Logboek van het Landelijk Stakingskomitee
8 maart tot 22 april 1981

Oorspronkelijk formaat 33,5 x 21 cm; 186 pag.
handgeschreven.