F-Magazine belde weer voor de foto's. Elisabeth B. schijnt dit beloofd te hebben.

 

Zondag landelijk vrouwenhuisvergadering 2 uur Utrecht Vr.h. over 28ste . Jeannine (van Dijck), Lucie Kok, Frederike van Leeuwen, Marga van Rijen.

 

Haarlem: Elly Riemersma 023-327842: nagekomen bericht: de C.B.S. (afdeling ervan) vrouwen 2 uur durende werkonderbreking gehouden. Lunch van bedrijf aangeboden gekregen. (Platenmij.) Door mannen stickers verspreid: de vrouwen terug op de rug.

 

Kampen: stencils markt. 2 huisvrouwen voor programma 1-5 waar alleen sociale akademievrouwen. Spel vrouwenganzenbord/diskussie feminisme. Film over zelfhulp. Maar 10 naar pleintje. 20 kranten.

 

Engeland: Rose Ades, 66 Quilter St. London E 2, 7 BT England, wil één e. v. Vrouwenstakingskrant 1 en 2, en alle engelse persberichten. Ze heeft f 5,- achtergelaten voor de onkosten. Ze kent in Londen een vrouw die Ned. kan vertalen.

 

Utrecht willen weer centraal afhaaladres worden. Nemen nog kontakt op!

 

Donderdag 9 april 1981

[Anneke van Baalen. Logboek pag. 172-173]

 

Bestellingen krant: Groningen 50 (Dikke Trui)! Opbellen!; Deventer 1000; Hengelo 40; Sneek 250; Zevenaar 50 > Han Reitsma (= vrouwenkafee), Zonegge 10-15, 08360-30341.

A'dam VU: Jeanne Potters, 730332 of 5482410 (sekretariaat, briefje neerleggen) belt nog hoeveel ze er op de VU kwijtkan.

 

Parool belt ondertekeningen open brief. Andere bladen krijgen nog ondertekeningen aangeboden. [?]

 

Agenda [en notulen] donderdag 9 april 1981

[Marga vd Erve. Logboek pag. 173]

 

A)Landelijke vergadering in Utrecht

1)solidaire mannen

2)wie gaan er nog meer buiten Lucie, Frederike, Marga van R.

B)Stukken

C)Zweedse televisie komt om 14.00 uur, gaat zondag ook naar Utrecht. Elisabeth: mannelijke kameraman>interview op stoep.

D)Montage a.s. zaterdag:

morgen om 8.30 uur laatste getypte naar Waarheid

vanavond laatste korrektie

morgen 17.00 uur alles terug

zaterdag met kopij schuiven 16 of 20 pagina's. Wij maken dummies+fotoos> grootste gedeelte maandagochtend op Waarheid. Stukken inkorten wederom is waarschijnlijk nodig!

E)fotoos

 

ad B Stukken: Algemeen ideologies

-Omgangsrecht: stukje over partijen moet aangelengd worden met rest eerste stuk Heleen/Marjan

-Vakbonden: Alie Kuipers R'dam belt door wat zij a.s. zaterdag als vakbondsvrouwen beslissen.

-Inleiding (Oproep WVE voorop) + opporren vrouwen Stakingskrant echt te verspreiden!

-Oproep Volkskrant boycotten, Open Brief gestuurd naar Parool, Volkskrant, Trouw, Telegraaf.

-Pottenbrief niet geplaatst

-Persbrief Den Haag geplaatst

-Waarheid wilde advertentie voor het fotoboek De Vrouwenstaking in Beeld Dit wordt een kleine aankondiging, omkaderd.

-Kamerleden en kamermeisjes, alleen Dame kamermeisje wordt apart genoemd [?]

-Damproblemen en het gelukkige Slot > komt bij A'damse nieuws.

 

ad E Fotoos: Montage Dam of Drie/Vierluiken > Marieke Griffijn/Selma Hinderdael.

 

ad A Solidaire mannen >moeilijk indien er agressie komt!

-Vervoer e.d. gedecentraliseerd! Listig bij aankomst zijn, dus niet joelend aankomen!

