Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 5 
Next page End 1 2 3 4 5  

    Valerie Solanas' S.C.U.M.-manifest, uit Feminist 2, De Bonte Was, 1977.
1
S.C.U.M. Manifesto
SCUM (Society for Cutting Up Men) oftewel BUM (Bond voor het Uitroeien van Mannen)
door Valerie Solanas, 1967; Nederlandse vertaling 1971.
Aangezien het leven in deze maatschappij in het gunstigste geval dodelijk vervelend is
en geen enkel facet van de samenleving, hoe dan ook voor de vrouw enige betekenis
bezit, blijft er voor de sociaal denkende, verantwoordelijke en sensatie zoekende
vrouwen slechts over de regering omver te werpen, het geld af te schaffen, volledige
automatisering in te stellen en het mannelijk geslacht uit te roeien.
Het is nu technisch mogelijk zich voort te planten zonder de hulp van mannen (of
vrouwen, wat dat betreft) en alleen vrouwen ter wereld te brengen. We moeten daarmee
onmiddellijk beginnen. De man is een biologies ongelukje: het y (mannelijk) gen is een
onvolledig x (vrouwelijk) gen, dat wil zeggen: het bezit een onvolledig paar
chromosomen. Met andere woorden: de man is een onvolledige vrouw, een levende
miskraam, in de genen-fase ontijdig ter wereld gebracht. Mannelijk zijn is onvolmaakt
zijn, emotioneel beperkt, mannelijkheid is een onvolmaaktheidskwaal en mannen zijn
emotioneel invalide.
De man is volmaakt egocentries, in zichzelf opgesloten en niet in staat met anderen mee
te voelen of zich met anderen te vereenzelvigen, niet in staat tot liefde, vriendschap,
genegenheid of tederheid. 
Hij is een volledig geïsoleerde eenheid, onbekwaam tot een relatie met wie dan ook. Zijn
reakties komen geheel en al voort uit de buik, niet uit het hoofd; zijn intelligentie is louter
een werktuig in dienst van zijn eigen neigingen en behoeften. Hij is niet in staat tot
psychiese hartstocht en tot geestelijke wisselwerking. Hij kan iets alleen en uitsluitend in
verband brengen met zijn eigen lichamelijke gewaarwordingen. Hij is een half dode, niet
tot reaktie in staat zijnde vleesklomp, onbekwaam tot het schenken of genieten van
genoegen of geluk. Dus is hij in het gunstigste geval stomvervelend, een onschadelijke
nul - aangezien alleen diegenen aardig zijn, die de mogelijkheid bezitten zich in anderen
te verdiepen. Hij zit gevangen in de schemertoestand tussen mensen en apen en is er
Previous page Top Next page