 

Maandag 13 april 1981

[Marga vd Erve, Ilona Scharree, Lucy Kok, Marijke Ekelschot. Logboek pag. 174-176]

[Vooraf: Het eerste stukje hieronder is alleen te begrijpen door het volgende: We hadden bedelbrieven geschreven die niet de gebruikelijke bedeltoon hadden, maar ofwel luidden:'U bent solidair geweest en dat kost geld.' of 'U heeft vast van de staking gehoord en dat kost geld'. Ook hadden we bedragen ingevuld waarvan we aannamen dat de aangeschrevenen die konden opbrengen. ]

 

-De telefoon staat roodgloeiend. Wouter Klootwijk belde als eerste, ivm onze leuke stencils waarin we geld vragen. Heb hem zeer kortaf/onvriendelijk te woord gestaan en hem gevraagd of hij weer zo'n bekend 'leuk' stukje à la Klootwijk zou schrijven. Een grote stilte volgde, dus heb ik maar opgehangen.

Radio Stad volgde, ze waren zeer verontwaardigd, hadden genoeg moeite gedaan (volgens mij hebben zij klootzak Klootwijk ingelicht, alhoewel die ook nog door een artsenechtpaar benaderd was) vonden ze. Ik heb uitgelegd dat als je vindt dat je genoeg energie/geld etc. in de staking hebt gestoken, je de brief terzijde kunt leggen. Toch bleef ze het een autoritaire brief vinden. Vervolgens een vrouw uit het welzijnswerk: hetzelfde verhaal gedaan. Blijft de brief even autoritair/onbeleefd vinden. Bij elkaar acht telefoontjes gehad van dezelfde aard.

>Schrijven we een stuk over in de komende Vrouwenkrant!

 

-Wie heeft het koördinatieboek gezien?

 

-Stimezo geeft een perskonferentie in Nieuwspoort 15 april a.s. Geheel ontaktisch: nl. de perskonferentie zal handelen over de stijging van het aantal abortussen in 1980 en de afname van het gebruik van betrouwbare anticonceptie + achtergronden van deze ontwikkeling.

 

-Selma/Lucy, het Amsterdamse Stakingskomitee verzorgt voor A'dam de distributie en zitten een aantal dagen, maar dan wel boven. Ik heb tegen Nonja gezegd dat het me handiger leek beneden te gaan zitten, omdat het landelijk dan eigenlijk al het werk moet verrichten. Ze neemt kontakt op met Selma en de rest van het stedelijk.

 

-Marijke Vendel uit Noordwijkerhout 100 ipv 50 kranten!

 

-Stedelijk komitee heeft fout in stencil gemaakt. Er staat in 'vanaf maandag 13 april' kun je de stakingskrant 2 halen. Ik heb dus 3 teleurgestelde vrouwen, die hier helemaal naartoe waren gekomen, verteld dat dit niet klopte.

 

-F Magazine belde weer voor foto's. 67 Avenue Wagram, Paris 7500-17. Regelt Elisabeth Boender.

 

Gr. Marga

 

Wij Vrouwen Eisen Landelijk 071-140591

 

Fransje Werdler[?] v. open jongerencentrum uit Utrecht belde met het verzoek of we bij het Forum op 20 mei over vrouwen in de politiek aanwezig willen zijn. Forumdiskussie met Rooie Vr., Vrouwenbelangen (Stem eens op een vrouw), een van de mede-ondertekenaarsters v.d. brief v.d. Rooie-Vrouwenaktie, een van ons (Vrouwenkrant of Bonte Was) + voorzitster van Kreatum. Ze belt vanavond terug of we willen. Tel. Kreatum 030-310535 (Dorien de Wit, Bernadette Wal).

 

Utrecht drukt misschien ook affiesjes voor 28 april voor Amsterdam. Marga belt.

Landelijke vergadering in Utrecht (Marga, Tonny, Jeannine, Lucy). Afgesproken dat WVE de landelijke koördinatie heeft. Zullen de telefoon permanent bezetten.

Rotterdam vrouwenhuis en Den Haag vrouwenhuis zijnvan 8-10 's avonds bereikbaar.

 

Leeuwarden: het vrouwenhuis werkt niet meer mee. Er zijn wel 8 nieuwe vrouwen. 5 schieten geld voor: 1050 kranten (met Drachten). Sappho zal gebeld worden voor kranten voor de omgeving (Lucy) want die omgeving reageerde nog niet. Kranten moeten naar: Wimmie Kuiker, Johan Willem Frisostraat 18b (bij gevangenis) 05100-68133 (Ireen). Wimmie belt donderdagavond of ze de kranten vrijdag zelf mee kan nemen, anders graag gebracht, dan gaan ze zaterdag op de markt.

 

Assen belt nog als ze halen kunnen, maar ze denken van niet. Margriet Boers (05920-15029) komen wel halen.

 

Den Bosch: 1500 (omgeving erbij) komt halen. Leiden vindt afhalen moeilijk. Gaia vrijdag tot 2 uur open. Nijmegen wil geen kontakt opnemen met omgeving, wil wel 100 kranten extra, belt over halen.

Maastricht (Henny de Boer) kan de kranten niet halen donderdag of vrijdag. Heerlen ook niet. Evt. wel 2e paasdag. Nog proberen via CB: boekhandel Tribune, 043-51631. Die donderdagochtend bellen, wanneer het CB in Maastricht komt. Als dat niet vrijdag is, hoeft het niet. [toegevoegd:] Pauline en Marieke hebben ze mee.

 

[op ongenummerde pag. 176 ingeplakt geel papier met daarop:]

Dinsdag 28 april Abortuswet 1ste Kamer.

1)bussen Amsterdam: vertrek 7 uur Museumplein, kosten f 12,-. Opgeven tot (uiterlijk) vrijdag 24/4 bij Martje [Wubbe] 826696, Fijgje [de Boer] 834882, Kate [?] 737512;

2) stickers, vanaf 21/4 verkrijgbaar bij vrouwenhuis de Pijp, Xantippe, Clara, Saarein. f 0,50 per vel (9 op een vel);

3)pamfletten worden gemaakt: woensdag klaar.

Voor WVE: kranten/pamfletten op de markt. Zie lijstje. svp verder aanvullen.

 

Hoorn haalt vrijdag (250 kr.) zelf in A'dam.

 

Assen komt vrijdag 10 à 11 uur 's morgens.

 

Leeuwarden: Wimmie (zie vorige bladzijde) kan ze niet vrijdag komen halen, wel zaterdag. Belt nog. Er is verwarring: Sappho heeft het vrouwenhuis gebeld en daar schijnt iemand gezegd te hebben dat ze komt. Wimmie zoekt het uit en belt vrijdagavond of ze gehaald zijn 2 uur.

 

[Niet aangegeven:]

Donderdag 16 april 1981

 

[Toen was de tweede stakingskrant, met het Echte nieuws over de vrouwenstaking klaar.]

 

Kranten voor Maastricht, Heerlen, Kerkrade zijn met Pauline en Marieke mee.

 

[Op ongenummerde pagina 177 Logboek, ingeplakt vel met krantendistributie-afspraken:]

Regelen: Amsterdamse boekhandels bellen. N.B. 30%[korting]: AKO centraal station; AKO Regulierbreestraat, Athenaeum, Bruna Leidsestraat, Fort van Sjakoo, v. Gennep Nes, Pegasus Leidsestraat, Academiese boekhandel Spui, Theater Bookshop Leidseplein. Xantippe?

Buitenamsterdamse boekhandels die al kranten gekregen hebben, maar gebeld moeten worden op woendag of ze er nog meer willen hebben - via CB - dubbel pakpapier van Vrouwenkrant erom is genoeg - 2 zegels als het 250 kranten zijn. N.B. klein plakband is op en golfkarton ook: De Oude Mol Nijmegen, Rooie Rat Utrecht, Gaia Leiden, A.P.Standaard Delft, Broekhuis Hengelo, Vrije Boekhandel Tilburg, Uijtbuijt Wageningen, Scholtens Groningen, Emma Rotterdam. Maar deze lijst kan nog wel uitgebreid worden. Elisabeth neemt mee naar De Mol in Eindhoven. Alles kan mee met het CB. N.B. niet met CB mee Katijfspullen > doorgeven aan AWVK[?].

Amsterdamse afspraken: Hendrikje, Utrechtse straat, sigarettenboerin heeft er 40; Klaar, Nieuwmarkt; Madeleine, Kinkerstraat; Elisabeth, Prinsengracht; Sjoukje, Avant Garde; Anneke, Stouraitis de Clercqstr.; Marijke, boekhandel Bilderdijkstraat; Pol, boekhandel Univers Rozengracht; Hendrikje, boekhandel Favié, Rijnstraat; Lucy, Bruna v. Woustr., drogist, IJsbreker, sigarenhandel Ceintuurb. Uitbreiden! Vooral met sigarenwinkels en buurtboekhandels. Langsgaan bij mevr. Stratten[?] Utrechtsestraat 24, A'dam + rekening. 40 kranten - 30%.

 

Asen is geweest, heeft 3000 gehaald. Monnickendam, Utrecht, Alkmaar, idem. Zie fakturen-map.

 

Vrijdag 17 april 1981

[Lorette Jongejans, Lucy Kok. Logboek ongenummerde pag. 178]

 

-Amsterdam is een puinbak

-Affiches, hoe zit het daar mee? Volgens mij hebben wij zondag in Utrecht affiches besteld. De krantenmeisjes uit Utrecht zeiden echter dat er gisteren is gebeld van hieruit om de affiches af te zeggen. Zij heeft toen de bestelling geannuleerd. Ik weet hier niets van. Het kan opnieuw besteld worden als het nodig is. Dan moet je na 14.00 uur het Utrechts vrouwenhuis bellen.

-Groningen blijft moeilijk doen. Misschien via Lia van Rijen nog iets te regelen?

-Anneke en Marijke in Heiloo, thv [Tineke] Krol en [Rik] Lausberg, 072-337077.

-voor Pol: 13.999.700 Nederlanders kunnen nog een brief krijgen.

 

4 mei huisgroepenvergadering, 8.30 uur. Fort komt ook.

 

Leeuwarden komt zaterdag om 2 uur. Lucy zal er zijn. Evt. voor Groningen meegeven. Waar blijven ze in Leeuwarden? Voor Groningen met Leeuwarden nu deel, rest met Maria/Mieke[?][etc.]

 

Gaia Leiden heeft geen kranten gekregen(meisje dat er zaterdag zat, zag ze nergens). Ze probeert iets te regelen voor dinsdag.

 

Francoise van Openbare Bibliotheek. Er zijn meer vergrotingen voor Bonte-Wasboek. (Brengt maar niets dus). Kontakten goed, samen naar Den Haag. Speciale nummer v.h. personeelsblad vrouwennummer. Verkopen van de kranten op de filialen is moeilijk. Soms gaat het wel en wordt het gedaan.

 

Dinsdag 21 april 1981

[Pol Vos, Sjoukje Postma, Lucy Kok. Logboek ongenummerde pag. 179]

 

Boekhandels gebeld. Alleen bij Athenaeum loopt 't, ze hebben er nog 6 van de 100. De andere moeten we donderdag maar weer peilen en pushen.

Post: een uitnodiging om 'n kraampje à f 40,- te huren op 'n mannen-vredesmanifestatie in 't Vondelpark. Iets onleesbaars uit Chili (spaans?).

 

't Is rustig, vakantiegangsters komen langs.

 

Iemand van een stakingskomitee belde op in de buurt van Breda. Had nog steeds alle kranten in de gang staan. Ze kon Bredase S.K. niet aan de lijn krijgen. Heb haar telefoonnr. van WVE ook doorgegeven. Ze maakt het wel in orde.

 

Telefoon in de kast. Ik neem het geld mee (f 18,05 krantengeld, door Pol meegenomen), lichten uit, deur op slot, dag, Sjoukje.

 

Rooster woensdag 22 april tot 't weekeind: womo Pol, womi Sjoukje, woav Frederike; domo Brenda, domi Selma, Pol, doav VERGADERING; vrijmo Sabeth, vrijmi Lucy.

 

Volgens Lucy hebben Zaanstad en Leiden nog niets gehad. Bellen dus of Leiden den Haag heeft bereikt, anders hier halen + stencil 28 april zelf maken. Den Haag vragen wanneer ze meer komen halen.

Om 2 uur wo moet er 'n reservesleutel zijn voor Brenda [Tiddens] (voor donderdag).

Donderdag moet weer een aantal boekhandels gebeld worden (die waar 't dinsdag slecht liep, maar ook de goedlopende Athenaeum)

Boekhandels bellen (Lucy o.a. Gouda) verzending boekhuis. !Gon bellen.

 

Denk aan manifestaties e.d. voor verkoop.o.a. fototentoonstelling in 't Tropenmuseum tot 24 mei. t/m 26 april (avond 8.15 uur Kleine Komedie) Nelleke Burg: One Woman Show.

Meidenwezen bellen: verspreiding op scholen?

 

Woensdag 22 april 1981

[Pol Vos, Lucy Kok. Logboek ongenummerde pagina 180]

 

Openbare Bibliotheek koöperatiehof, komt 20 kranten ophalen ter verkoop.

Gaia in Leiden (071-143684) heeft de kranten (via Den Haag)

Den Haag wil niet meer kranten ophalen ('We hebben het hartstikke druk met de 28ste')

Buurthuis de Brug komt morgenmiddag kranten halen

Vanmiddag Zaandam nog 'ns proberen.

De Emancipatie Kommissie heeft niet gestaakt, dat kost dus geen geld

Twee Zweedse journalistes willen reportages maken. Afspraak voor zaterdag 13.00 uur. Soort liberale ochtendkranten van Malmo en Stockholm. Doe Ik. Ze zoeken zelf nog iemand van Wij Vrouwen Eisen. [vastgeniet kaartje van Eva Hernback v.d. Dagens Nyheter]

 

Manifestaties: Krantenverkoop! 5 mei 12.00-24.00 uur Vondelpark (vrede etc.). 9 mei Mozes en Aaron, tegen Wiegel en zijn rechtsstaat 12.00-17.00 uur.

 

Woensdag 22 april zijn alle boekhandels gebeld die ook vrouwenkranten verkopen. Rek. via Bonte Was.

 

Boek is vol, bij deze. We gaan door op blz. 151 van het gewone logboek![5]

 

 

 

  

 

 [1] Vanuit het Vrouwenhuis, Nieuwe Herengracht 95, werd de staking georganiseerd.

[2] Ook het Amsterdamse komitee, dat ook vanuit het Vrouwenhuis opereerde, hield een logboek bij en verzamelde in de stad geproduceerde pamfletten. Dat materiaal is ook te vinden in het archief van de Bonte Was.

[3] Op 13 maart 1981 zou een Rooie-Vrouwenspoedkongres plaatsvinden. De aanleiding was dat in het verkiezingsprogramma van de PvdA niets terug te vinden was van hun eisen en verlangens en dat het PvdA-bestuur te kennen gegeven had zich niet meer druk te zullen maken over vrije abortus. Wij hadden met een open brief druk op de R.V. uitgeoefend (zie hieronder). Overigens schreef Emma Brunt in de Haagsche Post van 21 mrt, een verslag over die 13e maart.

 

28-2-'81 OPEN BRIEF AAN DE ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Als jullie werkelijk

-         tegen kernwapens,

-         tegen steeds verdere doorvoering van het kostwinnersbeginsel,

-         voor vrije abortus

zijn, ga dan nu uit de Partij van de Arbeid, die, afstevenend op een koalitie met het CDA, al jullie

eisen verkwanselt. Ga met zo veel mogelijk vrouwen, om in eigen organisaties en aktiegroepen

nu eindelijk echte politieke macht te veroveren.

 

Ondertekend door: Vrouwenkrant, De Bonte Was, Vrouwenboekhandel De Feeks, Vrouwen Ei-

sen Betaald Werk, De Vrijwilligstersbond, Anti-Wegwerpvrouw-komitee, Vrouwenboekhandel

Xantippe, Vrouwenboekhandel Dikke Trui, Aktiekollektief De Strijdijzers, Anti-Atoom-Vrouwen,

Vrouwenboekhandel Sappho, Vrouwenhuisje Clara, Cinemien, Zelfhulpgroep, Vrouwenboek-

handel Ka, Vrouwenboekhandel Emma, Femkes Hüs, Een vrouwenpraatgroep, Politikologie-

vrouwen, Vrouwen van het Vrouwenhuis Nijmegen, Vrouwenfilmgroep, 8-maart-kabaret, 3

vrouwen van Amazone, Vrouwenkafé Saarein, Vrouwenband The Periods, 2 ombudsvrouwen,

Blijf van m'n Lijf Amsterdam, en op 28 februari hadden zich 98 vrouwen individueel opgegeven

als ondertekenaarsters.

 

 

[4] Later bleek dit Martin van Amerongen geweest te zijn, die als Ir Schuringa menigeen bestookte. Zijn brieven, inclusief de briefwisseling met het 'damesstakingskomitee', zijn in 'Brieven van Ir. Schuringa' in 1982 gepubliceerd.

 

[5] Met 'het gewone logboek' werd het coördinatielogboek van het Vrouwenhuis bedoeld. Dergelijke logboeken werden vrijwel vanaf het begin van het Vrouwenhuis, in juni 1973, bijgehouden. De direkteur van het zalenverhuurcentrum 'Akantes', waarin het Vrouwenhuis inmiddels getransformeerd is, weigert zowel het IIAV als mij inzage in die logboeken. De enige begrijpelijke verklaring daarvoor is dat ze ze weggegooid heeft, maar dat niet wil toegeven.

Zie trouwens over de geschiedenis van het Vrouwenhuis van 1973 t/m 1981 De Bonte Was, Zusterschap en Daarna, Amsterdam 1982